Polisy On-Line

Ubezpieczenia Signal-Iduna

logo_signaliduna_ubez

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Pakiety Biletowe

Ubezpieczenia przeznaczone dla osób podróżujących autokarami, promami, samolotami po Europie i basenie Morza Śródziemnego

Pakiety Wakacyjne

Ubezpieczenia przeznaczone dla osób podróżujących i wypoczywających również aktywnie na terenie obszaru Europy i basenu Morza Śródziemnego

Signal Iduna Travel

Ubezpieczenie podróżne obejmujące koszty leczenia, następstw nieszczęślisych wypadków i ubezpieczenie bagażu

Signal Iduna SKI

Ubezpieczenie podróżne dla turystów uprawiających sporty narciarskie

Signal Iduna NNW RP

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie RP

Signal Iduna Cudzoziemcy

Ubezpieczenie dla cudzoziemców przebywających na terenie RP

Ubezpieczenia Warta

logo_warta_ubez

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.

Warta Travel 24 wyjazdy zagraniczne

Ubezpieczenie w czasie podróży zagranicznej obejmujące koszty leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej

Warta Travel 24 wyjazdy krajowe

Ubezpieczenie w czasie podróży krajowej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, bagażu i sprzętu

Ubezpieczenia ERV

logo_ERV

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce

ERV Travel

Ubezpieczenie podróżne TIP oraz TOP indywidualne, rodzinne i grupowe

ERV NWW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie RP

ERV Koszty Rezygnacji

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

Ubezpieczenia TU Europa SA

logo_europa_ubez

Ubezpieczenia TU Europa SA

Travel World

Ubezpieczenie turystyczne, obejmujące koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, bagaż podróżny i odpowiedzialność cywilną w czasie podróży zagranicznych.

NNW Polska

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terytorium Polski.

SKI i Sport

Ubezpieczenie dla uprawiających sporty

Ubezpieczenia Generali

logo_generali_ubez

Ubezpieczenia Generali

Ubezpieczenie Podróży Zagranicznych Generali zapewnia ubezpieczenie Kosztów Leczenia wraz z ASSISTANCE, Następstw Nieszczęśliwych wypadków, OC, Bagażu Podróżnego, Sprzętu Sportowego.

W ramach ubezpieczenia zapewniamy całodobowy dyżur telefoniczny. Dodatkowo pokryjemy koszty poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu. Zapewniamy również pomoc w przypadku opóźnienia lotu. Do ubezpieczenia można zastosować zwyżki związane z całą gamą sportów, chorobami przewlekłymi, praca fizyczną nawet o wysokim stopniu ryzyka.