Berdyczów – Kijów – Krzemieniec – Lwów

/Berdyczów – Kijów – Krzemieniec – Lwów
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

Berdyczów – Kijów – Krzemieniec – Lwów

2019-03-27T14:17:52+00:00
Ilość dni: 7 DNI. Termin do uzgodnienia. Wyślij zapytanie: biuro@variustur.pl

1. DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki. Nocleg tranzytowy, zakwaterowanie, obiad w porze kolacji.
2. DZIEŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Kijowa. Po drodze zwiedzanie Berdyczowa – klasztor Karmelitów, kościół św. Barbary – miejsce ślubu Balzaka i Eweliny Hańskiej, synagoga. Przyjazd do Kijowa lub okolic, zakwaterowanie w hotelu, obiad w porze kolacji. Nocleg.
3. DZIEŃ
Śniadanie. Zwiedzanie śródmieścia Kijowa ze Złotą Bramą – w którą niegdyś uderzał mieczem wjeżdżający do zdobytego miasta król Bolesław Chrobry, Soborem św. Włodzimierza – świątynią powstałą na 900-lecie chrztu Rusi, Narodową Operą Ukrainy – (z zewnątrz), Majdan Niezależności – centralny plac miasta, miejsce słynne z wydarzeń „pomarańczowej rewolucji”. Chreszczatyk – reprezentacyjna ulica miasta. Następnie Sofia Kijowska – prawosławny monastyr z XI-wiecznym soborem Sofijskim, wewnątrz niepowtarzalne bizantyjskie freski, sobór Świętego Michała Archanioła o Złotych Kopułach – perła baroku ukraińskiego w zespole zabudowań klasztornych. Powrót do hotelu, obiad w porze kolacji. Nocleg.
4. DZIEŃ
Śniadanie. Zwiedzanie Kijowa: Ławra Kijowsko- Pieczerska – jeden z największych klasztorów prawosławnych w Europie, kijowska „Statua Wolności” – potężny pomnik Matki Ojczyzny z Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej – pełnym monumentalnych rzeźb i ekspozycją broni pancernej. Następnie cerkiew św. Andrzeja – barokowa świątynia, dzieło architekta Rastrellego, twórcy Pałacu Zimowego w Petersburgu, zabytkowa ulica Zjazd św. Andrzeja – czas wolny z możliwością zakupu pamiątek. Powrót do hotelu, obiad w porze kolacji. Nocleg.
5. DZIEŃ
Śniadanie. Wyjazd do Lwowa. Po drodze zwiedzanie Krzemieńca, zobaczymy (dworek-muzeum Juliusza Słowackiego, dawne słynne Liceum Krzemienieckie z kościołem pojezuickim, ruiny zamku krzemienieckiego na Górze Bony). Przejazd do hotelu we Lwowie, obiad w porze kolacji. nocleg.
6. DZIEŃ
Śniadanie. Lwów, zwiedzanie miasta: Cmentarz Łyczakowski z Cmentarzem Orląt, katedra unicka św. Jura, rynek Starego Miasta z zabytkowymi kamieniczkami, katedra łacińska, cerkiew wołoska, katedra ormiańska. Czas wolny na zakupy na lwowskim rynku pamiątek. W godz. popołudniowych wyjazd w kierunku Polski.
7. DZIEŃ
Powrót do miejsca wyjazdu.
ŚWIADCZENIA :
– autokar ; klimatyzacja, dvd, w-c, cafe – bar , bus lub minibus
– zakwaterowanie w hotelach pok. 2 i 3- osobowe
– wyżywienie wg programu
– pilot, przewodnik
– ubezpieczenie KL 10.000 euro i NNW 10.000 zł
DODATKOWO PŁATNE :
– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ok.40 euro,

UWAGA !
Cena uzależniona jest od ilości uczestników oraz terminu realizacji.

Znajdź nas na Facebooku!

Nasz profil w Google+

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.