BIAŁORUŚ. BOBRUJSK – MOHYLEW – HOMEL – MOZYRZ – PIŃSK NIE TYLKO POLESIA CZAR 8 DNI

/BIAŁORUŚ. BOBRUJSK – MOHYLEW – HOMEL – MOZYRZ – PIŃSK NIE TYLKO POLESIA CZAR 8 DNI
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

BIAŁORUŚ. BOBRUJSK – MOHYLEW – HOMEL – MOZYRZ – PIŃSK NIE TYLKO POLESIA CZAR 8 DNI

2018-06-06T11:44:34+00:00
Ilość dni: 8 DNI

WYCIECZKA NA BIAŁORUŚ. BOBRUJSK – MOHYLEW – HOMEL – MOZYRZ – PIŃSK NIE TYLKO POLESIA CZAR

WYCIECZKA NA BIAŁORUŚ

1. DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki  – Terespol – Słuck – Bobrujsk. Przejście graniczne Terespol-Brześć. SŁUCK – słynny w wieku XVIII z fabryki pasów, zw. Słuckimi, założonej przez Hieronima Floriana Radziwiłła; męskie gimnazjum, dworek miejski z XIX w, cerkiew św. Michała; obiadokolacja. Przejazd do Bobrujska; zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
2. DZIEŃ
Po śniadaniu – wyjazd do Mohylewa oraz zwiedzanie miejscowości: BOBRUJSK – twierdza zbudowana przez Rosjan w l. 1807-36 w historycznym centrum miasta, m.in. wg planów gen. K.Oppermana i A. Sztajberta; neogotycki kościół katolicki z 1903r;budynki z XIX i XXw. – synagogi, tzw. biała cerkiew, hale targowe, hotel Zebetowskiego, dawny browar, dworzec kolejowy. HORKI – zespół zabudowań szkoły rolniczej, obecnie Białoruska Akademia Rolnicza, m.in. najstarszy budynek z 1837-1840r, biblioteka, cerkiew, ogród botaniczny; muzeum historyczno-etnograficzne; LENINO – miejsce bitwy wojsk w dniach 12-13.10.1943r; cmentarz poległych żołnierzy polskich; MŚCISŁAW – Zespól klasztorny karmelitów fund. Karola Jakuba Madalińskiego z1654r., zespól klasztorny jezuitów z kościołem św. Michała oraz budynkiem d. kolegium ; ślady fortyfikacji; KRZYCZEW – klasycystyczny pałac zbudowany przez księcia Potiomkina, przebudowany w l.40. XIX w. w stylu neogotyckim przez Hołyńskich; pozostałości parku krajobrazowego; Zamkowa Góra; Przyjazd do Mohylewa, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Nocleg.
3. DZIEŃ

Po śniadaniu wyjazd do Homla oraz zwiedzanie: MOHYLEW – miasto o bardzo bogatej historii; kościół katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP z bardzo cennymi freskami z II poł. XVIII wieku; zespół monasteru prawosławnego p.w. św. Mikołaja;pałac archirejów, ob. budynek mieszkalny; pałac arcybiskupów, ob. szkoła muzyczna; cmentarz katolicki. BYCHÓW – d. zamek hetmana Jana Chodkiewicza, w XVIII wieku barokowa rezydencja, gruntownie przebudowany w XIXw: do dziś zachowały się mury obwodowe, budynek pałacu ( w 2004r. Pożar strawił dach i górne partie ścian), wieża zegarowa; Główna Synagoga z XVII wieku; cmentarz żydowski;
HOMEL – zespół pałacowo-parkowy wzniesiony przez feldmarszałka Rumiancewa, następnie własność Iwana Paskiewicza (pogromcy Powstania Listopadowego i namiestnika carskiego w Królestwie Polskim), park krajobrazowy; pałac letni Rumiancewów i pawilon ogrodowy; klasycystyczny sobór św Piotra i Pawła; kaplica grobowa Paskiewiczów; kamienice z przełomu XIX i XX wieku; molena; Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4. DZIEŃ

Po śniadaniu do Mozyrza oraz zwiedzanie: HOMEL – rejs statkiem po rzece Soży; WIETKA – miasto założone w XVII wieku przez zbiegłych z Rosji staroobrzędowców; dom Hroszykowów – obecnie Muzeum Etnograficzne z ikonami staroobrzędowców, księgami cerkiewnymi; DOBRUSZ – działała tam największa w Rosji papiernia założona przez Paskiewiczów; dyrektorami papierni byli Antoni Stulgiński i jego syn Henryk; zespół budynków dawnej papierni; neogotycki pałacyk; MOZYRZ – miasto na wysokim brzegu Prypeci; zespól klasztorny bernardynów wzniesiony w XVII wieku fundacji Stefana Łoszki, przebudowany w XVIII wieku przez Kazimierza Oskierkę; barokowy kościół pw. Michała Archanioła; zespół klasztorny cystersów oraz zespól klasztorny cysterek; d.browar; Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja; nocleg.
5. DZIEŃ
Po śniadaniu zwiedzanie okolic Mozyrza: CHOJNIKI – początkowo własność Wiśniowieckich, następnie Słuszków, od poł. XVIII wieku Józefa Prozora; eklektyczne pałac z 1912r. , obecnie dom dziecka; park; JUREWICZE – zespół klasztorny jezuitów założony w 1673r przez Marcina Tyrowskiego; w roku 1863 w miejscowym kościele zawisła namalowana przez Jadwigę Kieniewiczównę kopia cudownego obrazu Matki Bożej z XVII wieku, który obecnie znajduje się w Krakowie; kościół pojezuicki; korpus klasztorny; RUDAKÓW – dawny ośrodek ks. Wiśniowieckich, Rokickich, Oskierków, Wańkowiczów; neobarokowy pałac Wańkowiczów wzniesiony w 1910 roku wg projektu Tadeusza Rostworowskiego;park; NAROWLA – ostatnim właścicielem był Edward Horwatt, którego córka w 1916r. Wyszła za mąż za Stanisława Wańkowicza z Rudakowa; zespół pałacowy – późnoklasycystyczny pałac, park krajobrazowy, wieża – altanka, budynki fabryczne; BARBARÓW – miasteczko, dawna własność rodziny chorwacko-węgierskiej Horwattów; pozostałości rezydencji – dwa filary bramy wjazdowej; park, budynki dawnych stajni; HOŁOWCZYCE – skromny pałac wzniesiony ok. poł. XIX wieku przez Stanisława Horwatta; park ze starodrzewem i klasycystyczna brama wjazdową; w parku kilka budynków gospodarczych; Powrót do Mozyrza, obiadokolacja; nocleg.
6. DZIEŃ

Po śniadaniu wyjazd do Pińska oraz zwiedzanie: PETRYKÓW – miejscowość nad brzegiem Prypeci, własność książąt Olelkowiczów słuckich, następnie Chodkiewiczów; Góra Zamkowa – pozostałości fosy, wałów i parku pałacowego; cerkiew prawosławna; BRYNIÓW – pozostałości zespołu pałacowego Kieniewiczów zniszczonego w 1918r. TURÓW – Pomnik Cyryla Turowskiego, cerkiew z Kamiennymi krzyżami z XII wieku; PRYPECKI PARK NARODOWY – wędrówka po parku  ŁUNINIEC – jeszcze w końcu XIX wieku mała wieś w głuszy poleskiej, rozwój zawdzięcza budowie ważnego węzła kolejowego w 1884r; DAWIDGRÓDEK – poleska miejscowość, która zachowała charakter dawnego kresowego miasteczka; Góra Zamkowa, drewniana zabudowa miasteczka, drewniana cerkiew z II poł. XVII w.; Przyjazd do Pińska, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
7. DZIEŃ
Po śniadaniu zwiedzanie Pińska oraz wyjazd na zwiedzanie Polesia: PIŃSK – katedra d. Kościół franciszkanów: kolegium jezuitów, w którym przebywał m.in. Andrzej Bobola, Adam Naruszewicz; Muzeum Polesia Białoruskiego; pałac Butrymowiczów; kościół katolicki p.w. św. Karola Boromeusza. Rejs statkiem do miejscowości

KUDRYCZE – spacer po terenach bagiennych oraz zwiedzanie wsi – skansenu. Powrót do Pińska; obiadokolacja; nocleg.
8. DZIEŃ

Po śniadaniu wyjazd do  miejsca zbiórki oraz zwiedzanie: MOTOL – Muzeum Polesia Białoruskiego jedno z najlepszych na Białorusi; JANÓW POLESKI – kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. , ob. ośrodek kultu św. Andrzeja Boboli; pomnik Napoleona Ordy; HRUSZOWA – d. majątek Marii Rodziewiczówny, dąb „Dewajtis”. Przejście graniczne Brześć – Terespol. Przyjazd do miejsca zbiorki.
ŚWIADCZENIA :
transport autokarem , busem lub minibusem

– zakwaterowanie w hotelach, pokoje 2-osobowe z łazienką;
– wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (pierwszy posiłek obiadokolacja – ostatni śniadanie);
– opieka pilota
– ubezpieczenie NNW i KL
– ubezpieczenie medyczne białoruskie (obowiązkowe do otrzymania wizy białoruskiej)
DODATKOWO PŁATNE :

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem po Pinie lub Prypeci, kosztów obsługi przewodnika miejscowego na Polesiu Prypeckim – 30 EUR.wizy białoruskiej grupowej – 10 EUR;

 

WYCIECZKA NA BIAŁORUŚ. BOBRUJSK – MOHYLEW – HOMEL – MOZYRZ – PIŃSK NIE TYLKO POLESIA CZAR

WYCIECZKA NA BIAŁORUŚ, WYCIECZKA NA BIAŁORUŚ,

Znajdź nas na Facebooku!

Nasz profil w Google+

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.