BRZEŚĆ – BARANOWICZE – MIŃSK – KATYŃ – SMOLEŃSK – KOSÓW POLESKI – BEREZA KARTUSKA

/BRZEŚĆ – BARANOWICZE – MIŃSK – KATYŃ – SMOLEŃSK – KOSÓW POLESKI – BEREZA KARTUSKA
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

BRZEŚĆ – BARANOWICZE – MIŃSK – KATYŃ – SMOLEŃSK – KOSÓW POLESKI – BEREZA KARTUSKA

2019-03-27T10:56:13+00:00
Ilość dni: 5 DNI. Termin do uzgodnienia. Wyślij zapytanie: biuro@variustur.pl

WYCIECZKA BRZEŚĆ – BARANOWICZE – MIŃSK – KATYŃ – SMOLEŃSK – KOSÓW POLESKI – BEREZA KARTUSKA

WYCIECZKI DO BIAŁORUSI ORAZ ROSJI.. WYCIECZKA BRZEŚĆ, BARANOWICZE I NIE TYLKO..

1. DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki, granica państwa.BRZEŚĆ, twierdza brzeska – BARANOWICZE, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2. DZIEŃ
BARANOWICZE, po śniadaniu – MIR, zespół pałacowo – parkowy należący do ordynacji nieświeskiej, wpisany na listę UNESCO – NIEŚWIEŻ, główna rezydencja pałacowa Radziwiłłów i kościół, ich mauzoleum rodowe – Mińsk – ORSZA, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3. DZIEŃ
ORSZA, po śniadaniu wyjazd do Rosji – granica – KATYŃ, pobyt na Polskim Cmentarzu Wojennym. Przejazd na miejsce katastrofy samolotu prezydenckiego w dniu 10.04.2010 roku – SMOLEŃSK, autokarowy objazd miasta z możliwością obejrzenia imponujących pozostałości średniowiecznej twierdzy, cerkwie. Powrót do ORSZY, obiadokolacja, nocleg.
4. DZIEŃ
ORSZA, po śniadaniu wyjazd – MIŃSK, zwiedzania centrum miasta, kościoły, czas wolny – BARANOWICZE, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5. DZIEŃ
BARANOWICZE, po śniadaniu wyjazd – KOSÓW POLESKI (Mereczowszczyzna) ruiny zamku neogotyckiego i dworek Kościuszki – BEREZA KARTUSKA, ruiny klasztoru kartuzów i polskiego więzienia – granica państwa – powrót do miejsca zbiórki .
ŚWIADCZENIA:
transport: autokar (klimatyzacja)

– zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach **/***, pokoje 2-os z łazienkami
– wyżywienie zgodnie z programem: 4 x śniadania, 4 x obiadokolacja
– opiekę pilota na całej trasie
– ubezpieczenie NNW i KL (TU Europa)
– opłaty drogowe, parkingi
DODATKOWO PŁATNE:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz usług przewodników lokalnych polskojęzycznych, płatne obligatoryjnie u pilota –  40 euro
kosztów wizy dwukrotnej grupowej i dokumentacji wizowej na Białoruś – 150 zł oraz wizy do Rosji – 330 zł

Uwaga !
dopłata do pokoju 1-os. – 350 zł
osoby podróżujące samotnie dokwaterowywane są w miarę możliwości do pokoju 2-3 os.
30 dni przed wyjazdem należy złożyć: 2 zdjęcia (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, aktualne, kolorowe, en face (na wprost), na jasnym tle), wypełnione wnioski wizowe i paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z terytorium Białorusi, z co najmniej dwiema wolnymi stronami

WYCIECZKA BRZEŚĆ – BARANOWICZE – MIŃSK – KATYŃ – SMOLEŃSK – KOSÓW POLESKI – BEREZA KARTUSKA

Znajdź nas na Facebooku!

Nasz profil w Google+

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.