GRODNO – BOHATYREWICZE – WASILISZKI – NOWOGRÓDEK – MIR – NIEŚWIEŻ – ZAOSIE – LIDA

/GRODNO – BOHATYREWICZE – WASILISZKI – NOWOGRÓDEK – MIR – NIEŚWIEŻ – ZAOSIE – LIDA
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

GRODNO – BOHATYREWICZE – WASILISZKI – NOWOGRÓDEK – MIR – NIEŚWIEŻ – ZAOSIE – LIDA

2019-03-27T14:22:35+00:00
Ilość dni: 5 DNI. Termin do uzgodnienia. Wyślij zapytanie: biuro@variustur.pl

1-2. DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki. Przejazd na przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi, odprawa paszportowo-bagażowa. Przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta m.in.: muzeum, grób i pomnik Elizy Orzeszkowej, zamek Stefana Batorego – stary i nowy, kościół Farny oraz kościół Bernardynów; cerkiew Kołożska z XII w. Zakwaterowanie, obiad w porze kolacji, nocleg.
3. DZIEŃ
Śniadanie. Wyjazd do Bohatyrewicz na grób znanych z powieści E. Orzeszkowej „Nad Niemnem” Jana i Cecylii. Krótki pobyt na grobie polskich powstańców styczniowych w lesie w Bohatyrewiczach, krótki pobyt w Wasiliszkach – rodzinnej miejscowości Czesława Niemena, zwiedzanie zabytkowego kościoła w którym ochrzczony został Czesław Niemen, pamiątkowa tablica, muzeum w domu rodzinnym Czesława Niemena. Przyjazd do Nowogródka, w programie zwiedzania: Muzeum Adama Mickiewicza, Kopiec Adama Mickiewicza, kościół Farny – miejsce chrztu Adama Mickiewicza i zaślubin króla Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską, ruiny średniowiecznego zamku – pierwszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pobyt nad znanym z mickiewiczowskich ballad jeziorem Świteź. Jezioro do dnia dzisiejszego jest jednym z najczystszych jezior Białorusi. Przejazd na zakwaterowanie, obiad w porze kolacji, nocleg.
4. DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi, który został zaliczony do zabytków kultury światowej UNESCO. Przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 70 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Zamek Radziwiłłów – zwiedzanie, Ratusz. Przejazd do Zaosia – miejsce urodzenia A. Mickiewicza, zwiedzanie rekonstrukcji zabytkowego dworku rodziny Mickiewiczów. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiad w porze kolacji, nocleg
5. DZIEŃ
Śniadanie. Zwiedzanie Lidy – zamek średniowieczny, zabytkowy kościół oraz inne zabytki Lidy, czas wolny na zakupy. Przejazd na przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica Białostocka, przekroczenie granicy białorusko-polskiej. Przyjazd w godzinach wieczornych

ŚWIADCZENIA:
– autokar; klimatyzacja, dvd, w-c, cafe – bar, bus lub minibus
– na czas przejazdu kawa, herbata gratis
– zakwaterowanie w hotelu, pok. 2, 3- osobowe
– wyżywienie wg programu
– opieka pilota
– przewodnicy
– ubezpieczenie KL 10.000 euro

DODARKOWO PŁATNE :
– wiza 230 zł / osoba
– bilety wstępu 25 euro / osoba

Znajdź nas na Facebooku!

Nasz profil w Google+

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.