1-2 DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki. Przejazd na przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi, odprawa paszportowo-bagażowa. Przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta m.in.: muzeum, grób i pomnik Elizy Orzeszkowej, zamek Stefana Batorego – stary i nowy, kościół Farny oraz kościół Bernardynów; cerkiew Kołożska z XII w. Zakwaterowanie, obiad w porze kolacji, nocleg.

3 DZIEŃ
Śniadanie. Wyjazd do Bohatyrewicz na grób znanych z powieści E. Orzeszkowej „Nad Niemnem” Jana i Cecylii. Krótki pobyt na grobie polskich powstańców styczniowych w lesie w Bohatyrewiczach, krótki pobyt w Wasiliszkach – rodzinnej miejscowości Czesława Niemena, zwiedzanie zabytkowego kościoła w którym ochrzczony został Czesław Niemen, pamiątkowa tablica, muzeum w domu rodzinnym Czesława Niemena. Przyjazd do Nowogródka, w programie zwiedzania: Muzeum Adama Mickiewicza, Kopiec Adama Mickiewicza, kościół Farny – miejsce chrztu Adama Mickiewicza i zaślubin króla Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską, ruiny średniowiecznego zamku – pierwszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pobyt nad znanym z mickiewiczowskich ballad jeziorem Świteź. Jezioro do dnia dzisiejszego jest jednym z najczystszych jezior Białorusi. Przejazd na zakwaterowanie, obiad w porze kolacji, nocleg.

4 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi, który został zaliczony do zabytków kultury światowej UNESCO. Przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 70 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Zamek Radziwiłłów – zwiedzanie, Ratusz. Przejazd do Zaosia – miejsce urodzenia A. Mickiewicza, zwiedzanie rekonstrukcji zabytkowego dworku rodziny Mickiewiczów. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiad w porze kolacji, nocleg

5 DZIEŃ
Śniadanie. Zwiedzanie Lidy – zamek średniowieczny, zabytkowy kościół oraz inne zabytki Lidy, czas wolny na zakupy. Przejazd na przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica Białostocka, przekroczenie granicy białorusko-polskiej. Przyjazd w godzinach wieczornych

ŚWIADCZENIA:
– autokar; klimatyzacja, dvd, w-c, cafe – bar, bus lub minibus
– na czas przejazdu kawa, herbata gratis
– zakwaterowanie w hotelu, pok. 2, 3- osobowe
– wyżywienie wg programu
– opieka pilota
– przewodnicy
– ubezpieczenie KL 10.000 euro

DODARKOWO PŁATNE :
– wiza 230 zł / osoba
– bilety wstępu 25 euro / osoba

Wyślij ofertę do znajomych!