Kazimierz – Kozłówka – Chełm – Lublin – Sandomierz

/Kazimierz – Kozłówka – Chełm – Lublin – Sandomierz
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

Kazimierz – Kozłówka – Chełm – Lublin – Sandomierz

2020-01-27T11:44:13+00:00
Kategoria: Wycieczki, Wycieczki szkolne
Kierunek wyjazdu: Polska
Transport: Autokar
Ilość dni: 4 DNI. Termin do uzgodnienia. Wyślij zapytanie: biuro@variustur.pl

Kazimierz Kozłówka Chełm Lublin Sandomierz

1-2. DZIEŃ
Elbląg, wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 23:00. Puławy śniadanie na trasie przejazdu. Następnie przejazd do Kazimierza Dolnego, zwanego „perłą renesansu” jednym z najcenniejszych i najbardziej urokliwych miejsc w Polsce. W wiekach XVI i XVII Kazimierz rozkwita i bogaci się na handlu zbożem. Wtedy też pojawiają się spichlerze, tak charakterystyczne dla krajobrazu miasta, a także piękne renesansowe kamienice rodów kupieckich. Zobaczymy: Rynek, renesansowe kamienice, Mały Rynek, Górę Trzech Krzyży, Zamek i Basztę, Kościół Farny, Kościół i Klasztor Franciszkanów. Czas wolny. Następnie Kozłówka, zwiedzanie Pałacu, wzniesionego około 1742 roku dla rodziny Bielińskich według projektu Józefa Fontany. W roku 1799 stał się własnością rodziny Zamoyskich. Przebudowany przez Konstantego Zamoyskiego w latach 1897–1914. We wnętrzach pałacowych zachował się autentyczny wystrój z przełomu XIX i XX wieku w stylu Drugiego Cesarstwa, dalej zwiedzanie Galerii Sztuki Socrealizmu, powozowni oraz parku. Przyjazd do Lublina, zakwaterowanie w hotelu, obiad w porze kolacji, nocleg.
3. DZIEŃ
Śniadanie /stół szwedzki/. Wyjazd na zwiedzanie Chełmu. Jest to gród o ponad 1000-letniej barwnej historii i kultury. Wejście Barokowa Bazylika Narodzenia NMP. Wejście w bazylice na Taras widokowy na dzwonnicy. Dzwonnica na Górze Chełmskiej została wybudowana przed rokiem 1878 i mierzy około 45 m. Na parterze mieści się Mauzoleum Ofiar Terroru Hitlerowskiego i Stalinowskiego, a na wyższych kondygnacjach trzy dzwony: Marya, Stanisław i Julian. Wejście do Krypt pod bazyliką. Archeolodzy pod posadzką bazyliki natknęli się na pozostałości XIII-wiecznej cerkwi z czasów Daniela Romanowicza. Według źródeł historycznych w tym miejscu miały zostać pochowany król. Do tej pory archeologom udało się odnaleźć szczątki duchownych, w tym biskupów unickich m.in Porfiriusza Skarbka-Ważyńskiego, zaufanego Tadeusza Kościuszki. Zobaczymy Bramę Uściługska – brama zamkowa (później klasztorna) wchodząca w skład zespołu katedralnego na Górze Zamkowej w Chełmie. Jest to najstarsza budowla miasta. Jest ona jedynym zachowanym w całości obiektem będącym częścią dawnych obwarowań miejskich. Została zbudowana w 1616 r. Pełniła funkcję obronną. Przebiegał nią trakt prowadzący do Uściługa nad Bugiem. Powrót do Lublina, zwiedzanie miasta: zobaczymy z zewnątrz lubelski zamek (obecnie w remoncie do 2020 roku), w którym znajduje się największy lubelski skarb – kaplica św. Trójcy, czyli gotycka świątynia, której ściany i sklepienia pokrywają piękne freski (wschodnie malarstwo bizantyjsko-ruskie). Dalej spacer, przejście przez powstałą w 1341 roku Bramę Grodzką. Na środku lubelskiego rynku umiejscowiony jest Trybunał Koronny, w którym obecnie znajduje się Pałac Ślubów, ratusz, liczne kamienice. Zobaczymy imponującą Bramą Krakowską, wzniesioną w XIV stuleciu wraz z murami obronnymi. Dalej perła baroku i zarazem największy lubelski kościół – Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, którą zwiedzimy wraz z zakrystią i skarbcem. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiad w porze kolacji połączony z zabawą przy muzyce mechanicznej + przekąski… Nocleg.
4. DZIEŃ
Śniadanie /stół szwedzki/. Przyjazd do Sandomierza, położonego na siedmiu wzgórzach. Stąd miasto nazywane jest czasem „małym Rzymem”, zwiedzanie miasta: Ratusz, Brama Opatowska taras widokowy. Podziemna Trasa Turystyczna – sandomierskie lochy z XIV wieku, długość pół kilometra. Ratusz, Bazylika Katedralna jest to kościół gotycki wzniesiony ok. 1360, rozbudowany w poł. XV w. Barokowa fasada świątyni pochodzi z 1670. W latach 1708–1776 nastąpiła barokizacja wnętrza. Pod koniec XIX w. katedrę odnowiono według wytycznych ks. Józefa Karsznickiego (m.in. okładzina elewacji z cegły), dziedziniec zamkowy. Zwiedzając miasto zobaczymy wiele znanych miejsc z kultowego serialu pt. „Ojciec Mateusz ”. Wyjazd w drogę powrotną. Obiad. Powrót do miejsca zbiórki.

ŚWIADCZENIA: autokar, klimatyzacja, dvd, w-c, cafe – bar / na czas przejazdu kawa, herbata gratis /, zakwaterowanie w hotelu 2* pok. 2 osobowe, wyżywienie wg programu, pilot, lokalny przewodnik, ubezpieczenie NNW 5 000 zł

DODATKOWO PŁATNE: (można doliczyć do ogólnej faktury)
bilety wstępu: Pałac w Kozłówce 24 zł / os, Galerii Sztuki Socrealizmu 8 zł / os, Powozownia 6 zł / os, Taras widokowy na dzwonnicy 4 zł / os, Krypty pod bazyliką 6 zł / os, Kaplica Trójcy Świętej 15 zł / os, Archikatedra w Lublinie 5 zł / os, Brama Opatowska 6 zł / os, Podziemna Trasa Turystyczna  13 zł / os., Bazylika Katedralna 3 zł / os. – razem 90 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimierz Kozłówka Chełm Lublin Sandomierz

Znajdź nas na Facebooku!

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.