KOWNO–PAŁANGA–KŁAJPEDA–MIERZEJA KUROŃSKA–NIDA–GIŻYCKO

/KOWNO–PAŁANGA–KŁAJPEDA–MIERZEJA KUROŃSKA–NIDA–GIŻYCKO
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

KOWNO–PAŁANGA–KŁAJPEDA–MIERZEJA KUROŃSKA–NIDA–GIŻYCKO

2019-03-22T14:57:45+00:00
Ilość dni: 4 DNI. Termin do uzgodnienia. Wyślij zapytanie: biuro@variustur.pl

1. DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki. Przejazd do Kowna, gdzie zobaczymy: Dom Perkuna- pozostałość budowli gotyckiej z końca XV wieku, dalej  Ratusz  z połowy XVI wieku, zespoły klasztorne, w skład których wchodzą: kościół św. Franciszka i klasztor jezuicki oraz kościół św. Trójcy z klasztorem Bernardynów. Kamienice stanowiące zabudowę rynku głównie z XVI i XVII wieku, ruiny zamku  wzniesionego w XIII wieku. Zwiedzanie Archikatedry Piotra i Pawła, największego kościoła w całej Litwie. Przejazd na zakwaterowanie w Pałandze, obiad w porze kolacji, nocleg
2. DZIEŃ
Śniadanie / stół szwedzki /. Pałanga, to najbardziej znane na Litwie uzdrowisko, malowniczo położone nad Morzem Bałtyckim. Szerokie plaże i wyjątkowo czysta woda  w morzu, molo, sanatoria, kasyno przyciągają do Pałangi kuracjuszy i turystów z całej Europy. Zwiedzimy pałac Tyszkiewiczów z Galerią Bursztynu, ogród botaniczny, czas wolny na plażowanie, kąpiele morskie…, obiad w porze kolacji, nocleg
3. DZIEŃ
Śniadanie / stół szwedzki /. Przejazd do Kłajpedy . Przeprawa promowa do Smiltyne, spacer bulwarem, gdzie w oddali zobaczymy obiekty największego portu Litwy wzdłuż rzeki Dangi do oceanarium, zobaczymy pokaz tresury delfinów. Jest to jedyne delfinarium nad wschodnim Bałtykiem, następnie przejazd wzdłuż Neringi do Nida skąd widać Zatokę Kurońską, Morze Bałtyckie oraz przepiękne wydmy, zwiedzanie muzeum niemieckiego pisarza T. Manna, powrót do Pałangi, czas wolny na plażowanie, kąpiele morskie…, obiad w porze kolacji, nocleg.
4. DZIEŃ
Śniadanie /stół szwedzki/. Przejazd do Giżycka, nazwanego stolicą żeglarstwa w Polsce, jednego z głównych portów na szlaku wielkich jezior mazurskich. Okolice Giżycka mają największą w Polsce liczbę jezior. W mieście zobaczymy Kościół ewangelicki z 1827, cerkiew prawosławna (parafialna) z końca XIX wieku, zamek krzyżacki z XIV wieku, zaadaptowany na hotel, wieżę ciśnień z przełomu XIX i XX wieku. Powrót do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych.

ŚWIADCZENIA:
– autokar, klimatyzacja, dvd, w-c, cafe – bar , bus lub minibus
– zakwaterowanie w hotelu 3*, pok. 2, 3- osobowe
– wyżywienie wg programu
– pilot
– lokalni przewodnicy
– ubezpieczenie KL 10.000 euro, NNW 10.000 zł

DODATKOWO PŁATNE:
– bilety wstępu 25 euro / os

Znajdź nas na Facebooku!

Nasz profil w Google+

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.