WILNO – SZAWLE – RYGA – TALLIN – HELSINKI – KOWNO

/WILNO – SZAWLE – RYGA – TALLIN – HELSINKI – KOWNO
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

WILNO – SZAWLE – RYGA – TALLIN – HELSINKI – KOWNO

2020-06-25T13:37:08+00:00
Ilość dni: 8 DNI. Termin do uzgodnienia. Wyślij zapytanie: biuro@variustur.pl

Kraje nadbałtyckie oraz Helsinki
Kraje nadbałtyckie
WILNO – SZAWLE – RYGA – TALLIN – HELSINKI – KOWNO

1. DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 4:00. Przejazd trasą: Poznań – Łódź – Warszawa. Przyjazd do Wilna, zakwaterowanie, obiad w porze kolacji. Indywidualny wieczorny spacer – Wilno nocą.
2. DZIEŃ
Śniadanie w formie stołu szwedzkiego. Wilno – jest to szybko rozwijające się miasto wciąż jednak pełnego urokliwych, tajemniczych uliczek, parków, kościołów. Zobaczymy perłę miast kresów wschodnich. Zwiedzanie rozpoczniemy od  przyjazdu na Antokol, gdzie zwiedzimy Kościół św. Piotra i Pawła, dalej przejedziemy na Cmentarz na Rosie. Spacer w obrębie miasta, Ostra Brama, Cerkiew św. Ducha, Cerkiew i Klasztor Bazylianów gdzie więziony był m.in. Adam Mickiewicz, Plac Ratuszowy, Dzielnica Żydowska, kościół Św. Ducha, gdzie zobaczymy m.in. obraz „Jezu ufam Tobie”, budynek Uniwersytetu Wileńskiego, Pałac Prezydencki, Katedra św. Stanisława. Obiad w porze kolacji, nocleg.
3. DZIEŃ
Śniadanie w formie stołu szwedzkiego. Przyjazd do Szawle, zwiedzimy Górę Krzyży, gdzie na niewielkim wzniesieniu stoi kilkanaście tysięcy krzyży, przyniesionych przez pielgrzymów z całej Litwy a nawet z całego świata. W 1993 roku papież Jan Paweł II, podczas pielgrzymki na Litwę, w tym magicznym miejscu celebrował mszę świętą. Następnie przyjazd do stolicy Łotwy – Rygi, która wita turystów najwyższą konstrukcją w mieście – wieżą telewizyjną, mającą 368,5 m wys. Jadąc przez miasto w oddali zobaczymy Pałac Kultury i Nauki. Zwiedzanie miasta. Spacer podczas którego zobaczymy Stare Miasto: pomnik Strzelców Łotewskich, Dom Bractwa Czarnogłowych, ratusz, kościół św. Piotra. Zamek, mury obronne. Zwiedzanie Katedry, uważanej za największy kościół w krajach nadbałtyckich. Budowę rozpoczęto w 1211 r. Dalej przejście przy budynku parlamentu, zespole średniowiecznych kamieniczek tzw. Trzej Bracia. Mała i Wielka Gildia Kupiecka. Zakwaterowanie, obiad w porze kolacji, nocleg.
4. DZIEŃ
Późniejsze śniadanie w formie stołu szwedzkiego. Przyjazd do Tallina – zwiedzanie miasta. Górne i Dolne Stare Miasto, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy Zamek Toompea – wzniesiony przez zakon Kawalerów Mieczowych w II poł. XIV w. Następnie zwiedzimy Sobór Aleksandra Newskiego Zobaczymy piękną panorama miasta z tarasu widokowego, dwie średniowieczne wieże: „Długi Herman” i „Gruba Małgorzata” na której umieszczono pamiątkową tablicę upamiętniającą brawurową akcję ORP Orzeł, dwie ulice – tzw.; Długa i Krótka noga, Ratusz Miejski, Wielka Gildia Kupiecka, Dom Bractwa Czarnogłowych. Kadrioru park – rozległy, francuski park Założony na żądanie Piotra I, jako jedna z jego letnich rezydencji. Zakwaterowanie w Tallinie, obiad w porze kolacji, nocleg.

5. DZIEŃ
Późniejsze śniadanie w formie stołu szwedzkiego. Śniadanie, suchy prowiant. Wyjazd autokarem na całodniową wycieczkę do Helsinek, rejs promem. Helsinki. Popłynięcie tramwajem morskim na wyspy oraz zwiedzanie fortecy Suomenlinn. Jest to twierdza wybudowana przez Szwedów w 1748 roku, aby chronić miasto przed atakiem z morza. Tę zabytkową fortecę, wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, wzniesiono na kilku ciasno zgrupowanych wysepkach. Następnie przejazd autokarem na następnie spacer po Starym Mieście, gdzie zobaczymy: m.in.: Pałac Prezydencki, Plac Senacki, Pałac Rządowy, budynek Parlamentu,  katedrę luterańską, kościół Temppeliaukkio wykuty w skale, sobór Uspieński, pomniki: Jana Sibeliusa i Aleksandra II. Obiad – bufet w porze kolacji. Powrót promem do Tallina.
6. DZIEŃ
Śniadanie w formie stołu szwedzkiego. Przyjazd do Kowna. Zakwaterowanie, obiad w porze kolacji, nocleg. Wyjazd w drogę powrotną.

7-8. DZIEŃ
Śniadanie w formie stołu szwedzkiego. Zwiedzanie miasta, gdzie zobaczymy: Dom Perkuna- pozostałość budowli gotyckiej z końca XV wieku, dalej Ratusz  z połowy XVI wieku, zespoły klasztorne, w skład których wchodzą: kościół św. Franciszka i klasztor jezuicki oraz kościół św. Trójcy z klasztorem Bernardynów. Kamienice stanowiące zabudowę rynku głównie z XVI i XVII wieku, ruiny zamku  wzniesionego w XIII wieku. Zwiedzanie Archikatedry Piotra i Pawła, największego kościoła w całej Litwie. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczorno-nocnych.

ŚWIADCZENIA: autokar, klimatyzacja, dvd, w-c, cafe – bar / na czas przejazdu kawa, herbata gratis/, zakwaterowanie w hotelu pok. 2 osobowe, wyżywienie wg programu, pilot, lokalni przewodnicy, ubezpieczenie KL 20 000 Eur i NNW 20 000 zł, obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG)
DODATKOWO PŁATNE: opłaty rezerwacyjne, bilety wstępu 20 Eur / osoba.

WILNO – SZAWLE – RYGA – TALLIN – HELSINKI – KOWNO
Kraje nadbałtyckie
Kraje nadbałtyckie oraz Helsinki

           

            

           

 

Wycieczka do Białystok, Wycieczka do Bydgoszcz, Wycieczka do Elbląg,  Wycieczka do Gdańsk, Wycieczka do Katowice, Wycieczka do Kielce, Wycieczka do Kraków, Wycieczka do  Lublin, Wycieczka do Łódź, Wycieczka do Olsztyn, Wycieczka do Poznań, Wycieczka do Rzeszów, Wycieczka do Szczecin, Wycieczka do Warszawa, Wycieczka do Wrocław,

 

 

Znajdź nas na Facebooku!

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

realizacji usług turystycznych

  • rozpatrywanie wniosków.

Komu możemy przekazać dane?

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.