OJCOWSKI PARK NARODOWY- KRAKÓW – WIELICZKA – WADOWICE – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

/OJCOWSKI PARK NARODOWY- KRAKÓW – WIELICZKA – WADOWICE – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

OJCOWSKI PARK NARODOWY- KRAKÓW – WIELICZKA – WADOWICE – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

2019-03-20T15:18:23+00:00
Ilość dni: 4 DNI. Termin do uzgodnienia. Wyślij zapytanie: biuro@variustur.pl

1. DZIEŃ
Elbląg, wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 6:00 .Przejazd do Ojcowskiego
Parku Narodowego. Zwiedzimy najlepiej zachowany zamek na Wyżynie
Krakowsko – Częstochowskiej – Zamek w Pieskowej Skale, zwiedzimy
wystawy: Historia Pieskowej Skały, Galeria Malarstwa Angielskiego,
Przemiany stylowe w dziejach sztuki europejskiej oraz zobaczymy Maczugę
Herkulesa. Nocleg w okolicy Krakowa , obiad w porze kolacji, nocleg .
2. DZIEŃ
Śniadanie w formie stołu szwedzkiego . Zwiedzanie Krakowa. Na początku
zobaczymy słynny pomnik Smoka Wawelskiego. Dalej Wzgórze Wawelskie:
dziedziniec zewnętrzny i wewnętrzny. Wejdziemy do Katedry Wawelskiejzwiedzanie,
gdzie zobaczymy m. in. piękne wnętrze – miejsce koronacji królów
polskich, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie. Następnie przejście drogą
królewską: Plac Matejki, Pomnik Grunwaldzki, Barbakan, Brama Floriańska,
ul. Floriańska, Rynek Krakowski, Wieża Ratuszowa, Kościół Mariacki.
Czas wolny. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiad w porze kolacji, nocleg
3. DZIEŃ
Śniadanie w formie stołu szwedzkiego. Przejazd na zwiedzanie kopalni soli w
Wieliczce, która została uznana za pomnik historii w 1994 roku. Jest ona
unikatowym obiektem górniczym, jednym z największych i najstarszych
zakładów przemysłowych w Europie, czynnym nieprzerwanie od średniowiecza
do końca XX wieku. Wraz z pobliską kopalnią w Bochni tworzyła Krakowskie
Żupy Solne – historyczne przedsiębiorstwo o ogromnym znaczeniu dla
gospodarki dawnej Rzeczypospolitej, którego zasady funkcjonowania określała
XIV-wieczna ordynacja króla Kazimierza Wielkiego Następnie Wadowice.
Zwiedzanie Bazyliki Mniejszej Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, najstarsza
wzmianka o kościele pochodzi z 1325 r. Miejsce chrztu Karola Wojtyłły. Kościół
odwiedzał w czasie każdej wizyty do rodzinnego miasta papież Jan Paweł II,
muzeum w Wadowicach w Domu Jana Pawła II oraz wystawy Darów Ojca
Świętego – czas na tradycyjne kremówki .Czas wolny. Powrót do miejsca
zakwaterowania, obiad w porze kolacji, nocleg. Możliwość zorganizowania zabawy…
4. DZIEŃ
Śniadanie w formie stołu szwedzkiego. Przejazd do Kalwarii Zebrzydowskiej, która jako jedyna z
tego typu atrakcji na świecie została wpisana na listę UNESCO. Bazylika, Klasztor OO. Bernardynów.
Powrót do miejsca zbiórki.

ŚWIADCZENIA:
transport autokarem( tradycyjnie kawa, herbata gratis) , noclegi w hotelu 3*, pok.2 os.
wyżywienie zgodnie z ofertą, pilot ,lokalni przewodnicy, ubezpieczenie NNW 5000 zł.

DODATKOWO PŁATNE:
bilety wstępu 110 zł/ osoba
Możliwość zorganizowania zabawy przy muzyce mechanicznej wraz z konsumpcja w cenie od 49 zł / osoba.

Znajdź nas na Facebooku!

Nasz profil w Google+

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.