OLSZTYN · GIŻYCKO · WĘGORZEWO · MIKOŁAJKI · KRUTYŃ · RUCIANE NIDA · PRANIE · GIERŁOŻ · ŚWIĘTA LIPKA · RESZEL

/OLSZTYN · GIŻYCKO · WĘGORZEWO · MIKOŁAJKI · KRUTYŃ · RUCIANE NIDA · PRANIE · GIERŁOŻ · ŚWIĘTA LIPKA · RESZEL
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

OLSZTYN · GIŻYCKO · WĘGORZEWO · MIKOŁAJKI · KRUTYŃ · RUCIANE NIDA · PRANIE · GIERŁOŻ · ŚWIĘTA LIPKA · RESZEL

2019-03-27T10:36:30+00:00
Ilość dni: 4 DNI. Termin do uzgodnienia. Wyślij zapytanie: biuro@variustur.pl

1. DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki.  Przejazd do Olsztyna. Zwiedzanie miasta: Starówka, zamek kapituły warmińskiej z XIV w., w którym mieści się obecnie Muzeum Warmii i Mazur. Zwiedzanie kolekcji muzealnych. Na dziedzińcu zobaczymy słynne baby pruskie – kamienne posągi. Wyjątkowym zabytkiem jest własnoręcznie wykonana przez Mikołaja Kopernika tablica astronomiczna z 1517 roku.  Zobaczymy także mury miejskie z Bramą Wysoką,  gotycką konkatedrę św. Jakuba, barokowy Stary Ratusz z XVII w. Udamy się do największego miasta Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, stolicy polskiego żeglarstwa – Giżycka. Zobaczymy: most obrotowy na Kanale Łuczańskim, jedyny tego typu czynny most w Europie    z XIX w., zrekonstruowany zamek krzyżacki z XIV w., sanktuarium św. Brunona, kościół ewangelicki, zabytkową wieżę ciśnień, z której można obejrzeć panoramę miasta oraz okolicznych jezior. Przejazd do twierdzy Boyen z XIX w. – wspaniałej budowli obronnej o kształcie siedmioramiennej gwiazdy, która powstała jako obiekt blokujący strategiczny przesmyk pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno. Obiadokolacja i nocleg.
2. DZIEŃ
Śniadanie. Rejs po jeziorze Niegocin – podziwianie przyrody Mazur z perspektywy wody. Będziemy zwiedzać północną część Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Przejazd do Węgorzewa. Spacer po mieście: zamek krzyżacki z XIV w., późnogotycki kościół z XVII w., Muzeum Kultury Ludowej – w którym gromadzone są przedmioty z obszaru Mazur i Warmii oraz terenów macierzystych dzisiejszych mieszkańców tego regionu. Z muzeum sąsiaduje Park Etnograficzny nad rzeką Węgorapą. Eksponowane są tutaj obiekty tradycyjnego budownictwa mazurskiego. W skan-senowskich pomieszczeniach działają pracownie rękodzielnicze: garncarstwa, tkactwa, koronkarstwa, wyrobu kwiatów, koszyków i sztuki dekarskiej. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3. DZIEŃ
Śniadanie. Udamy się do Mikołajek – żeglarskiej stolicy Polski, gdzie łączy się jezioro Tałty z Jeziorem Mikołajskim. Przejazd do Krutynia – esencji piękna Mazur – leżącego wśród lasów, nad uroczą rzeką. Mieści się tu siedziba Mazurskiego Parku Krajobra-zowego, który ze względu na swe nieprzeciętne walory przyrodnicze, objęty jest kilkoma formami ochrony. Zwiedzimy Muzeum Przyrodnicze oraz wybierzemy się na krótką wędrówkę do rezerwatu „Zakręt”. W miejscowości Ruciane-Nida, spacer do śluzy Guzianka. Czas wolny w okolicy pasażu oferującego specjały kuchni regionalnej. Przejazd do leśniczówki Pranie. Zwiedzimy muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Przez Puszczę Piską, udamy się do Nowych Gut. Obejrzymy panoramę Śniardw – największego jeziora w Polsce. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4. DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Gierłoży. Założono tu w 1940 r. główną kwaterę Hitlera, nazywaną „Wilczym Szańcem”. Zwiedzimy poszczególne obiekty tego kompleksu m.in.: barak narad, schron i mieszkanie Martina Bormanna, bunkier Hitlera, mieszkanie i schron Hermanna Goringa. Przejazd do Świętej Lipki. Nawiedzenie sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej. Kult słynącej cudami figury Matki Bożej zaczął się tu już w XV w. Przejazd do Reszla, gdzie doskonale zachowany został średniowieczny układ urbanistyczny miasta. Zobaczymy gotycki zamek biskupów warmińskich oraz kościół św. Piotra i Pawła –  oba obiekty pochodzące z XIV w. Obiad Wyjazd w drogę powrotną. Powrót do miejsca zbiórki.

ŚWIADCZENIA:
– transport autokarem lub busem

–  3 noclegi w hotelu **/*** pokoje 2-3 os. z łazienkami, małżeństwa pokoje 2 os.
– 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 obiad
– opiekę pilota
– opiekę przewodnika
– ubezpieczenie NNW

Znajdź nas na Facebooku!

Nasz profil w Google+

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.