OLSZTYNEK – KANAŁ ELBLĄSKI – ELBLĄG – MALBORK 3 DNI

/OLSZTYNEK – KANAŁ ELBLĄSKI – ELBLĄG – MALBORK 3 DNI
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

OLSZTYNEK – KANAŁ ELBLĄSKI – ELBLĄG – MALBORK 3 DNI

2018-06-12T13:34:13+00:00

WYCIECZKA OLSZTYNEK – KANAŁ ELBLĄSKI – ELBLĄG – MALBORK

WYCIECZKA OLSZTYNEK, REJS KANAŁEM ELBLĄSKIM, WYCIECZKA DO ELBLĄGA, ZAMEK KRZYŻACKI W MALBORK

1.
DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki, przyjazd do Olsztynka, gdzie zobaczymy Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku – skansen powstał w 1909 w Królewcu. Obecnie skansen w Olsztynku zajmuje około 60 ha, znajduje się tu ponad 60 obiektów architektonicznych (12 przeniesionych z Królewca). Wśród obiektów muzealnych znajdują się chałupy z Powiśla, Warmii, Mazur, dawnej Barcji, Natangii, Sambii i Małej Litwy. Ponadto znajdują się tu: dzwonnica, wiatraki (w tym holenderski z Dobrocina), młyn, kościół (rekonstrukcja drewnianego kościoła ewangelickiego z Rychnowa), kuźnia, karczma (przeniesiona ze Skandawy), remiza strażacka z Giedajt, olejarnia z Kronina, lamus z Drogosz, garncarnia i wozownia z Tomaszkowa, przejazd do Elbląga, zakwaterowanie, obiad w porze kolacji, nocleg.
2. DZIEŃ
Śniadanie, Elbląg, zwiedzanie miasta m.in. Brama Targowa, Katedra Św. Mikołaja, przejazd do Raczek Elbląskich gdzie znajduje się najniższy punkt Polski – depresja 1,8 m p.p.m. Przejazd do Buczyńca, rejs statkiem po Kanale Elbląskim, który pokonuje różnicę wysokości ponad 100 m. przy pomocy 5 pochylni oraz specjalnego wózka którym jest transportowany statek. Powrót do Hotelu, obiad w porze kolacji, nocleg.
3. DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Malborka, zwiedzanie dawnej stolicy państwa krzyżackiego. Zamek gotycki – jedna z najpotężniejszych warowni Europy, siedziba Wielkich Mistrzów Krzyżackich – trzyczęściowa twierdza obronna w stylu gotyckim o kubaturze ponad 250 000 m3;. Składa się z zamku niskiego, zamku średniego i zamku wysokiego. Jest to jeden z największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie. Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do miejsca zbiórki

ŚWIADCZENIA:
–  transport autokarem, busem lub minibusem
– zakwaterowanie, pokoje 3,4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
– wyżywienie wg programu
– pilot/ przewodnik
– ubezpieczenie NNW 10.000 zł

DODATKOWO PŁATNE:
– bilety wstępu  115 zł
–  Aqua SPA (basen, sauna sucha, łaźnia parowa, jacuzzi, atrakcje wodne, brodzik dla dzieci)
– zabawa przy muzyce mechanicznej

Znajdź nas na Facebooku!

Nasz profil w Google+

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.