Kategoria: Pielgrzymki, Wycieczki dla seniorów
Kierunek wyjazdu: Litwa, Łotwa
Transport: Autokar
Cena: 740 PLN Ilość dni: 5 dni


1-2.DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki o godz.23:00. Przyjazd do Kowna położonego między Niemnem a Wilią. Zwiedzanie miasta m.in.: zabaczymy ruiny zamku kowieńskiego ale wciąż przyciąga uwagę jako symbol krzyżackiej przeszłości,Stare Miasto, rynek z XVI-wiecznym ratuszem. Wokół znajdują się liczne odrestaurowane kamieniczki z czerwonej cegły. W jednym z narożników rynku znajduje się też katedra św Piotra i Pawła – największa gotycka świątynia na Litwie. Przy rynku usytuowane są też dwa inne kościoły dawnych klasztorów Jezuitów i Bernardynek. Dom Perkuna zbudowany na przełomie XV i XVI w. z czerwonej cegły, najładniejsza kamienica w mieście. Przejazd do Szawle, zwiedzimy Górę Krzyży, gdzie na niewielkim wzniesieniu stoi kilkanaście tysięcy krzyży, przyniesionych przez pielgrzymów z całej Litwy a nawet z całego świata. W 1993 roku papież Jan Paweł II, podczas pielgrzymki na Litwę, w tym magicznym miejscu celebrował  mszę świętą. Następnie przyjazd do Rygi, która wita turystów najwyższą konstrukcją w mieście – wieżą telewizyjną, mającą 368,5 m wysokości. Udział we M. św. Zakwaterowanie, obiad w porze kolacji, indywidualny wieczorny spacer, nocleg

3.DZIEŃ
Śniadanie /stół szwedzki /. Zwiedzanie, spacer podczas którego zobaczymy Stare Miasto: pomnik Strzelców Łotewskich, Dom Bractwa Czarnogłowych, ratusz, Kościół św. Piotra. Zamek, mury obronne. Zwiedzanie Katedry, uważanej za największy kościół w krajach nadbałtyckich, we wnętrzu  znajduje się ciekawy ołtarz z 1641 roku oraz wspaniałe organy. Dalej przejście  przy budynku parlamentu, zespole średniowiecznych kamieniczek tzw. Trzej Bracia. Mała i Wielka Gildia Kupiecka. Jadąc przez miasto zobaczymy Pałac Kultury i Nauki. Przejazd do Wilna, zakwaterowanie, obiad w porze kolacji, indywidualny wieczorny spacer, nocleg.

4-5.DZIEŃ
Śniadanie /stół szwedzki / Godz. 10:00 uroczysta Msza Św. w Cerkwi św. Trójcy. Cerkiew  i klasztor Bazylianów w Wilnie zostały wzniesione w 1514 roku z fundacji księcia Konstantego Ostrogskiego w podzięce za zwycięstwo polskie nad Moskwą w bitwie pod Orszą. Według tradycji, na miejscu zajmowanym dziś przez cerkiew zostali straceni męczennicy wileńscy (Antoniusz, Jan i Eustachy), których los upamiętnia tablica pamiątkowa na jej ścianie oraz mocno zdewastowany fresk z ich postaciami. Wewnątrz obraz Św. Jozafata Kuncewicza, który w cztery lata po święceniach kapłańskich, został przełożonym unickiego kościoła Świętej Trójcy w Wilnie oraz przełożonym tamtejszego monasteru, w którym wówczas było 60 zakonników. Podczas pobytu w Witebsku, arcybiskup Jozafat został zamordowany 12 września 1621 r., a ciało wrzucono do Dźwiny. Po kilku dniach je wydobyto i przewieziono do katedry w Połocku a od roku 1949 znajdują się w bazylice św. Piotra w Rzymie. Beatyfikował go papież Urban VIII w roku 1643, natomiast kanonizował papież Pius IX w roku 1867. Krótki spacer po Starym Mieście, nawiedzenie i modlitwa przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wyjazd do Trok,  które są jednym z najpiękniej położonych miast Litwy. Ma to związek z osobliwym ukształtowaniem terenu, malowniczością dolin, wąwozów, lasów oraz jezior, które tworzą wspaniały pejzaż, dzięki czemu uznawane są też często za perełkę w koronie Litwy. Spacer przez miasto, zwiedzimy kościół Nawiedzenia NMP ufundowany przez księcia Witolda z obrazem słynącym z cudów Matki Boskiej Trockiej.  Był to drugi wizerunek Matki Bożej koronowany papieskim koronami na ziemiach ówczesnej Rzeczypospospolitej. Obraz pochodzi z II połowy XVI wieku. Dalej zobaczymy Kienesę świątynię Karaimów, oraz charakterystyczne domy mieszkalne. Przejście po drewnianym moście na  wyspę, gdzie zwiedzimy zamek Wielkich Książąt Litewskich na jeziorze Galve, wzniesiony z kamieni polnych i cegieł. Czas wolny na zakupy wyrobów rękodzieła litewskiego, degustacja potraw karaimskich ( rosół, kibiny… ). Wyjazd w drogę powrotną

ŚWIADCZENIA :
– transport autokarem: video, klimatyzacja, cafe – bar, wc /na trasie przejazdu kawa, herbata gratis / bus lub minibus
– noclegi w hotelu pok. 2,3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
– wyżywienie w/g programu
– pilot, lokalny przewodnik
– opieka duszpasterska
– ubezpieczenie KL 10.000 euro, NNW 10.000 zł.

DODATKOWO PŁATNE:
– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 8 Euro / os

 

Organizatorem wyjazdu jest:
Biuro Podróży VARIUSTUR  Bogdan Uhryn   www.variustur.pl      e-mail: biuro@variustur.pl
Centrala: 82-300 Elbląg, ul. 1  Maja 14        NIP 578-012-71-72          Tel. 55  239 43 35
Touroperator: Centralny Rejestr Zezwoleń 03851

Wyślij ofertę do znajomych!