PIELGRZYMKA URODZIN MYCHAJŁO WERBYCKIEGO – TWÓRCY HYMNU UKRAIŃSKIEGO

/PIELGRZYMKA URODZIN MYCHAJŁO WERBYCKIEGO – TWÓRCY HYMNU UKRAIŃSKIEGO
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

PIELGRZYMKA URODZIN MYCHAJŁO WERBYCKIEGO – TWÓRCY HYMNU UKRAIŃSKIEGO

2020-02-11T15:34:36+00:00
Kategoria: Wycieczki, Pielgrzymki
Kierunek wyjazdu: Polska, Ukraina
Transport: Autokar
Ilość dni: 5 DNI. Termin do uzgodnienia. Wyślij zapytanie: biuro@variustur.pl

Mychajło Werbycki komponował utwory wczesnoromantyczne z elementami muzyki klasycznej, wzorując się na muzyce J. Haydna, F. Schuberta oraz klasyków ukraińskich M. Berezowskiego i D. Bortniańskiego, wzbogacone pierwiastkami folkloru ukraińskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że kompozytor jest autorem pieśni pt. ” Ще не вмерла Українa ”, która stała się hymnem państwowym Ukrainy. Dzieje każdego narodu kształtują się w głównej mierze dzięki zdobyczom duchowym, które stają się swoistym symbolem odrodzenia narodowego w danym okresie historycznym. Emanują one tym szczególnym rodzajem energii, która warunkuje zaistnienie wielkich, niezwykłych i twórczych osobistości jakim jest kompozytor, ksiądz  Mychajło Werbycki.

1. DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki o godz.4:00. Przyjazd do Przemyśla, zakwaterowanie w hotelu, obiad w porze kolacji i spacer podczas którego zwiedzimy miasto, nocleg.
2. DZIEŃ
Śniadanie. Wyjazd do miejscowości Kalwaria Pacławska, gdzie ze względu na szczególny kult Męki Pańskiej nazwane Jerozolimą Wschodu,  na obecność cudownego obrazu Matki Bożej, zwane Jasną Górą Podkarpacia. Od trzech wieków odwzorowuje jerozolimską Golgotę m.in. znajduje się tam: Góra Oliwna, Dolina Jozafata i rzeka Cedron. W księgach zanotowano ponad 50 cudów. Tak więc w 1768 r. papież Klemens XIII nadał sanktuarium przywileje i odpusty właściwe Ziemi Świętej. 10 lat później wizerunek  Matki Bożej Pacławskiej uznano za cudowny. Najliczniej pielgrzymi przybywają na odpust 15 sierpnia. We Mszy św. uczestniczy wtedy ok. 50 tys. osób, w tym grekokatolicy z Polski i Ukrainy, głównie  z archidiecezji lwowskiej. Dalej przejedziemy trasą „Szlak Architektury Drewnianej ”.Zwiedzenie cerkwi greckokatolickich. Dobra Szlachecka, gdzie znajduje się Cerkiew bramna z XVII w. która jest jedynym tego typu zabytkiem w Polsce, obok cerkiew św. Mikołaja z 1815 r. Następnie Ulucz, gdzie na wzgórzu Dębnik, ok. 70 metrów ponad doliną Sanu zwiedzimy drewnianą cerkiew  p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, która jest architektoniczną perełką z  1659 roku. Obok umieszczono tablicę na cześć  Michajła Werbickiego, kompozytora hymnu narodowego Ukrainy, urodzonego w 1815 r w  Uluczu. Powrót do Przemyśla na obiad w porze kolacji, nocleg.
3. DZIEŃ
Śniadanie. Wyjazd do miejscowości Młyny k. Jarosławia, gdzie zmarł Mychajło Werbycki. Pochowany został na tutejszym przy cerkiewnym cmentarzu. Członkowie lwowskiego akademickiego chóru „Banduryst” ufundowali kamienny nagrobek w kształcie liry, który został ustawiony na grobie Werbyckiego. W 2004 zbudowano kaplicę, 12 kwietnia 2005 odbyło się jej uroczyste poświęcenie, w którym uczestniczył m.in. prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko. W miejscowości znajduje się  drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej, która powstała w końcu XVII wieku. Obecnie kościół rzymskokatolicki. Wewnątrz  bogate wyposażenie m.in. ikonostas, boczne ołtarze z XVII-XVIII w. Główne uroczystości związane 200 –leciem urodzin Mychajło Werbyckiego – twórcy powstania hymnu ukraińskiego, M. św. z udziałem duchowieństwa, wiernych, przedstawicieli samorządu oraz rządu Polski i Ukrainy. Następnie zwiedzanie Jarosławia, nawiedzimy ikonę Matki Boskiej Jarosławskiej, słynącej łaskami zwaną  Bramą Miłosierdzia, która znajduje się w Cerkwi greckokatolickiej Przemienienia Pańskiego XVIII w. W 1996 r. legat papieża Jana Pawła II, A. Silvestrini dokonał jej koronacji koronami papieskimi. Miejsce to jest głównym ośrodkiem pielgrzymkowym grekokatolików w Polsce. Powrót do Przemyśla na obiad w porze kolacji, nocleg.
4-5. DZIEŃ
Śniadanie. Przyjazd do miejscowości Wierzbica / Werbycia /,gm. Lubycza Królewska, symboliczna wizyta na cmentarzu, zapalenie zniczy, modlitwa za  wszystkich zmarłych z naszych rodzin, a szczególnie za tych, którzy pochowani są na dawnych cmentarz unickich. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót  w godzinach nocnych.

UWAGA !
Jeżeli na trasie przejazdu znajdują się miejscowości z których pochodzą  Państwa Rodzice, postaramy się w miarę możliwości zajechać i odwiedzić cerkiew czy cmentarz. Przed wyjazdem należy zgłosić to organizatorowi.

ŚWIADCZENIA :
– transport autokarem: video, klimatyzacja, cafe – bar, wc /na trasie przejazdu kawa, herbata gratis /
– zakwaterowanie w hotelu pok. 2,3 osobowe
– wyżywienie w/g programu
– pilot
– ubezpieczenie NNW 5.000 zł

 

Opieka duchowa oraz Msze Święte – miejsca odprawiania mszy do uzgodnienia.

Znajdź nas na Facebooku!

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.