Kategoria: Pielgrzymki, Wycieczki dla seniorów
Kierunek wyjazdu: Polska, Ukraina
Transport: Autokar
Cena: 740 PLN Ilość dni: 5 dni

Mychajło Werbycki komponował utwory wczesnoromantyczne z elementami muzyki klasycznej, wzorując się na muzyce J. Haydna, F. Schuberta oraz klasyków ukraińskich M. Berezowskiego i D. Bortniańskiego, wzbogacone pierwiastkami folkloru ukraińskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że kompozytor jest autorem pieśni pt. ” Ще не вмерла Українa ”, która stała się hymnem państwowym Ukrainy. Dzieje każdego narodu kształtują się w głównej mierze dzięki zdobyczom duchowym, które stają się swoistym symbolem odrodzenia narodowego w danym okresie historycznym. Emanują one tym szczególnym rodzajem energii, która warunkuje zaistnienie wielkich, niezwykłych i twórczych osobistości jakim jest kompozytor, ksiądz  Mychajło Werbycki.

1.DZIEŃ / poniedziałek /
Wyjazd z miejsca zbiórki o godz.4:00. Przyjazd do Przemyśla, zakwaterowanie w hotelu, obiad w porze kolacji i spacer podczas którego zwiedzimy miasto, nocleg.

2.DZIEŃ / wtorek
Śniadanie. Wyjazd do miejscowości Kalwaria Pacławska, gdzie ze względu na szczególny kult Męki Pańskiej nazwane Jerozolimą Wschodu,  na obecność cudownego obrazu Matki Bożej, zwane Jasną Górą Podkarpacia. Od trzech wieków odwzorowuje jerozolimską Golgotę m.in. znajduje się tam: Góra Oliwna, Dolina Jozafata i rzeka Cedron. W księgach zanotowano ponad 50 cudów. Tak więc w 1768 r. papież Klemens XIII nadał sanktuarium przywileje i odpusty właściwe Ziemi Świętej. 10 lat później wizerunek  Matki Bożej Pacławskiej uznano za cudowny. Najliczniej pielgrzymi przybywają na odpust 15 sierpnia. We Mszy św. uczestniczy wtedy ok. 50 tys. osób, w tym grekokatolicy z Polski i Ukrainy, głównie  z archidiecezji lwowskiej. Dalej przejedziemy trasą „Szlak Architektury Drewnianej ”.Zwiedzenie cerkwi greckokatolickich. Dobra Szlachecka, gdzie znajduje się Cerkiew bramna z XVII w. która jest jedynym tego typu zabytkiem w Polsce, obok cerkiew św. Mikołaja z 1815 r. Następnie Ulucz, gdzie na wzgórzu Dębnik, ok. 70 metrów ponad doliną Sanu zwiedzimy drewnianą cerkiew  p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, która jest architektoniczną perełką z  1659 roku. Obok umieszczono tablicę na cześć  Michajła Werbickiego, kompozytora hymnu narodowego Ukrainy, urodzonego w 1815 r w  Uluczu. Powrót do Przemyśla na obiad w porze kolacji, nocleg.

3.DZIEŃ / środa
Śniadanie. Wyjazd do miejscowości Młyny k. Jarosławia, gdzie zmarł Mychajło Werbycki. Pochowany został na tutejszym przy cerkiewnym cmentarzu. Członkowie lwowskiego akademickiego chóru „Banduryst” ufundowali kamienny nagrobek w kształcie liry, który został ustawiony na grobie Werbyckiego. W 2004 zbudowano kaplicę, 12 kwietnia 2005 odbyło się jej uroczyste poświęcenie, w którym uczestniczył m.in. prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko. W miejscowości znajduje się  drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej, która powstała w końcu XVII wieku. Obecnie kościół rzymskokatolicki. Wewnątrz  bogate wyposażenie m.in. ikonostas, boczne ołtarze z XVII-XVIII w. Główne uroczystości związane 200 –leciem urodzin Mychajło Werbyckiego – twórcy powstania hymnu ukraińskiego, M. św. z udziałem duchowieństwa, wiernych, przedstawicieli samorządu oraz rządu Polski i Ukrainy. Następnie zwiedzanie Jarosławia, nawiedzimy ikonę Matki Boskiej Jarosławskiej, słynącej łaskami zwaną  Bramą Miłosierdzia, która znajduje się w Cerkwi greckokatolickiej Przemienienia Pańskiego XVIII w. W 1996 r. legat papieża Jana Pawła II, A. Silvestrini dokonał jej koronacji koronami papieskimi. Miejsce to jest głównym ośrodkiem pielgrzymkowym grekokatolików w Polsce. Powrót do Przemyśla na obiad w porze kolacji, nocleg.

4-5.DZIEŃ / czwartek –piątek /
Śniadanie. Przyjazd do miejscowości Wierzbica / Werbycia /,gm. Lubycza Królewska, symboliczna wizyta na cmentarzu, zapalenie zniczy, modlitwa za  wszystkich zmarłych z naszych rodzin, a szczególnie za tych, którzy pochowani są na dawnych cmentarz unickich. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót  w godzinach nocnych.

UWAGA !
Jeżeli na trasie przejazdu znajdują się miejscowości z których pochodzą  Państwa Rodzice, postaramy się w miarę możliwości zajechać i odwiedzić cerkiew czy cmentarz. Przed wyjazdem należy zgłosić to organizatorowi.

ŚWIADCZENIA
– transport autokarem: video, klimatyzacja, cafe – bar, wc /na trasie przejazdu kawa, herbata gratis /
– zakwaterowanie w hotelu pok. 2,3 osobowe
– wyżywienie w/g programu
– pilot
– opieka duszpasterska Proboszcz
– ubezpieczenie NNW 5.000 zł

 

Organizatorem wyjazdu jest:
Biuro Podróży VARIUSTUR  Bogdan Uhryn   www.variustur.pl      e-mail: biuro@variustur.pl
Centrala: 82-300 Elbląg, ul. 1  Maja 14        NIP 578-012-71-72          Tel. 55  239 43 35
Touroperator: Centralny Rejestr Zezwoleń 03851

Wyślij ofertę do znajomych!