PIELGRZYMKA NA UKRAINĘ 9 DNI

/PIELGRZYMKA NA UKRAINĘ 9 DNI
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

PIELGRZYMKA NA UKRAINĘ 9 DNI

2018-06-11T10:46:38+00:00
Ilość dni: 9 DNI

Parafia Greckokatolicka wraz ze Stowarzyszeniem Kultur Wschodniosłowiańskich im. Św. Cyryla i Metodego w Pasłęku zapraszają na wycieczkę pielgrzymkowo turystyczną na Ukrainę

1. DZIEŃ
Zbiórka o godz. 07.45 przy LIDLU w Pasłęku ul. Spacerowa 4.Wyjazd o godz. 08.00. Zakwaterowanie w Lublinie. Obiadokolacja, nocleg
2. DZIEŃ
Śniadanie. Przekroczenie granicy w Hrebenne. Przesunięcie czasu o 1 godz. do przodu. Zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem: Katedra Greckokatolicka św. Jura msza św., Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich, Lwowskie cerkwie i kościoły katedra łacińska, cerkiew wołoska, katedra ormiańska, Starówka: Rynek Starego Miasta z zabytkowymi kamieniczkami, Ratusz, Pomnik Tarasa Szewczenki, Pomnik Adama Mickiewicza, Opera Lwowska – zwiedzanie i udział w spektaklu (dla chętnych  ok.100-150 hrywien). Zakwaterowanie we Lwowie. Obiadokolacja.
3. DZIEŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i wyjazd w kierunku Kijowa. Po drodze zwiedzanie Ławry Poczajowskiej – jednego z najważniejszych ośrodków prawosławia. Zakwaterowanie w Kijowie. Obiadokolacja
4. DZIEŃ
Śniadanie. Zwiedzanie Kijowa: Sobór Katedralny św. Włodzimierza do którego wejdziemy,Narodowa Opera Ukrainy (z zewnątrz), Złota Brama – średniowieczna brama wjazdowa do Kijowa (z zewnątrz), Plac Sofijski z soborem św. Zofii – zwiedzanie prawosławnego monastyru, Plac Michajłowski z monastyrem św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach – perła baroku, Chreszczatyk – reprezentacyjna ulica miasta oraz kamienice na ul. Horodeckiego, Majdan Niezależności i ul. Instytucka (Niebiańskiej Sotni) – zapalenie zniczy oraz złożenie kwiatów, Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja.
5. DZIEŃ
Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie:Greckokatolicki Sobór Katedralny Zmartwychwstania Pańskiego – msza św. (wskazane jest aby uczestnicy wycieczki byli w wyszywankach). Przejazd do Kaniowa, zwiedzanie Muzeum Tarasa Szewczenki wraz z miejscem jego spoczynku w Kaniowie.Powrót do Kijowa, pomnik Księcia Włodzimierza I Wielkiego na Wzgórzu, Cerkiew św. Andrzeja – świątynia barokowa – zwiedzanie, Spacer urokliwymi uliczkami pełną ulicznych artystów i klimatycznych kawiarenek, (Zjazd św. Andrzeja, Padół).Powrót do hotelu. Obiadokolacja.
6. DZIEŃ
Śniadanie. Dalszy ciąg zwiedzania Kijowa: Ławra Peczerska – zwiedzanie jednego z największych prawosławnych klasztorów, Muzeum Głodu wraz z Parkiem Wiecznej Chwały – zwiedzanie, Askoldowa Mogiła wraz z cerkwią św. Mikołaja, Parlament Ukrainy, Park Maryjski z Pałacem (z zewnątrz), Pałac Prezydencki, Kamienica Horodeckiego (Dom z chimerami), Plac Iwana Franki, Delfinarium NEMO – udział w pokazie delfinów, Mamajewa Sloboda – skansen etnograficzny ukazujący dawne życie kozaków zaporowskich. Dla chętnych pobyt w tamtejszym szynku (Szynok – kosa nad czarkoju), gdzie można spróbować „warenuchy”.Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Wieczór ukraiński (dla chętnych od 390 hrywien – cena w zależności od menu) – dodatkowo płatne
7. DZIEŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Po drodze zwiedzanie Muzeum Łesi Ukrainki w Nowogrodzie Wołyńskim (k. Żytomierza). Zwiedzanie Łucka – Muzeum Ikon, zamek, wybrane świątynie. Czas wolny.Zakwaterowanie w  Łucku. Obiadokolacja
8. DZIEŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu Przekroczenie granicy w Dorohusku .Przejazd do Lublina. Zwiedzanie Majdanku – byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego oraz Starego Miasta.Zakwaterowanie. Obiadokolacja.
9. DZIEŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną. Na trasie przejazdu obiad.Przyjazd do Pasłęka w godzinach wieczornych.

ŚWIADCZENIA:
–  przejazd autokarem klimatyzowanym, na czas przejazdu kawa, herbata gratis.
–  pilot, lokalny przewodnik
–  zakwaterowanie w hotelach, pok. 2,3 osobowe
–  wyżywienie wg. programu
–  ubezpieczenie KL 10.000 euro, NNW 10.000 zł
Opieka duchowa Proboszcz ks. Andrzej Sroka.

DODATKOWO PŁATNE:
Bilety wstępu: 400 hrywien ( około 100 zł ) / os – płatne pilotowi.

Zapisy na wycieczkę przyjmują:
Iwanna Hnatiuk – Kazanowska: tel. 600-938-581
Adam Bobrowicz:  tel. 601-729-953

Przy zapisie należy podać dokładny adres zamieszkania, nr PESEL, nr paszportu, nr telefonu lub adres mailowy do kontaktu, wpłacić zaliczkę w kwocie 350 zł.Do dnia 01.03.2015 należy wpłacić dodatkowo 1000 zł. Pozostałą kwotę 500 zł należy wpłacić do dnia 15.04.2015 r. Płatności mogą być także dokonywane na konto Stowarzyszenia – z dopiskiem „wycieczka”: PKO BP I Oddział Pasłęk  67 1020 1752 0000 0702 0182 4341

Kalkulację sporządzono w oparciu o aktualny kurs euro i hrywny oraz ceny na Ukrainie (X. 2014 rok).

Wstępnie planowana trasa przejazdu: Pieniężno, Orneta, Godkowo, Młynary, Elbląg, Pasłęk, Morąg, Łukta, Olsztyn, Olsztynek, Warszawa, Lublin, Zamość (ostateczna trasa przejazdu zostanie ustalona po zapisie osób i dostosowana do potrzeb uczestników).Na całej trasie grupą opiekuje się pilot. Pomocy pilotowi udziela Adam Bobrowicz.
Każdy uczestnik musi posiadać paszport, ważny minimum 6 miesięcy liczony od daty powrotu.

Znajdź nas na Facebooku!

Nasz profil w Google+

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.