Podlasie – szlakiem tatarskim

/Podlasie – szlakiem tatarskim
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

Podlasie – szlakiem tatarskim

2020-01-27T11:41:02+00:00
Kategoria: Wycieczki, Wycieczki szkolne
Kierunek wyjazdu: Polska
Transport: Autokar
Ilość dni: 3 DNI. Termin do uzgodnienia. Wyślij zapytanie: biuro@variustur.pl

1. DZIEŃ
Trasa przejazdu Elbląg wyjazd o godzinie 4:30, Braniewo, Pieniężno, Lelkowo, Bartoszyce, Kętrzyn (do uzgodnienia). Przejazd do Tykocina. Zwiedzanie synagogi znajdującej się w sąsiedztwie Małego Rynku. Jest obecnie drugą co do wielkości i jedną z najstarszych synagog w Polsce. Na trasie spaceru charakterystyczne drewniane domy dla regionu Podlasia. Kościół p.w. Trójcy Świętej przed którym na placu stoi pomnik Stefana Czarnieckiego, liczne drewniane domy, charakterystyczne dla Podlasia. Zobaczymy obiekt gastronomiczno-handlowy zbudowany według pomysłu inwestora na ruinach dawnego Zamku Królewskiego z XV w. Przyjazd do Białegostoku, gdzie zobaczymy Pałac Branickich z najlepiej zachowanym ogrodem barokowym oraz XIX – wieczną cerkiew prawosławną p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy, kamienice. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiad w porze kolacji, nocleg.
2. DZIEŃ
Śniadanie / stół szwedzki /. Przyjazd do Supraśla i zwiedzanie Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, który jest jednym z sześciu prawosławnych monasterów męskich w Polsce. Na trasie zwiedzania zobaczymy również Pałac Bucholtzów oraz XIX – wieczny Dworek Zachertów, zwiedzanie Nowoczesnego Muzeum Ikon. Przyjazd do Sokółki, zwiedzimy Muzeum Społeczne Ziemi Sokólskiej, które podzielone jest na trzy działy: historyczny, tatarski i etnograficzny. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiad w porze kolacji, nocleg. Przejazd do Bohonik i Kruszynian, wsi w których mieszka mniejszość tatarska. Są to najstarsze w obecnych granicach Polski skupiska wyznawców islamu. Pamiętają one pierwszych Tatarów sprzed ponad 300 lat, osadzonych tu przez Jana III Sobieskiego.  Zwiedzanie meczetów i Mizarów (cmentarzy tatarskich). Wizyta w najbardziej znanym obiekcie gastronomicznym Jurta U Dżanety – czas na indywidualną konsumpcję tatarskich potraw według własnego wyboru. Na trasie przejazdu Krynki, gdzie zobaczymy jeden z największych cmentarzy Żydowskich na Podlasiu. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiad w porze kolacji, nocleg.
Możliwość w hotelu zabawy przy zespole muzycznym (wejście gratis). Piątek lub sobota. Konsumpcja płatna dodatkowo.
3. DZIEŃ
Śniadanie / stół szwedzki /. Zwiedzimy rezerwat pokazowy żubrów – zwierzyniec utworzony w okresie międzywojennym w 1929 r. Następnie przejazd do Białowieży, gdzie zwiedzimy Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN, które jest najstarszym muzeum w polskich parkach narodowych i równocześnie najstarszym, czynnym muzeum województwa podlaskiego. Jego tradycje sięgają okresu międzywojennego, a w swoich zbiorach posiada wiele cennych kolekcji naukowych i rzadkich okazów. Spacer po miasteczku, zobaczymy stary drewniany dworzec – Białowieża Towarowa, w którym obecnie znajduję się kultowa restauracja. Wejście do cerkwi prawosławnej. Przejazd do Hajnówki, zwiedzanie Soboru św. Trójcy, budowanego przez okres 20 lat, wyświęcono 11 października 1992 r. Wewnątrz freski wykonane przez greckiego artystę z Aten przez okres 5 lat. Wyjazd w drogę powrotną, na trasie przejazdu obiad.

ŚWIADCZENIA: transport autokarem, klimatyzacja, dvd, wc, zakwaterowanie w hotelu 2*  pokoje 2 os, wyżywienie wg programu, pilot, lokalni przewodnicy,
ubezpieczenie NNW 5.000 zł

DODATKOWO PŁATNE:
Muzeum Ikon – 16 zł / os. + 50 zł / grupa – przewodnik w języku polskim, Muzeum Społeczne Ziemi Sokólskiej – 6 zł / os + przewodnik muzealny 30 zł / grupa, meczety i Mizary 10 zł / os, zagroda Żubrów 5 zł / os, Muzeum w Białowieży 13 zł / os, 70 zł / grupa przewodnik w muzeum, cerkiew w Hajnówce 5 zł / os
– razem 50 zł / os + 150 zł / grupa – przewodnicy muzealni

Znajdź nas na Facebooku!

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.