Polowania dewizowe w Polsce i za granicą.

/Polowania dewizowe w Polsce i za granicą.
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

Polowania dewizowe w Polsce i za granicą.

2019-03-22T15:53:52+00:00

Polowania dewizowe w Polsce i za granicą.

Polowania dewizowe w Polsce i za granicą.

Wycieczka Rowerowa  busem 7 osób +  1 przewodnik + 1 kierowca = 9 osób

Organizujemy polowania dla myśliwych dewizowych w Polsce, oraz poza granicą.W każdym kolejnym roku, podwyższamy poziom świadczonych przez nas usług, wraz z wzrastającymi potrzebami naszych klientów.

Proponujemy polowania indywidualne na jelenie, sarny, daniele, muflony, oraz zwierzynę drobną, jak i polowania zbiorowe. Gwarantujemy organizację polowania na najwyższym poziomie, wraz z całą gamą niezapomnianych doznań w łowiskach, lasach i wielu dodatkowych atrakcji i przeżyć poza nimi.Za pośrednictwem naszego biura polowań polują przede wszystkim myśliwi z zachodniej części Europy (Niemcy, Dania, Norwegia, Belgia, Holadnia, Austria). W zależności od wymagań i potrzeb myśliwych, oferujemy opcję pobytu w leśniczówkach, pensjonatach, hotelach i pałacach. Każdy obiekt regularnie jest przez nas sprawdzany pod względem świadczonych usług i rodzinnej atmosfery.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do skorzystania z naszych usług.

Organizacja polowań indywidualnych i zbiorowych dla cudzoziemców na sezon łowiecki 2019. Ceny w cenniku w EURO (kwota brutto).

Cennik polowań dla cudzoziemców :

Poniższy cennik reguluję zasady współpracy pomiędzy Biurem Polowań „VARIUSTUR ” w Elblągu, a klientami zamawiającymi polowania w zakresie cen i warunków organizacji polowań. Ceny usług z zakresu turystyki łowieckiej zawarte w niniejszym cenniku stanowią podstawę do rozliczeń pomiędzy Biurem Polowań a zagranicznymi biurami polowań oraz gośćmi polującymi w ramach tzw. aktywizacji własnej.

Gatunki zwierzyny uwzględnione w cenniku:
Zwierzyna gruba:
– Jeleń szlachetny (byki, łanie, cielęcia)

– Jeleń sika (byki, łanie, cielęta)
– Daniel (byki, łanie, cielęta)
– Muflon (tryki, owce, jagnięcia)
– Sarna (kozy, koźlęta)
– Dzik (odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki, lochy)

Zwierzyna drobna:
– Zając szarak, dziki królik
– Lis
– Kuropatwa
– Bażant
– Dzika kaczka
– Dzika gęś

Cennik organizacji polowań indywidualnych

50 EURO – opłata za organizację polowania indywidualnego od 1 myśliwego za 1 dzień organizacji polowania

Organizacja polowania indywidualnego obejmuję:
– Przygotowanie łowiska

– Podprowadzającego
– Preparacje trofeów

25 EURO – obowiązkowe ubezpieczenie myśliwego OC/ oplata pobierana jednorazowo

50 EURO – koszty przygotowania dokumentacji imprezy pobierane przez biuro polowań od każdego myśliwego / oplata pobierana jednorazowo

Planowo do łowiska dwa wyjścia dziennie:

Wyjście ‘ranne’ oraz ‘wieczorne’

DODATKOWO PŁATNE:
– Transportu do łowiska/po łowisku (ceny w zależności od łowiska)

– Tłumacza (cena w zależności od łowiska)
– Zakwaterowania oraz wyżywienia (na zapytanie)
– Odstrzału (według cennika)
– Innych dodatkowych świadczeń (na zapytanie)

Polowania dewizowe w Polsce i za granicą.

Cennik odstrzałów na sezon łowiecki  z wyszczególnieniem okresów polowań na zwierzynę

Jeleń  byk        20.08– 29.02

Jeleń łania       01.10 – 15.01

Jeleń cielę       01.10 – 29.02

Jeleń byk

Cena

Trofeum: wieniec i grandle.Opłata za zakup trofeum: wg masy wieńca z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką

Waga trofeum

EUR

Za każde 10g powyżej dolnego limitu

Do 2,00 kg

340,-

Od 2,01 do 2,50 kg

620,-

Od 2,51 do 3,00 kg

760,-

Od 3,01 do 3,50 kg

870,-

Od 3,51 do 5,00 kg

1000,-

+ 0,95

Od 5,01 do 6,00 kg

1140,-

+ 3,60

Od 6,01 do 7,00 kg

1500,-

+ 5,20

Od 7,01 do 8,00kg

2020,-

+ 9,80

8 kg I więcej

3000,-

+ 12,00

Byk – postrzelenie

500,-

Łania, cielę

80,-

Łania, cielę – postrzelenie

70,-

Dziki

cały rok z wyjątkiem loch (odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki)

Lochy

15.08 -15.01

Dzik

Cena

Trofeum: Oręż (szable i fajki)

Opłata za trofeum (według miary szabli)- średnia długości obu szabel mierzona po zewnętrznym łuku

EUR

1 mm

Do 160mm

470,-

Ponad 160 mm

500,-

+13.00

Opłata za trofeum( według wagi)

Do 29,99 kg

70,-

Od 30,00 do 49,99 kg

155,-

Od 50,00 do 79,99 kg

265,-

80,00 kg i powyżej

370,-

Postrzelenie dzika

90,-

Sarna rogacz / kozioł

11.05 – 30.09​

Sarna koza, koźlę

01.10 – 15.01

Sarna rogacz

Cena

Trofeum: parostki

Opłata za zakup trofeum: wg masy parostków wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką, po odjęciu 90 g

EUR

Za każde 1g powyżej dolnego limitu

Do 149 g

60

Od 150 do 199 g

135

Od 200 do 299 g

180

+ 0,70

Od 300 do 349 g

250

+ 5,00

Od 350 do 399 g

500

+ 8,40

Od 400 do 499 g

920

+ 9,80

500 g i więcej

1900

+ 12,00

Rogacz – postrzelenie

160

Sarna koza lub koźlę

40

Sarna koza lub koźlę – postrzelenie

32

Daniel byk

01.10 – 31.01

Łanie, cielęta

01.10 – 15.01

Daniel byk

Cena

Trofeum: łopaty

Oplata za zakup trofeum: wg wagi łopat wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką

EUR

Za każde 10g powyżej dolnego limitu

Do 149 g

380

Od 150 do 2,49 g

450

+2,70

Od 2,50 do 2,99 g

720

+4,00

300 g i więcej

920

+13,00

Daniel lanie i cielęcia (trofeum granule i racice)

60

Muflon tryki

01.10 – 29.02

Muflon owce, jagnię

01.10 – 15.01

Muflon tryk

Cena

Trofeum: ślimy

Opłata za zakup trofeum: wg długości ślimów w milimetrach (średnia długość obu ślimów mierzona po największym łuku)

EUR

Za każdy 1 mm powyżej dolnego limitu

Do 500 mm

720

Od 501 mm do 600 mm

850

Od 601 mm do 700 mm

850

+ 7, 50

Od 701 mm do 800 mm

1600

+ 19,00

Powyzej 800 mm

3500

+ 22,00

Ślimy jagnięcia-tryka w 1 roku życia

130

Owca i jagnię (trofeum racice)

60

Zwierzyna drobna

Drobna zwierzyna

Ceny brutto w EUR

Sezon

Zając

22,50,-

01.11 – 31.12

Bażant

8,50,-

01.10 – 29.02

Kuropatwa

12,50,-

11.09 – 21.10

Dzika gęś

20,50,-

01.09 – 21.12

Dzika kaczka

8,50,-

15.08 – 21.12

Lis

15,-

01.06 – 31.03

Borsuk

85,-

01.09 – 30.11

Polowania dewizowe w Polsce i za granicą.

Organizacja polowania zbiorowego od pierwszej soboty października do pierwszej połowy stycznia:

Organizacja polowania pędzonego obejmuję:
– Przygotowanie łowiska

– Zapewnienie niezbędnej ilości naganiaczy i psów myśliwskich
– Transport busem , minibusem  podczas polowania w łowisku
– Pokot zwierzyny
– Obecność sygnalisty – trębacza
– Uroczyste ogłoszenie króla polowania
– Wstępną preparację trofeów
– Ubezpieczenie obowiązkowe
– Odstrzał / ryczałt

Cennik organizacji polowania zbiorowego wraz z odstrzałem:

475 EURO – opłata od każdego myśliwego, za każdy dzień polowania zbiorowego

Dodatkowo płatne :

Zakwaterowania oraz wyżywienia (na zapytanie)
Transferu zewnętrznego (od/do łowiska) (cena w zależności od łowiska)

Zamówienia oraz zapytania prosimy kierować do nas przez formularz na stronie internetowej lub na adres :

biuro@variustur.pl
Tel.: 55 239 43 35

Warunki współpracy

Biuro Polowań „VARIUSTUR” w Elblągu zwane dalej ‘biurem polowań’, jest pośrednikiem pomiędzy dysponentami terenów łowieckich, zwanych dalej ‘dysponentami’, a klientem zagranicznym, w zakresie organizacji, realizacji i rozliczania polowań dla cudzoziemców w Polsce.
Biuro Polowań „VARIUSTUR” oferuje klientom zagranicznym ilości i rodzaje zwierzyny do odstrzału na terenach łowieckich zaproponowanych przez ‘dysponentów’, na warunkach określonych w niniejszym cenniku, zgodnie z zawartą umową lub kontraktem.
Biuro polowań nie organizuję polowań dla klientów zagranicznych w następujących terminach:

Wycieczka Rowerowa  busem 7 osób +  1 przewodnik rowerowy + 1 kierowca = 9 osób

Polowania dewizowe w Polsce i za granicą.

Święta Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku (24 Grudzień – 2 Styczeń)
Święta Wielkanocne
30 Październik – 2 Listopada
Przy obsłudze polowania na życzenie klienta obecny jest pilot. Przy organizacji polowań zbiorowych, obecność pilota-tłumacza jest obowiązkowa.
Myśliwy zagraniczny chcący polować na zasadzie aktywizacji własnej przesyła zgłoszenie (zamówienie polowania) z informacjami, na jaką zwierzynę i w jakiej ilości chciałby zapolować, a także podać planowany termin polowania. Myśliwy zobowiązany jest również do podania swoich danych osobowych (adres, numer uprawnień myśliwskich, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, nr paszportu (potrzebny do ubezpieczenia). Myśliwy może wskazać konkretny obwód łowiecki (nadleśnictwo), w którym chciałby polować, jeżeli myśliwy nie wskażę konkretnego koła łowieckiego pozostawia sprawy związane z wyszukaniem terenu łowieckiego biuru polowań „VARIUSTUR”.
Biuro Polowań „VARIUSTUR” w odpowiedzi na zgłoszenie zainteresowanej osoby przesyła przygotowaną ofertę z uwzględnieniem wszelkich informacji odnośnie polowania (adres obwodu, opis łowiska, adres kwatery) a także podaję numer konta biura, na które myśliwy zobowiązuje się wpłacić uzgodnioną sumę.
Całkowite rozliczenie polowania nastąpi po jego zakończeniu.
Biuro Polowań „VARIUSTUR ” wyznacza organizatora polowania. Jest on zobowiązany do osobistego nadzoru nad właściwym przebiegiem polowania i preparacją trofeów oraz udziału w sporządzeniu i podpisywaniu protokołu z polowania.
Każdy myśliwy cudzoziemiec przebywający na polowanie do Polski jest obowiązkowo ubezpieczany przez Biuro „VARIUSTUR” w zakresie odpowiedzialności cywilnej przy użyciu broni palnej. Koszt ubezpieczenia każdego myśliwego za pobyt do 15 dni wynosi 25 Euro.
Zagraniczny myśliwy zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania polskiego regulaminu polowań, z którego przepisami musi go zapoznać przedstawiciel Dysponenta (lub pilot), przed rozpoczęciem polowania, w języku zrozumiałym dla myśliwego. Na życzenie myśliwego wyciąg z zasad wykonywania polowania może być wysłany na wskazany adres, przed rozpoczęciem polowania. W przypadku nieprzestrzegania przepisów, szczególnie dotyczących zachowania bezpieczeństwa na polowaniu, Dysponent ma prawo wykluczyć myśliwego z polowania w danym dniu lub w drastycznym przypadku przerwać organizowane polowanie. Myśliwym nie będzie przysługiwać z tego tytułu prawo do jakichkolwiek odszkodowań.
Po zakończeniu polowania i dokonaniu oceny trofeów sporządza się protokół z polowania, określający ilość, rodzaj i jakość zrealizowanych świadczeń. Protokół z polowania stanowi podstawę do wywiezienia z Polski przez myśliwego- cudzoziemca wymienionych w nim trofeów i tuszy zwierzyny, bez opłat celnych oraz rozliczenia należności za polowania pomiędzy biurem polowań a zagranicznym myśliwym. W sprawach spornych jest podstawą do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji każdej ze stron.
Oceny wszystkich trofeów zwierzyny dokonuję się w czasie sporządzania protokołu. W przypadku wyjazdu myśliwego prze upływem 24 godzin od ostatniej preparacji do protokołu z polowania wpisuję się rzeczywistą wagę trofeum, stwierdzoną w momencie ważenia. Określony przy tej ocenie ciężar trofeum stanowi podstawę do obliczenia należności, której myśliwy nie ma prawa reklamować.
Jeżeli myśliwy zabiera poroże upolowanej zwierzyny płowej (bez preferowania trofeum), w protokole należy podać ciężar całego łba oraz szacunkowa masę trofeum. Określona szacunkową masa trofeum stanowi podstawę do obliczenia należności za odstrzał zwierzyny.
Oprócz określonych w cenniku trofeów łowieckich, myśliwy może za zgodą organizatora i za dodatkową opłata zabrać z łowiska i wywieźć tuszę wraz ze skóra upolowanej zwierzyny, pod warunkiem wpisania tego faktu do protokołu z polowania.
Za wszystkie roszczenia kentów wynikające z nieprawidłowej organizacji polowania, wykonania świadczeń niezgodnych z zamówieniem, niewłaściwej pracy personelu łowieckiego pilota imprezy odpowiada dysponent.
Koszty przygotowania dokumentacji imprezy pobierane przez Buro Polowań ( od każdego myśliwego biorącego udział w imprezie) wynoszą 40 Euro.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Wycieczka Rowerowa busem 7 osób +  1 przewodnik  + 1 kierowca = 9 osób

Polowania dewizowe w Polsce i za granicą. Polowania dewizowe w Polsce i za granicą. Polowania dewizowe w Polsce i za granicą.

Wycieczka Rowerowa  busem 7 osób +  1 przewodnik + 1 kierowca = 9 osób

Znajdź nas na Facebooku!

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.