Smoleńsk – Katyń

/Smoleńsk – Katyń
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

Smoleńsk – Katyń

2019-04-03T14:38:45+00:00
Kategoria: Wycieczki szkolne
Kierunek wyjazdu: Polska
Transport: Autokar
Ilość dni: 5 DNI. Termin do uzgodnienia. Wyślij zapytanie: biuro@variustur.pl

Smoleńsk Katyń
„ Z nieludzkiej ziemi, tam, gdzie grób pod nowym grobem się ugina,
gdzie złomu kłąb i trupi smród – idzie od roku – jak dziewczyna… idzie półnaga, całkiem bosa, przez drogi nienawistne. Koronę z cierni ma we włosach dziewięćdziesięciu sześciu istnień. Bez trwogi wciąż wytrwale prze, mimo że tylu jej ubliża, szydzą z niej w noce oraz dnie zawzięte hordy wrogów krzyża …” Marcin Wolski – Golgota.

1-2. DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki. Przejazd przez Litwę , Łotwę ( przekroczenie granicy ), następnie wjazd do Rosji. Przyjazd do hotelu w Smoleńsku, zakwaterowanie, obiad w porze kolacji, nocleg
3. DZIEŃ
Śnadanie stół szwedzki. Przejazd przez Smoleńsk z pokazaniem najważniejszych zabytków- Kreml – Twierdza Smoleńska, soboru Piotra i Pawła (XII w.) oraz soboru Uspieńskiego. Następnie realizacja programu według wskazań Zleceniodawcy m.in. wizyta przy kamieniu- tablicy poświęconej tragedii smoleńskiej, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010,zapalenie zniczy. Przyjazd do Katynia. KATYŃ – las katyński zwany uroczyskiem Kozie Góry leży po obu brzegach Dniepru, na 10-kilometrowym odcinku od Gniezdowa do wsi Katyń. W końcu lat 20. zlokalizowano tu ośrodek wypoczynkowy NKWD. 4 lub 5 kwietnia 1940 roku dokonano pierwszych rozstrzeliwań jeńców polskich z obozu w Kozielsku. 28 lipca 2000 roku otwarto i poświęcono Polski Cmentarz Wojenny, na którym w sześciu mogiłach zbiorowych i dwu generalskich spoczywa 4412 oficerów WP. Następnie realizacja programu według wskazań Zleceniodawcy m.in. oddanie hołdu pomordowanym , złożenie kwiatów, zapalenie zniczy. Powrót do hotelu. Obiad w porze kolacji. Nocleg.
4-5. DZIEŃ
Śnadanie stół szwedzki. Na trasie przejazdu po Polskiej stronie obiad. Powrót do miejsca zbiórki.

ŚWIADCZENIA: – transport autokarem, klimatyzacja, w-c, dvd, cafe-bar/ na czas przejazdu kawa, herbata – gratis ! Opłaty drogowe, parkingowe , graniczne , miejscowe, zakwaterowanie w hotelu 3*, pokoje z węzłem sanitarnym, wyżywienie wg programu pilot, ubezpieczenie KL 30 000 Euro, opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG).

DODATKOWO PŁATNE: wiza koszt 450 zł/ osoba

Paszport + 1 aktualne zdjęcie paszportowe, oraz dane wskazane przez organizatora proszę dostarczyć ( kurierem lub osobiście ) do naszego biura minimum 1 miesiąć przed planowanym terminem realizacji wycieczki

WAŻNE ! Wymagany paszport, ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu , przekroczenia granicy.

Znajdź nas na Facebooku!

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.