SZLAKIEM BOHATERÓW TRYLOGII

/SZLAKIEM BOHATERÓW TRYLOGII
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

SZLAKIEM BOHATERÓW TRYLOGII

2020-01-27T10:38:31+00:00
Kategoria: Wycieczki, Wycieczki szkolne
Kierunek wyjazdu: Ukraina
Transport: Autokar
Ilość dni: 6 DNI. Termin do uzgodnienia. Wyślij zapytanie: biuro@variustur.pl

Podana cena przy grupie 40 osób 1 219 zł / os. i 50 osób 1 138 zł/ os.
1. DZIEŃ
Wyjazd z Warszawy parking przy ul. E. Plater o godz. 6:00 lub parking przy dworcu zachodnim – do uzgodnienia.
Przejazd przez Lublin – możliwość wsiadania. Przejazd do Lwowa. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Wysoki
Zamek, Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich. Następnie piesze poznawanie starówki: cerkiew Wołoska, kość.
Dominikanów, ul. Ormiańska z katedra Ormiańską, sobór Przemienienia Pańskiego, katedra Wniebowzięcia NMP i
kaplica Boimów, rynek z ratuszem, empirowymi fontannami i pięknymi kamienicami., obronny klasztor
Bernardynów. Zakwaterowanie w hotelu. Obiad w porze kolacji Nocleg.
2. DZIEŃ
Śniadanie w formie stołu szwedzkiego. Przejazd do Oleska. Zwiedzenie zamku, w którym urodził się Jan III Sobieski,
z filią Lwowskiej Galerii. Następnie przejazd do Podhorzec – jednej z najpiękniejszych rezydencji magnackich
Kresów. Dalej przez Złoczów (rezydencja Sobieskich z oryginalnym Pałacem Chińskim), udamy się do
rozsławionego przez Sienkiewicza Zbaraża – obronnej rezydencji Zbaraskich i Wiśniowieckich, wsławionej
bohaterską obroną przed wojskami Chmielnickiego. Przejazd do Kamieńca Podolskiego. Obiad w porze kolacji
połączony z wieczorem z folklorem, biesiada i wspólna zabawa na maksa…… Nocleg.
3. DZIEŃ
Śniadanie w formie stołu szwedzkiego. Obejrzenie barokowego kościoła Dominikanów, cerkwi Wniebowstąpienia
oraz przebudowanego zamku hetmana koronnego Jana Tarnowskiego. Przejazd do Kamieńca Podolskiego. Na trasie
postój w Skale Podolskiej przy ruinach zamku Koriatowiczów (XIV-XVIIw). W Kamieńcu zwiedzanie największej
twierdzy Kresów Rzeczpospolitej (XV-XVIIw.) – Starego i Nowego Zamku. Poznawanie starego miasta: katedra św.
Piotra i Pawła, cerkiew św. Mikołaja z XVw., klasztor Dominikanów, rynek z renesansowym ratuszem, dzielnica
ormiańska, Baszta Batorego. Obiad w porze kolacji i nocleg w Kamieńcu Podolskim.
4. DZIEŃ
Śniadanie w formie stołu szwedzkiego. Chętni przed śniadaniem wycieczka do niezwykłego jaru Smotrycza i
oglądanie zabytków sztuki fortyfikacyjno -inżynieryjnej – bram Polskiej i Ruskiej. Przejazd do Chocimia. Obejrzenie
twierdzy, strzegącej przeprawy na Dniestrze (XIII-XIVw.). Postoje w: Okopach św. Trójcy (najważniejsza Polska
twierdza po utracie Kamieńca), Krzywczach (zamek Kąckich), Jazłowcu (ruiny jednej z najstarszych twierdz Kresów
i odrestaurowany Pałac Poniatowskich) oraz Buczaczu (ratusz zdobiony rzeźbami Pinzla, ruiny warowni Potockich,
klasztor Bazylianów z XVIIIw. i barokowy kościół MB Szkaplerznej). Obiad w porze kolacji w Stanisławowie lub
okolicy.
5. DZIEŃ
Śniadanie w formie stołu szwedzkiego. Zwiedzenie Stanisławowa (obecnie Ivanofrankovska): Ratusz, kościoły:
Farny z XVIIw. i Jezuitów z XVIIIw., Ormiański, Pomnik Mickiewicza, gmach Sokoła. Przejazd do Drohobycza –
miasta, w którym urodził się Brunon Szulc- polski prozaik żydowskiego pochodzenia, grafik, malarz, rysownik i
krytyk literacki. Zobaczymy drewnianą cerkiew św.Jura (lista UNESCO), gotycką kolegiatę św. Bartłomieja, rynek,
ratusz. Obiad w porze kolacji w Drohobyczy lub okolicy, nocleg.
6. DZIEŃ
Śniadanie w formie stołu szwedzkiego. Przejazd Żółkwi pod Lwowem, niegdyś siedziby rodów Żółkiewskich i
Sobieskich. Obejrzenie renesansowej kolegiaty św. Wawrzyńca (z epitafiami Żółkiewskich i Sobieskich), cerkwi
Serca Jezusowego, Zamku, bram i fortyfikacji miejskich, rynku z zabytkowymi kamieniczkami i ratuszem oraz
renesansowej synagogi. Wyjazd w drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA:
– autokar: klimatyzacja, dvd, w-c, cafe – bar / kawa, herbata gratis /, opłaty drogowe, parkingi, zakwaterowanie w
hotelach 2/3 * pok. 2 – os, bilety wstępu, wyżywienie wg. programu, pilot i przewodnik, ubezpieczenie KL 20.000
Euro i NNW 20.000 zł.
Fakultatywnie : dla chętnych możliwość wyjścia do słynnej Lwowskiej Opery w cenie ok. 15 zł

UWAGA !
Wymagany paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu – wjazdu do Polski.

Znajdź nas na Facebooku!

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.