TYKOCIN – HAJNÓWKA – BIAŁOWIEŻA – SUPRAŚL – KOPNA GÓRA – KRUSZYNIANY – SOKÓŁKA – DRUSKIENNIKI – WIGIERSKI PARK NARODOWY – AUGUSTÓW – DOLINA ROSPUDY – BIAŁYSTOK 6 DNI

/TYKOCIN – HAJNÓWKA – BIAŁOWIEŻA – SUPRAŚL – KOPNA GÓRA – KRUSZYNIANY – SOKÓŁKA – DRUSKIENNIKI – WIGIERSKI PARK NARODOWY – AUGUSTÓW – DOLINA ROSPUDY – BIAŁYSTOK 6 DNI
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

TYKOCIN – HAJNÓWKA – BIAŁOWIEŻA – SUPRAŚL – KOPNA GÓRA – KRUSZYNIANY – SOKÓŁKA – DRUSKIENNIKI – WIGIERSKI PARK NARODOWY – AUGUSTÓW – DOLINA ROSPUDY – BIAŁYSTOK 6 DNI

2018-06-11T13:11:04+00:00
Ilość dni: 6 DNI

WYCIECZKA TYKOCIN – HAJNÓWKA – BIAŁOWIEŻA – SUPRAŚL – KOPNA GÓRA – KRUSZYNIANY – SOKÓŁKA – DRUSKIENNIKI – WIGIERSKI PARK NARODOWY – AUGUSTÓW – DOLINA ROSPUDY – BIAŁYSTOK

WYCIECZKA TYKOCIN I NIE TYLKO

1. DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki Przejazd do Tykocina, zwanego perłą baroku. Spacer po starówce: plac i pomnik Stefana Czarneckiego, zabytkowy rynek, zespół kościelny pw. Trójcy Przenajświętszej. W Muzeum Kultury Żydowskiej i Wielkim Bejt Midraszu zobaczymy kolekcje obrazujące historię i kulturę miasta i jego okolicy. Zobaczymy także pomnik Orderu Orła Białego, ustanowionego w tym mieście. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Białegostoku.
2. DZIEŃ
Śniadanie. Wyjazd do Hajnówki, nazywanej stolicą Puszczy Białowieskiej. Obejrzymy ciekawą architektonicznie dwupoziomową cerkiew – sobór św. Trójcy. Następnie udamy się do Białowieży. Zwiedzając BPN, zobaczymy zróżnicowane obszary leśne w charakterze pierwotnym. Zwiedzanie najciekawszych zabytków oraz osobliwości przyrodniczych: cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy z ceramicznym ikonostasem, carski dworzec kolejowy Białowieża Towarowa – obecnie restauracja, Muzeum Przyrodniczo – Leśne BPN, Rezerwat Pokazowy Zwierząt, gdzie można zobaczyć żubry – wizytówkę parku. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3. DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Supraśla. Zobaczymy supraską ławrę z Muzeum Ikon – ponad 1200 ikon, z których najstarsze pochodzą z XVIII w. Przejazd do Kopnej Góry. Zwiedzimy interesujące arboretum – ciekawie zaplanowane i obsadzone rzadkimi gatunkami oraz odmianami drzew porastających siedliska nizinne. Udamy się do Kruszynian. Zobaczymy najstarszy w Polsce drewniany meczet oraz cmentarz muzułmański z końca XVII w. Możliwość zakupu regionalnych potraw w „Tatarskiej Jurcie”. Przejazd do Sokółki, gdzie przez wieki spotykały się kultury polska, białoruska, litewska, rosyjska, tatarska. Zobaczyć możemy zabytki architektury wiejskiej. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4. DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Druskiennik.  korzystanie z atrakcji aquaparku Druskienniki – jednego z najlepszych tego typu obiektów w Europie (2-3 h, płatne dodatkowo). Alternatywnie również spacer po jednym z najlepszych uzdrowisk klimatycznych i balneologicznych na terenie północnowschodniej Europy, położonym na wysokim brzegu Niemna wśród terenów leśnych i pagórków. W Druskiennikach zobaczymy między innymi drewnianą zabudowę willową z przełomu XIX i XX wieku, dawne łazienki zdrojowe. Powrót na obiadokolację i nocleg.
5. DZIEŃ
Śniadanie. Udamy się do Wigierskiego Parku Narodowego. Zwiedzimy pokamedulski zespół klasztorny. Obecnie zespół obejmuje: eremy, kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, refektarz, domek furtiana, kaplicę kanclerską i wieżę zegarową. Przejazd do Augustowa, krótki spacer po mieście. Zobaczymy Rynek Zygmunta Augusta z XVI w., dworek Prądzyńskiego, starą pocztę – obecnie szkoła muzyczna, kościół neoromański pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Rejs Doliną Rospudy odznaczającej się wysokim stopniem naturalności i będącej obszarem ochrony siedlisk. Powrót na obiadokolację i nocleg.
6. DZIEŃ
Śniadanie. Spacer po stolicy Podlasia. Udamy się na Rynek Kościuszki. Zobaczymy późnobarokowy ratusz, a następnie do zespołu pałacowo-parkowego Branickich. Zobaczymy m.in.: cerkiew pw. św. Mikołaja, zespół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP oraz Operę i Filharmonię Podlaską. Czas wolny na starym mieście. Wyjazd w drogę powrotną. W czasie przejazdu obiad na trasie przejazdu powrót do miejsca zbiórki.
ŚWIADCZENIA:

– transport autokarem , busem lub minibusem

– 5 noclegów w hotelu *** pokoje 2-3 os. z łazienkami, małżeństwa pokoje 2 os.
– 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad
– opiekę i informację turystyczną pilota i przewodnika
– ubezpieczenie NNW do 5000 zł

DODATKOWO PŁATNE :
Na bilety wstępu i inne wydatki programowe 110 zł.

WYCIECZKA TYKOCIN – HAJNÓWKA – BIAŁOWIEŻA – SUPRAŚL – KOPNA GÓRA – KRUSZYNIANY – SOKÓŁKA – DRUSKIENNIKI – WIGIERSKI PARK NARODOWY – AUGUSTÓW – DOLINA ROSPUDY – BIAŁYSTOK

Znajdź nas na Facebooku!

Nasz profil w Google+

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.