KOWNO · SZAWLE · GÓRA KRZYŻY · RYGA · TALLINN · HELSINKI · AGŁONA · DYNEBURG · WILNO 7 DNI

/KOWNO · SZAWLE · GÓRA KRZYŻY · RYGA · TALLINN · HELSINKI · AGŁONA · DYNEBURG · WILNO 7 DNI
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

KOWNO · SZAWLE · GÓRA KRZYŻY · RYGA · TALLINN · HELSINKI · AGŁONA · DYNEBURG · WILNO 7 DNI

2018-05-23T11:16:45+00:00

WYCIECZKA DO KOWNA · SZAWLE · GÓRA KRZYŻY · RYGA · TALLINN · HELSINKI · AGŁONA · DYNEBURG · WILNO

WYCIECZKA DO KOWNA, SZAWLE, GÓRA KRZYŻY, RYGA I NIE TYLKO.

1. DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki. Przejazd do Kowna. Zobaczymy: plac Ratuszowy otoczony zabytkowymi kamienicami, ratusz zwany „Białym łabędziem”, bazylikę archikatedralną śś. Piotra i Pawła, dom Perkuna z fasadą wykonaną z 16 rodzajów cegieł, farę Witoldową, ruiny zamku. Obiadokolacja. Przejazd na nocleg w okolice Poniewieża.
2. DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Szawle. Krótki spacer po mieście. Zobaczymy jedną z największych budowli sakralnych na Litwie – katedrę śś. Piotra i Pawła, a także symbol miasta 21-metrowy Pomnik Strzelca. Następnie udamy się na Górę Krzyży, gdzie na niewielkim wzniesieniu znajduje się kilkadziesiąt tysięcy krzyży przywożonych przez pielgrzymów z całego świata od czasów powstania listopadowego. Przejazd do Rygi. Podziwiać będziemy Stare Miasto: kościół św. Piotra, katedrę ryską, dom bractwa Czarnogłowych, zespół średniowiecznych kamieniczek – „Trzej bracia”, małą i wielką gildię kupiecką, zamek Kawalerów Mieczowych, ryską secesję. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.
3. DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Tallinna. Zobaczymy dolne i górne Stare Miasto – wzgórze Toompea, parlament, cerkiew Aleksandra Newskiego, gotycką katedrę NMP, średniowieczne obwarowania miejskie z basztami: „Długi Herman”, „Gruba Małgorzata”, rynek Starego Miasta, ratusz, renesansowy dom bractwa Czarnogłowych, wielka gildia Kupiecka. Czas wolny. Jeśli pozwoli nam czas, miłośnikom przyrody zaproponujemy spacer po wczesnoklasycystycznym zespole pałacowo-parkowym, dawnej rezydencji Piotra I Wielkiego. Obiadokolacja i nocleg.
4. DZIEŃ
Śniadanie w formie pakietów. Przeprawa promowa do Helsinek. Spacer po mieście: plac Senacki, katedra helsińska, pałac rządowy, gmachy uniwersytetu helsińskiego oraz biblioteki uniwersyteckiej. Czas wolny na placu targowym. Tutaj znajdziemy duży wybór towarów charakterystycznych dla Finlandii, począwszy od tradycyjnych specjałów kulinarnych aż do różnorodnych pamiątek z tego rejonu. Zobaczymy także Suomenlinnę – jedną z największych zachowanych twierdz morskich. Obiadokolacja w Helsinkach. Powrót na nocleg do Tallina w późnych godzinach wieczornych.
5. DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Agłony – zobaczymy barokową bazylikę – największe katolickie sanktuarium na Łotwie. W 1980 roku obchodzono 200-lecie kościoła, a papież Jan Paweł II nadał mu status bazyliki. Następnie udamy się do Dyneburga: fragmenty twierdzy, Dom Jedności, świątynie czterech wyznań, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP – główny ośrodek życia polskiego w Łatgalii, gimnazjum polskie, dom polski, kościół św. Piotra. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
6. DZIEŃ
Śniadanie, po którym udamy się do Wilna. Odwiedzimy najważniejsze miejsce związane z kultem Maryi na Litwie – klasycystyczną pozostałość fortyfikacji miejskich – Ostrą Bramę z kaplicą Matki Boskiej Ostrobramskiej (Msza Św). Zwiedzanie Starówki: kościół św. Teresy, cerkiew św. Ducha, klasztor Bazylianów, plac Ratuszowy, kościół św. Jana, barokowy zespół Uniwersytetu Wileńskiego. Nawiedzimy kościół św. Ducha oraz sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Zobaczymy także odradzający się Zamek Królewski, katedrę św. Stanisława z kaplicą Jagiellonów i grobem św. Jana Kazimierza, kościoły św. Anny i Bernardynów, pomnik Mickiewicza. Obiadokolacja i nocleg.
7. DZIEŃ
Śniadanie. Uzupełniające zwiedzanie Wilna: Dzielnica Antokol z kościołem śś. Piotra i Pawła, cmentarz na Rossie. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie pielgrzymki.

ŚWIADCZENIA:
– transport autokarem lub busem

– 6 noclegów w hotelach **/*** w pokojach 2 os. z łazienkami
– 6 śniadań, 6 obiadokolacji
– opiekę i informację turystyczną pilota
– opiekę przewodnika opiekę duchowną księdza
– ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 10 000 € i NNW do 2000 €, do 5000 zł w RP

UWAGA !
Jest to PIELGRZYMKA z opieką duchową kapłana i możliwością udziału w Mszach Świętych

Niezbędny dokument: paszport lub dowód osobisty ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu
Na bilety wstępu i inne wydatki programowe 100 €

WYCIECZKA DO KOWNA · SZAWLE · GÓRA KRZYŻY · RYGA · TALLINN · HELSINKI · AGŁONA · DYNEBURG · WILNO

Znajdź nas na Facebooku!

Nasz profil w Google+

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.