Kotlina Kłodzka – Praga – Błędne Skały

/Kotlina Kłodzka – Praga – Błędne Skały
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

Kotlina Kłodzka – Praga – Błędne Skały

2020-01-23T14:56:33+00:00
Ilość dni: 4 DNI. Termin do uzgodnienia. Wyślij zapytanie: biuro@variustur.pl

1-2. DZIEŃ
Elbląg, wyjazd o godzinie 22:00. Przejazd na zwiedzanie do Kopalni w Złotym Stoku jest dawną kopalnią złota  nieczynną od kilkudziesięciu lat. Obecnie jest całkowicie przystosowana do ruchu turystycznego. Zwiedza się sporą część kopalni, podziemne wyrobiska, ale także wiele podziemnych ekspozycji. Następnie przejazd w pobliżu wsi Kletno na zwiedzanie Jaskini Niedźwiedzia, która jest najdłuższą i najpiękniejszą jaskinią w Polsce. Łączna długość jej korytarzy i komnat wynosi ok. 3 km. Pełna skamieniałości zwierząt, które zamieszkiwały jaskinię ok. 2 milionów lat temu, bogatych form naciekowych i podziemnych strumieni zachwyca różnorodnością i tajemnicą. Przejazd na zakwaterowanie w Kudowie-Zdrój. Obiad w porze kolacji. Indywidualny spacer w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju – zabytkowy park o powierzchni 12,97 ha, położony jest w centralnej części uzdrowiskowego miasta i został założony ‎pod koniec XVIII wieku na wzór parków angielskich. Najchętniej odwiedzane miejsce przez kuracjuszy i licznie przyjeżdżających turystów – stanowi główną atrakcję uzdrowiska. Tuż przy Parku znajduje się Pijalnia Wód Mineralnych. Nocleg.

3. DZIEŃ
Śniadanie w formie stołu szwedzkiego. Całodniowa wycieczka do Pragi, gdzie zobaczymy: barokowy klasztor Norbertanów na Strachowie – panorama miasta z ogrodów klasztornych, pałac Czerninów – jedna z największych barokowych rezydencji w Europie środkowej, sanktuarium MB Loretańskiej, Złotą Uliczkę, Hradczany: katedra Św. Wita – najokazalsza gotycka świątynia w Europie Środkowej, zamek królewski, Most Karola – najsłynniejszy średniowieczny most w Europie z galerią barokowych pomników, Klementinum – wielki zespół dawnego kolegium jezuitów, obecnie Biblioteka Narodowa. Rynek Starego Miasta z okazałym Ratuszem i słynnym zegarem astronomicznym, pomnik Jana Husa, gotycki kościół NMP przed Tynem. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiad w porze kolacji. Nocleg.
4. DZIEŃ
Śniadanie w formie stołu szwedzkiego. Przejazd do Błędnych Skał. Obszar Błędnych Skał ma powierzchnię ok. 22 ha. Obejmuje on swoim zasięgiem zespół osobliwych form skalnych o wysokości 6 – 11 m, wytworzonymi wskutek wietrzenia piaskowca ciosowego. Błędne Skały to labirynt szczelin i zaułków, niekiedy niezwykle wąskich, oddzielających bloki skalne kilkunastometrowej wysokości. Wiele skał ma własne nazwy np.: „Skalne Siodło”, „Kurza Stopka”, „Labirynt”, „Tunel”, „Wielka Sala”. Wyjazd w drogę powrotną. Obiad na trasie przejazdu. Powrót do miejsca zbiórki.

ŚWIADCZENIA: autokar, klimatyzacja, dvd, w-c, cafe bar / na czas przejazdu kawa, herbata gratis/, zakwaterowanie o standardzie turystycznym pok. 2-3 os., wyżywienie zgodnie z ofertą, pilot, lokalni przewodnicy, ubezpieczenie NNW 5000 zł, dodatkowe ubezpieczenie – Czechy KL 20 000 zł, NNW 20 000 zł

DODATKOWO PŁATNE: bilety wstępu, opłaty rezerwacyjne:
Kopalni w Złotym Stoku 25 zł / os,
Jaskinia Niedźwiedzia dorośli – 27 zł / os,
Błędne Skały dorośli 10 zł / os
razem 65 zł / os.

Wycieczka do Pragi Zdjęcie własnością Biura Podróży Variustur Elbląg    Wycieczka do Pragi    Wycieczka do Pragi Zdjęcie własnością Biura Podróży Variustur Elbląg    Wycieczka do Pragi

Wycieczka do Pragi    Wycieczka do Pragi Zdjęcie własnością Biura Podróży Variustur Elbląg    Wycieczka do Pragi Zdjęcie własnością Biura Podróży Variustur Elbląg    Wycieczka do Pragi Zdjęcie własnością Biura Podróży Variustur Elbląg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Pragi Białystok, Wycieczka do Pragi Bydgoszcz, Wycieczka do Pragi Elbląg, Wycieczka do Pragi Gdańsk, Wycieczka do Pragi Katowice, Wycieczka do Pragi Kielce, Wycieczka do Pragi Kraków, Wycieczka do Pragi Lublin, Wycieczka do Pragi Łódź, Wycieczka do Pragi Olsztyn, Wycieczka do Pragi Poznań, Wycieczka do Pragi Rzeszów, Wycieczka do Pragi Szczecin, Wycieczka do Pragi Warszawa, Wycieczka do Pragi Wrocław
Kotlina Kłodzka, Praga, Błędne Skały, Kopalnia Złota, Jaskinia Niedźwiedzia, Czechy

Znajdź nas na Facebooku!

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.