Inowrocław – Kłodawa. Kopalnia Soli

/Inowrocław – Kłodawa. Kopalnia Soli
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

Inowrocław – Kłodawa. Kopalnia Soli

2019-03-27T11:35:41+00:00
Ilość dni: 1 DZIEŃ. Termin do uzgodnienia. Wyślij zapytanie: biuro@variustur.pl

Wycieczka Inowrocław – Kłodawa. Kopalnia Soli

Wycieczka Inowrocław. Wycieczka Kłodawa.

Wyjazd z miejsca zbiórki.Przyjazd do Inowrocławia, gdzie sto kilkadziesiąt metrów pod ziemią, pod domami miasta  zalega strop wysadu solnego.Natomiast w okolicy miasta od niemal dwóch tysięcy lat odparowywano sól z solanek. Górniczą eksploatację wysadu zaczęto jednak dopiero w 1873 r. Wtedy powstała także warzelnia soli, a kilka lat później fabryka sody w Mątwach, w południowej części Inowrocławia.W 1924 r. zaczęto drążenie pierwszego szybu kopalni „Solno”. Z czasem jej wyrobiska sięgnęły niemal 600 m głębokości. Spacer po Parku Solankowym,gdzie zwiedzimy znajdującą się pomiędzy Ogrodami Papieskimi a tężnią wybudowany nowoczesny pawilon zwierający w swym wnętrzu pijalnię wód mineralnych, niedużą palmiarnię i coś w rodzaju mini-muzeum z dwoma pomieszczeniami urządzonymi na wzór kujawskiej chaty.Zobaczymy jak wyglądał utracony raj kopalni „Solno”, zwiedzając  Muzeum im. Jana Kasprowicza.Zorganizowano w nim wystawę poświęconą inowrocławskiemu solwarstwu. Obok różnych eksponatów ilustrujących warzelnicze i górnicze tradycje są tu okazy barwnych minerałów pochodzących z wyrobisk „Solna”. Piękno podziemi można docenić oglądając film nakręcony przed zalaniem kopalni.Inowrocław to miasto uzdrowisko. gdzie obywa się leczenie chorób ortopedyczno-urazowych, kardiologicznych i nadciśnienia, a także schorzeń reumatologicznych, chorób układu trawienia oraz chorób dróg oddechowych.Następnie przejazd do Kłodawy- to największa kopalnia soli.Z kłodawskiej kopalni pochodzi większość stosowanej przez Polaków soli spożywczej i leczniczej. Wydobywa się tu także sól używaną w przemyśle chemicznym oraz do posypywania zimą dróg w całym kraju. To największa polska kopalnia eksploatująca potężnych rozmiarów wysad solny. Szyby górnicze sięgają głębokości 750 m, a łączna długość kopalnianych wyrobisk wynosi ok. 350 km! Następnie zwiedzanie kopalni soli, historia powstania złóż kłodawskich, zastosowania soli; zjazd windą na poziom 600 m pod powierzchnią ziemi, przejście chodnikami do podziemnej kaplicy św. Kingi, patronki górników.Powrót na miejsce zbiórki.

ŚWIADCZENIA:
– transport autokarem, busem lub minibusem
– bilety wstępu,
– lokalny  przewodnik,
– opieka pilota
– opłaty parkingowe,
– ubezpieczenie NNW
– Bezpłatny udział opiekunów.

Program imprezy jest ramowy i może ulec zmianie.
Cena skalkulowana dla grupy 45 uczniów + 3 opiekunów

Znajdź nas na Facebooku!

Nasz profil w Google+

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.