Wycieczka rowerowa Szlakiem Mikołaja Kopernika 7 DNI

/Wycieczka rowerowa Szlakiem Mikołaja Kopernika 7 DNI
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

Wycieczka rowerowa Szlakiem Mikołaja Kopernika 7 DNI

2018-12-13T10:07:42+00:00
Kategoria: Turystyka aktywna, Wycieczki dla seniorów
Kierunek wyjazdu: Polska
Transport: Autokar
Ilość dni: 7 DNI

Miejsca związane z Mikołajem Kopernikiem:
Toruń- miejsce urodzin wielkiego astronoma.
Frombork – pełnił tu role kanonika z ramienia kapituły warmińskiej w latach 1510-1543 (zgromadzenia kanoników przy katedrze), tu powstało słynne dzieło „o obrotach sfer niebieskich”, tu również Kopernik dokończył żywota i zgodnie z kanonicznym zwyczajem został anonimowo pochowany w podziemiach Fromborskiej katedry.
Lidzbark Warmiński – Mikołaj zamieszkiwał w tutejszym zamku pełniąc role kanonika.
Olsztyn – w tutejszym zamku Mikołaj Kopernik rezydował podczas pełnienia funkcji administratora z ramienia kapituły warmińskiej w latach 1516-1519 oraz 1520 – 1521. Osobiście nadzorował przygotowania twierdzy przed najazdami krzyżackimi w 1520 r.
Atrakcje i miejsca warte zobaczenia na trasie szlaku: (źródła: „Polska Niezwykła. Przewodnik Turystyczny, wyd. Demart; Izabela i Robert Szewczykowie, „Szlaki turystyczne. Przewodnik po Polsce”, wyd. Carta Blanca, W-wa 2008 )
Toruń – m.in. średniowieczny układ urbanistyczny wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO . Gotycki kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (XIII w., rozbudowany XIV-XV w.) z gotycka polichromia i bogatym wyposażeniem wnętrza; gotycki kościół parafialny św. Jakuba, dawny Cysterek (1309-50); gotycki kościół Wniebowzięcia NMP, dawny klasztor Franciszkanów (XIII w., przebudowany 1798 r.); gotycki zamek krzyżacki (XIII w., rozbudowywany XIV w., częściowo rekonstruowany); na lewym brzegu Wisły ruiny gotyckiego zamku Dybów (XV w.); fragmenty murów miejskich z basztami i bramami (XIII i XIV w.); fragmenty ziemnych obwarowań bastionowych (XVII w.); klasycystyczny arsenał (1824 r.); gotycki ratusz (1393 r.); późnobarokowe pałace (XVIII w.); liczne zabytkowe kamienice (XVII w.); dom Kopernika-muzeum; planetarium; Krzywa Wieza.
Chełmża – gotycka kolegiata Świętej Trójcy (XIII-XIV w.) z barokowym wystrojem wnętrza; gotycki kościół św. Mikołaja (XIII/XIV w. rozbudowany XIX w.)
Grudziądz – gotycki kościół parafialny św. Mikołaja (XIII/XIV w.), zespól dawnego opactwa Benedyktynek (XIV, XVII w.); dawny kościół i kolegium Jezuitów (XVII, XVIII w.); fragmenty murów miejskich z gotycka Brama Wodna (XIV w.); bastionowe obwarowania twierdzy pruskiej (1776 -88); zespól 26 spichlerzy (XVI-XVII w.); domy (XVIII-XIX w.)
Kwidzyn – zespól zamkowo-katedralny kapituły pomezańskiej: gotycka katedra (1320-30, odrestaurowana XIX w.), zamek (1322-47), pałac Fermora (1757-63), gmach sadu ziemskiego (1798-1800); pozostałości murów obronnych (XIV w.); dworki (XIX w.); neogotycki budynek poczty (XIX w.)
Sztum – gotycki zamek krzyżacki (XIV w., przebudowany XV, XIX w.); fragmenty murów obronnych (XIV/XV w.); Muzeum Powiśla.
Malbork – największy średniowieczny zamek obronny w Europie, który przetrwał do naszych czasów. W 1997 r. wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Zespół gotyckiego zamku krzyżackiego tworzą: Zamek Wysoki (1280-1344), Zamek Średni z Wielkim Refektarzem i Pałacem Wielkiego Mistrza (XIV W.), Zamek Niski ze zbrojownia (XIV w.); gotycki ratusz (1365-80); gotycki młyn (XV w.); późnogotycki kosciol parafialny św Jana (1468-1523); szpital Jerozolimski (XVI-XVII w.)
Nowy Staw – gotycki kosciol parafialny (1400, rozbudowany XV w.) z cennym wyposażeniem; drewniany dom podcieniowy (XIX w.)
Orłowo – kosciol filialny (XIV w.); zabytkowe zagrody z drewnianymi domami podcieniowymi (1802); domy (XVIII-XIX w.)
Stegna – barokowy drewniany kosciol parafialny, dawny ewangelicki (1683)
Sztutowo – niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof (1939-45), obecnie muzeum.
Elbląg – gotycki kosciol parafialny św. Mikołaja (1240-60) z bogatym wyposażeniem wnętrza; ruiny klasztoru Dominikanów z gotyckim kościołem Mariackim (XIII w., rozbudowany 1504-17); kosciol i szpital św. Ducha (XIII w), obecnie biblioteka; gotycki kosciol św. Jerzego (XIV w.); pozostałości murów obronnych z Brama Targowa (XIV/XV w.); pozostałości budowli zamkowych (XIII w.).
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Kadyny – ruiny kościoła i klasztoru Bernardynów (XVIII w.); zespól pałacowy (XVII/XVIII w.), obecnie stadnina koni.
Tolkmicko – kosciol parafialny św. Jakuba Apostoła (XIV w., odbudowany 1900); baszta (XIV w.).
Fragment trasy kolejowej Tolkmicko-Frombork – jedyna taka Kolej Nadzalewowa w Polsce, przebiega na trasie Elbląg – Braniewo. Wybudowana w latach 1897-1899, słynie z nadzwyczajnych widoków na Zalew Wiślany. W tym fragmencie kolej biegnie właściwie wzdłuż plaży, wody zalewu prawie omywają torowisko. Z okien szynobusu widać przeciwległy brzeg zalewu z portem w Krynicy Morskiej, oraz prasłowiański tzw. „Święty Kamień”.
Frombork – zabytkowy zespól wzgórza katedralnego: gotycka katedra Wniebowzięcia NMP (XIV w.) z bogatym wyposażeniem, późnogotycki pałac biskupów warmińskich (1530, przebudowany 1727, odbudowany 1969), obecnie muzeum Kopernika; kanonie ( XV-XVIII w.); obwarowania z wieżami, basztami i bramami (XIV-XVI w.); Muzeum Katedralne; wieża Kopernika z odtworzonym obserwatorium astronomicznym; wieża Radziejowskiego, we wnętrzu której wisi jedyne w Polsce wahadło Foucaulta – dowód ruchu obrotowego Ziemi.
Braniewo – gotycki kosciol parafialny św. Katarzyny (XIV/XV w., odbudowany XX w.); wieża bramna dawnego zamku biskupiego (XIV w.); pozostałości obwarowań miejskich (XIV w.); spichlerz konstrukcji szkieletowej (XVII/XVIII w.).
Nowa Pasłęka – mały port, a właściwie żeglarska przystań przy ujściu rzeki Pasłęki do Zalewu Wiślanego. Miejsce zagubione na północnych kresach Rzeczpospolitej, w malowniczej okolicy przywodzącej na myśl krajobrazy Niderlandów. Keja i piękne utrzymane otoczenie bosmanatu także kojarzą się z małymi portami północnych Niemiec czy Holandii. Lodzie wpływające do przystani mijają zaledwie w odległości kilkuset metrów granice z Rosja.
Pieniężno – kosciol św. Piotra i Pawła (XIV w., przebudowany w XIX w.); kosciol szpitalny św. Jakuba i św. Rocha (XVI/XVII w.); zamek kapituły warmińskiej (XIV w., przebudowany XVII w.); fragmenty murów obronnych (XIV w.); ruiny ratusza (XIV/XV w.). W 1885 r. Pieniężno zostało połączone liniami kolejowymi z Olsztynem i Królewcem. Z tego roku pochodzi imponujący most nad głębokim na kilkadziesiąt metrów jarem niewielkiej rzeki Walszy. To jeden z najwyższych mostów kolejowych w Polsce.
Rezerwat krajobrazowo – geomorfologiczny „Dolina rzeki Walszy”
Krosno – barokowy zespól odpustowy: kosciol NMP (1715-20), barokowy budynek konwiktu zgromadzenia kapłańskiego (1720, przebudowany XX w.).
Orneta – gotycki kosciol parafiany św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty (XIV w.); cerkiew, dawny kosciol ewangelicki (1829); klasztor Katarzynek (XVI w., przebudowany XVIII-XX w.); kaplica Jerozolimska (XVII/XVIII w.); pozostałości Zamku Biskupiego (XIV w., rozbudowany XVIII w.); pozostałości obwarowań miejskich (XIV/XV w.); gotycki ratusz ( XIV w.).
Lidzbark Warmiński – gotycki zamek biskupów warmińskich (XIV w.), jeden z najlepiej zachowanych, a jednocześnie jeden z najpiękniejszych średniowiecznych duchownych rezydencji w Polsce; późnogotyckie przedzamcze z obwarowaniami (XV w.); fragmenty murów miejskich z basztami (XV w.); gotycki kosciol parafialny św. św. Piotra i Pawła (XIV/XV w., przebudowany XVIII, XIX w.).
Dobre Miasto – gotycka kolegiata Zbawiciela i Wszystkich Świętych (XIV w., rozbudowana XVI w.); gotyckie zabudowania kolegiackie (XIV-XV w.); fragmenty obwarowań miejskich z baszta (XIV/XV w.).
Olsztyn – gotycki zamek kapituły warmińskiej (XIV w., przebudowany XVI, XVII i XIX w.); fragmenty murów miejskich (XIV w.); późnogotycka katedra św. Jakuba Starszego (XIV w., rozbudowana XVI, XVIII w.); kaplica Jerozolimska ( 1609); ratusz (1623-24, przebudowany XVIII-XX w., odbudowany 1950); późnobarokowy pałac biskupi (1771-72, przebudowany XIX w.); drewniany spichlerz (XVIII/XIX w.); domy (XVII, XVIII, XIX w.); kamienne „baby” na dziedzińcu zamku; Muzeum Warmii i Mazur; obserwatorium astronomiczne w zaadaptowanej wieży ciśnień z 1897 r.; malownicze położenie wśród wzgórz i jezior warmińskich.
„Szlakiem Mikołaja Kopernika” (lipiec lub sierpień)
Organizujemy wycieczkę rowerową  szlakiem jednej z najbardziej zasłużonych postaci w historii Polski Mikołaja Kopernika , twórcy słynnej teorii heliocentrycznej budowy wszechświata, rewolucjonizującej postrzeganie prawdy naukowej. Szlak ten można również śmiało nazwać szlakiem architektury gotyckiej, szlakiem Krzyżackim, szlakiem zamków, szlakiem średniowiecza, szlakiem dawnego pogranicza, szlakiem przez Warmię i Mazury, i jeszcze kilku innymi tytułami. Co za tym idzie, trasa jest arcy ciekawa, oryginalna, bardzo zróżnicowana pod względem różnorodności geograficzno – przyrodniczej, a wiec malownicza, bogata w atrakcje przyrodnicze i kulturowe, nawet o randze światowej (UNESCO -Toruń, Malbork).

Mikołaj Kopernik znany nam przede wszystkim, jako wybitny astronom, był tak naprawdę człowiekiem renesansu. Dlatego prócz obserwacji nieba, analizy ruchów Ziemi i zagadnień czasu, studiował także matematykę, medycynę i prawo. Uczestniczył w zjazdach stanów Prus Królewskich, w sejmie krakowskim, był na koronacji Zygmunta Starego. W 1521 r. z ramienia kapituły negocjował z wielkim mistrzem Krzyżackim Albrechtem Hohenzollernem zwrot ziem, zwłaszcza zagarniętego przez zakon Braniewa. Znał języki obce, tłumaczył poezje, sam pisał poematy, był ekonomista i strategiem. Podczas swojego pobytu we Fromborku opracował mapę Warmii.
Trasa – krotka charakterystyka regionu
Szlak wiedzie przez kilka krain i regionów: Kotlinę Toruńską, Pojezierze Mazurskie, Warmię, Nizinę Staropruska, Pobrzeże Gdańskie oraz Zalew Wiślany. Rejon pojezierza został ukształtowany przez lądolód skandynawski, dlatego charakteryzuje się on dużym zróżnicowaniem krajobrazu. Liczne wzniesienia morenowe oraz obniżenia pomiędzy nimi porastają lasy bukowe. Uroku regionowi dodają polodowcowe jeziora, a także wartko płynące rzeki i strumienie. W Malborku odbijemy trochę ze szlaku jadąc na północ, aby dotrzeć do brzegów Bałtyku, a dokładnie Zatoki Gdańskiej w rejonie miejscowości Stegna. Stamtąd w kierunku Elbląga przejedziemy przez piękne Żuławy Wiślane i dalej Wniesieniem Elbląskim odkryjemy uroki Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W północno-zachodniej części szlak prowadzi nad Zalew Wiślany, płytki, ale rozległy zbiornik bałtycki. Podążając dalej szlakiem odkryjemy malownicze wzgórza i jeziora Warmii. Wschodnia część Pojezierza Mazurskiego była miejscem gwałtownych wydarzeń w historii Polski. Leząc na pograniczu od średniowiecza po czasy nowożytne była miejscem konfliktów polsko-krzyżackich i polsko-pruskich.
TRASA: Toruń – Chełmża – Grudziądz – Leśniewo – Sadlinki – Kwidzyn – Sztum – Malbork – Nowy Staw – Lubieszewo – Nowy Dwór Gdański – Stegna – Sztutowo – Marzęcino – Kępki – Elbląg – Tolkmicko – Frombork – Braniewo – (Nowa Pasłęka) -Lipowina – Pieniężno – Krosno – Orneta – Łaniewo – Lidzbark Warmiński – Dobre Miasto – Olsztyn – 7 dni
ŚWIADCZENIA :
– noclegi w gospodarstwach agroturystycznych, pensjonatach lub hotelach
– śniadania i obiadokolacje
– opiekę przewodnika / pilota
– asystę samochodu technicznego przez cały czas trwania wycieczki
– przewóz bagaży na trasie i osób minibusem, ubezpieczenie NNW i KL
DODATKOWO PŁATNE :
bilety wstępu do miejsc zwiedzanych
usługi lokalnych przewodników
Grupa: Jeździmy w małych grupach. Minimalna ilość osób na wycieczce wynosi 7
, maksymalnie 45

 

Znajdź nas na Facebooku!

Nasz profil w Google+

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.