Żółkiew – Olesko – Podhorce – Poczajów – Krzemieniec – Zbaraż – Złoczów – Lwów

/Żółkiew – Olesko – Podhorce – Poczajów – Krzemieniec – Zbaraż – Złoczów – Lwów
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

Żółkiew – Olesko – Podhorce – Poczajów – Krzemieniec – Zbaraż – Złoczów – Lwów

2019-03-22T15:44:37+00:00
Ilość dni: 5 DNI. Termin do uzgodnienia. Wyślij zapytanie: biuro@variustur.pl

1. DZIEŃ
Wyjazd. Zwiedzanie ŻÓŁKWI – miejscowość założona w 1603 r. przez Hetmana Stanisława Żółkiewskiego; renesansowy kościół (nagrobki Żółkiewskich i Sobieskich), ruiny zamku z pocz. XVII w., klasztor Dominikanów z 1655 r. I tak w latach 1687-1690 zbudowano ratusz miejski, w latach 1688 – 1690 arsenał, dwa drewniane kościoły i szpital. Król finansował również rozbudowę synagogi (1689r.) oraz zlecił przebudowę i rozbudowę starej kolegiaty, czyniąc z niej mauzoleum rodów Żółkiewskich i Sobieskich. Zwiedzanie kolegiaty. Wieczorem przyjazd do hotelu na przedmieściach Lwowa, zakwaterowanie (2 noce), obiadokolacja, nocleg.
2. DZIEŃ
Śniadanie. Zwiedzanie LWOWA (niezwykle bogatego w zabytki od zarania, wielonarodowościowego miasta łączącego dwie kultury – łacińskiego Zachodu i bizantyjskiego Wschodu, pięknie położonego na siedmiu pagórkach). Spacer Aleją Swobody (wieńczą ją z jednej strony pomnik Mickiewicza a z drugiej słynna Opera Lwowska), greckokatolicka katedra św. Jura, spacer po Parku Stryjskim, Politechnika, wjazd na Górę Zamkową z Kopcem Unii Lubelskiej, Miejska Galeria Malarstwa, kościół św. Elżbiety, zabytkowy dworzec, lwowska Starówka – rynek, katedra Łacińska, kaplica Boomów, Dzielnica Ormiańska, Apteka Muzeum, Cerkiew Wołoska. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
3. DZIEŃ
Śniadanie. Zwiedzanie „Skarbów Złotej Podkowy”. Na początek OLESKO – zamek, miejsce urodzin króla Jana III Sobieskiego, filia Lwowskiej Galerii Obrazów, następnie PODHORCE – zamek Koniecpolskich, kościół W. Rzewuskiego, drewniana cerkiew i ogrody pałacowe. Kolejnym etapem będzie POCZAJÓW ze słynną prawosławną Ławrą Poczajowską (kobiety koniecznie muszą mieć na głowie ciemne chustki oraz długie spódnice. Chustki i spódnice można wypożyczyć w ławrze, ale zdecydowanie polecamy mieć własne). Na koniec dnia zwiedzanie KRZEMIEŃCA – muzeum Słowackiego, spacer po mieście. Przy dobrej pogodzie wjazd na Górę Królowej Bony skąd rozpościera się cudowna panorama. Wieczorem przyjazd do hotelu w Krzemieńcu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4. DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Lwowa. Po drodze zwiedzanie zamku w ZBARAŻU, opisanego w trylogii Sienkiewicza oraz Pałacu Sobieskich w ZŁOCZOWIE. Późnym popołudniem przyjazd do Lwowa, czas wolny. Wieczorem przyjazd do hotelu na przedmieściach Lwowa, zakwaterowanie (2 noce), obiadokolacja, nocleg.
5. DZIEŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu; w programie dnia wizyta na cmentarzach LWOWA – Łyczakowskim (spoczywa tu min. Maria Konopnicka i Gabriela Zapolska) i Orląt Lwowskich, czas wolny. Około 12.00 wyjazd do Polski, przyjazd przed parafię w późnych godzinach wieczornych.

ŚWIADCZENIA:
– transport autokarem (klimatyzacja, video lub DVD, wygodne uchylne siedzenia), bus lub minibus
– 4 noclegi w hotelach **/*** – pokoje 2-os. z łazienkami,
– wyżywienie – 4 śniadania, 4 obiadokolacje,- ubezpieczenie NNW I KL
– opieka pilota, opieka księdza
– usługi miejscowego przewodnika,
– opłaty graniczne,
– rezerwacja Mszy św. – tam, gdzie jest to możliwe.

DODATKOWO PŁATNE:

Bilety wstępu do miejsc zwiedzanych

Znajdź nas na Facebooku!

Nasz profil w Google+

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.