RUCH BEZWIZOWY – OBWÓD KALININGRADZKI

KALININGRAD – BEZ W I Z – ZEZWOLENIA !!!

Dokumenty wymagane do małego ruchu granicznego:

 • ksero dowodu osobistego/ dwustronnie / poświadoczne notarialnie ( koszt ok 7,5 zł )
 • Jeżeli dowód osobisty wydany jest przed upływem 3 lat od złożenia wniosku należy pobrać zaświadczenie z urzędu miasta, gminy potwierdzające zameldowanie min. 3 lata na terenie objętym małym ruchem granicznym oraz dodatkowo ksero dowodu osobistego/ dwustronnie / poświadoczne notarialnie ( koszt ok 7,5 zł )
 • 1 zdjęcie kolorowe – paszportowe
 • paszport
 • wniosek oraz pozostałe dokumnety wypełniamy na miejscu w naszym biurze.

Pierwsze zezwolenie wydawane na 2 lata. Po upływie 2 lat kolejne zezwolenie wydawane jest na okres 5 lat.
Uwaga zezwolenia wydawane jest na okres 2 lub 5 lat ale nie dłużej niż ważnośc paszportu.

WSZYSTKIE FORMALNOŚĆI WIZOWE W ELBLĄGU

Wizy do Obwodu Kaliningradzkiego, Moskwy, Petersburga – cała Rosja,
WIZY- KALININGRAD, ROSJA, BIAŁORUŚ. BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR- ELBLĄG

Wizy- profesjonalna, szybka obsługa wyjeżdżających prywatnie, turystycznie, służbowo (indywidualnie lub grupowo),

WIZY – wielokrotnego lub  jednokrotnego przekroczenia granicy.

MINIMUM FORMALNOŚCI. WYPEŁNIAMY WNIOSKI NA MIEJSCU.

1_9

 • wieloletnie doświadczenie,
 • wiedza na temat procedur konsularnych,
 • pomoc w wypełnieniu wniosku wizowego w  biurze,
 • możliwość przesłania paszportu prze klienta pocztą kurierską,
 • dogodne położenie, CENTRUM ELBLĄGA ul.1 Maja 14
Aby otrzymać wizę na wjazd do Federacji Rosyjskiej należy przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek wizowy – pomożemy Państwu wypełnić w biurze
 2. Paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy.
 3. Jedną aktualną , kolorową fotografię.

Biuro Podróży . VARIUSTUR   Elbląg ul.1Maja 14
Tel. 55/ 239- 43-35 biuro@variustur.pl

RODZAJE WIZ

VOUCHER – to imienny dokument wystawiany przez biura podróży, potwierdzający zarezerwowane usługi.
1-krotna lub 2-krotna do 30 dni jest wydawana na podstawie vouchera. Voucher mogą wystawiać tylko rosyjskie firmy turystyczne oraz hotele, które zarejestrowały się w MSZ FR i otrzymały numer referensu.
1-krotna lub 2-krotna jest wydawana na podstawie kserokopii wizy docelowej (jeżeli taka wiza jest wymagana) lub kserokopii biletu. Wiza tranzytowa umożliwia tranzyt przez terytorium Rosji w ciągu 10 dni w każdą stronę.
Uwaga! Konsulat FR w Gdańsku odmawia wydania wiz tranzytowych przez obwód Kaliningradzki. Proponujemy w takich przypadkach wyrobienie wizy turystycznej 1- lub 2-krotnej w cenie specjalnej.
(służbowa) 1-krotna, 2-krotna lub wielokrotna na 30, 90, 180 lub 365 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia Departamentu Federalnych Służb Migracyjnych FR. Wymagany jest oryginał zaproszenia (żółty druk ze znakami wodnymi).
(służbowa) 1-krotna lub 2-krotna do 90 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia od rosyjskiej firmy-partnera. Wymagany jest oryginał zaproszenia na papierze firmowym firmy rosyjskiej zgodny ze wzorem wymaganym przez Konsulat FR w Gdańsku .
Uwaga! Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 10 dni kalendarzowych.
1-krotna do 30 dni, 2-krotna do 90 dni lub wielokrotna do 365 dni jest wydawana na podstawie następujących dokumentów:
zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy (np. z ZMPD);
ksero umowy o pracy;
ksero licencji firmy;
ksero poprzedniej wizy (w przypadku wizy wielokrotnej).
Uwaga! Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 10 dni kalendarzowych.
1-krotna lub 2-krotna do 90 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia od obywatela Rosji, zaproszenie wystawia Departament Federalnych Służb Migracyjnych FR .Wymagany jest oryginał zaproszenia.
W przypadku, jeżeli dziecko ma własny paszport: trzeba wypełnić wniosek,
wiza turystyczna, tranzytowa,
otrzymanie wizy biznesowej dla dziecka jest możliwe jedynie przy jednoczesnym wpisaniu jego danych w trakcie zamawiania dla jednego z rodziców zaproszenia z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

W przypadku, jeżeli dziecko jest wpisane w paszporcie rodzica:
dane dziecka trzeba wpisać do wniosku rodzica (zostaną one umieszczone na wizie rodzica),
załatwienie wizy dla dziecka nie zwiększa kosztów wizy rodzica.

Wiza do obwodu Kaliningradzkiego:od dnia 01.06.2007 jest wydawana zgodnie z wymogami dotyczącymi wizy do Rosji (np. jak do Moskwy).

Wniosek wizowy, zaproszenia, vouczery – szybko i sprawnie wszystkie formalności w Variustur.

WYMAGANE DOKUMENTY MOŻNA WYSŁAĆ PRZESYŁKĄ.

Biuro Podróży VARIUSTUR

ul. 1 Maja 14 82-300 Elbląg

tel: 55 239 43 35 biuro@variustur.pl

Dodatkowo oferujemy wycieczki lub tylko rezerwację noclegów, biletów lotniczych, przewodników -całą obsługę podróży służbowych.