Kopia ubezpieczenia

/Kopia ubezpieczenia
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl
Kopia ubezpieczenia 2018-04-19T20:36:14+00:00

Polisy On-Line

Ubezpieczenia Signal-Iduna

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Pakiety Biletowe

Ubezpieczenia przeznaczone dla osób podróżujących autokarami, promami, samolotami po Europie i basenie Morza Śródziemnego

Pakiety Wakacyjne

Ubezpieczenia przeznaczone dla osób podróżujących i wypoczywających również aktywnie na terenie obszaru Europy i basenu Morza Śródziemnego

Signal Iduna Travel

Ubezpieczenie podróżne obejmujące koszty leczenia, następstw nieszczęślisych wypadków i ubezpieczenie bagażu

Signal Iduna SKI

Ubezpieczenie podróżne dla turystów uprawiających sporty narciarskie

Signal Iduna NNW RP

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie RP

Signal Iduna Cudzoziemcy

Ubezpieczenie dla cudzoziemców przebywających na terenie RP

Ubezpieczenia Warta

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.

Warta Travel 24 wyjazdy zagraniczne

Ubezpieczenie w czasie podróży zagranicznej obejmujące koszty leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej

Warta Travel 24 wyjazdy krajowe

Ubezpieczenie w czasie podróży krajowej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, bagażu i sprzętu

Ubezpieczenia ERV

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce

ERV Travel

Ubezpieczenie podróżne TIP oraz TOP indywidualne, rodzinne i grupowe

ERV NWW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie RP

ERV Koszty Rezygnacji

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

Ubezpieczenia TU Europa SA

Ubezpieczenia TU Europa SA

Travel World

Ubezpieczenie turystyczne, obejmujące koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, bagaż podróżny i odpowiedzialność cywilną w czasie podróży zagranicznych.

NNW Polska

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terytorium Polski.

SKI i Sport

Ubezpieczenie dla uprawiających sporty

Ubezpieczenia Generali

Ubezpieczenia Generali

Ubezpieczenie Podróży Zagranicznych Generali zapewnia ubezpieczenie Kosztów Leczenia wraz z ASSISTANCE, Następstw Nieszczęśliwych wypadków, OC, Bagażu Podróżnego, Sprzętu Sportowego.

W ramach ubezpieczenia zapewniamy całodobowy dyżur telefoniczny. Dodatkowo pokryjemy koszty poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu. Zapewniamy również pomoc w przypadku opóźnienia lotu. Do ubezpieczenia można zastosować zwyżki związane z całą gamą sportów, chorobami przewlekłymi, praca fizyczną nawet o wysokim stopniu ryzyka.

Znajdź nas na Facebooku!

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

realizacji usług turystycznych

  • rozpatrywanie wniosków.

Komu możemy przekazać dane?

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.