STATKIEM PO TRAWIE – Kanał Elbląski 1 Dzień

//STATKIEM PO TRAWIE – Kanał Elbląski 1 Dzień
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

STATKIEM PO TRAWIE – Kanał Elbląski 1 Dzień

2021-07-15T12:42:01+00:00

Statkiem po trawie Kanał Elbląski – unikat na skalę światową. Rejs pozwoli poznać jedyny na świecie czynny do dziś system śluz oraz pochylni. Statki pokonują ponad 100-metrową różnicę w poziomach wody pomiędzy Ostródą a Elblągiem jezioro Drużno – najbogatszy w Polsce rezerwat ornitologiczny – z Jeziorem Drwęckim. Największą atrakcją jest 5 pochylni: Całuny, Jelonki, Oleśnica, Kąty i Buczyniec, przez które popłyniemy do Buczyńca, a następnie powrócimy autokarem, busem lub minibusem do Elbląga. Zobaczymy m.in.: zespół Starego Miasta, kościół katedralny św. Mikołaja, kamienice mieszczańskie, kościół św. Jerzego, bramę targową z XIV w., kościół podominikański z XIII w. – obecnie centrum sztuki Galeria El. Trasa rejsu przebiega przez odcinek Kanału Elbląskiego, na którym znajduje się system 5 pochylni (Całuny, Jelenie, Oleśnica, Kąty i Buczyniec), uważany za jeden z najznakomitszych rozwiązań hydrotechnicznych na świecie, jest ewenementem w skali światowej już od ponad 150 lat.
Dodatkową atrakcją na trasie rejsu jest rezerwat ornitologiczny na jeziorze Drużno.

ŚWIADCZENIA: transport autokarem, busem, rejs statkiem Elbląg – Buczyniec, ubezpieczenie NNW

Cena na zapytanie

Znajdź nas na Facebooku!

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

realizacji usług turystycznych

  • rozpatrywanie wniosków.

Komu możemy przekazać dane?

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.