Wycieczki w regionie

logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl
Wycieczki w regionie 2020-08-19T10:31:34+00:00

wycieczki w regionieElbląg miasto w województwie Warmińsko – Mazurskim. Miasto liczy około 127 tysięcy mieszkańców i jest drugim największym miastem w województwie. Powierzchnia miasta to obszar wynoszący 80 km2. Elbląg to symbol dobrej marki, kojarzący się Polakom i mieszkańcom Europy z Kanałem Elbląskim – pochylnie, ze Starym Miastem, z turystyką, kulturą.  Historia miasta sięga od roku 1237 a od 1246 roku otrzymało prawa miejskie.

W Elblągu aktywnie spędzisz czas, uczestnicząc w bogatej ofercie miasta. Czynny wypoczynek w Parku Miejskim Bażantarnia – Wysoczyzna Elbląska, lodowisko, wyciąg narciarski, rejs statkiem po Kanale Elbląskim – pochylnie, zwiedzanie Starego Miasta, Muzeum, a wieczorem udział w koncertach w centrum miasta.

Brama Targowa – to jeden z najważniejszych zabytków miasta. Została zbudowana w XIV wieku jako element miejskiego systemu fortyfikacji. W lipcu 2006 roku, po modernizacji współfinansowanej przez Unię Europejską, została po raz pierwszy w latach powojennych udostępniona elblążanom i turystom. Brama ta jest dla elblążan szczególnym i ulubionym zabytkiem. Stała się symbolem obrony miasta przed najazdem krzyżaków. Z Bramą Targową wiąże się najbardziej znana legenda o  bohaterskim Piekarczyku, któremu we wrześniu 2006 roku elblążanie postawili pomnik. Dziś elblążanie i odwiedzający miasto goście wierzą, że potarcie noska sympatycznego chłopca z brązu przyniesie szczęście.

Zapraszamy na wycieczki w regionie.

Starówka Elbląska – z historycznym układem urbanistycznym, podzamczem, zespołem klasztornym i szpitalnym, z charakterystyczną dla Elbląga Ścieżką Kościelną, z zespołem zrekonstruowanych kamieniczek; to jest miejsce, które powinien odwiedzić każdy turysta. W wyniku działań wojennych II wojny światowej Stare Miasto, które urodą nie ustępowało Starówce Gdańskiej, zostało zniszczone w 65 procentach. Od kilkunastu lat prowadzona jest rekonstrukcja Starówki. Kamieniczki, które powstają nawiązują do dawnego stylu. Teren Starego Miasta to eldorado dla badaczy przeszłości, największy poligon architektoniczny w Europie. Wydobyte przez archeologów przedmioty lub ich fragmenty trafiają do elbląskiego muzeum. Na Starym Mieście na turystów czekają liczne kawiarenki, puby i pizzerie.

Muzeum Elbląskie – mieści się w budynku dawnego Elbląskiego Gimnazjum. Na jego dziedzińcu znajduje się kolumna gotycka, jedyna pozostałość po zamku krzyżackim, zburzonym przez elblążan w 1454 roku. W muzeum można prześledzić dzieje Elbląga, obejrzeć liczne przedmioty związane z codziennym życiem byłych mieszkańców, a pochodzące z wykopalisk prowadzonych na Starówce oraz w miejscu legendarnej osady Truso, a także militaria, starodruki, meble i numizmaty.

Galeria El – Centrum sztuki współczesnej, mieszczące się w podominikańskim XIII-wiecznym kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Zachowały się tutaj płyty nagrobne z epitafiami, które przypominają o zasługach dla miasta przedstawicieli z rodów szlacheckich i kupieckich, patrycjuszy miejskich, osób duchownych. Galeria EL znana jest z ciekawych inicjatyw. Rozsławiło ją pierwsze w świecie Biennale Form Przestrzennych w 1965 r. Długa lista twórców o światowej sławie dodatkowo stanowi o jej renomie.

Katedra św. Mikołaja w Elblągu – początki kościoła sięgają połowy XIII wieku. Stanął on w centralnym punkcie Starego Miasta, na przełomie wieków był wielokrotnie przebudowywany.    Z chwilą utworzenia Diecezji Elbląskiej został katedrą. Do jej najcenniejszych zbiorów należą: gotycka chrzcielnica z brązu z 1387 r. wykonana przez mistrza Bernhausera, drewniane figury apostołów, wielka gotycka rzeźba św. Mikołaja, ołtarz Trzech Króli.

Elbląg to miasto koncertów, festiwali muzycznych (Czy to jest kochanie, Elbląskie Noce Teatru i Poezji, koncerty Elbląskiej Orkiestry Kameralnej), turniejów tańca towarzyskiego (Baltic Cup, Mistrzostwa Polski Formacji Standardowych 1999 i 2009, Mistrzostwa Świata Formacji Standardowych 1999 i 2010), wydarzeń sportowych oraz ze Święta Chleba organizowanego cyklicznie od 2006 roku przed Bramą Targową.

Okolice Elbląga to typowa mieszanka z jednej strony Wysoczyzna Elbląska, z drugiej Żuławy Wiślane, depresja – Raczki Elbląskie najniższy punkt Polski 1,8 m p.p.m. Z Elbląga w 45 minut dotrzesz na (Mierzeję Wiślaną – Bałtyk) a w godzinę do Trójmiasta.

Kanał Elbląski – pochylnie – Jedną z największych atrakcji turystycznych okolic Elbląga jest Kanał Elbląski (Der Oberländische Kanal – stara nazwa). Ten wspaniały zabytek – o walorach zarówno technicznych, jak również krajoznawczych – znany jest także jako Kanał Ostródzko-Elbląski (Elbląsko-Ostródzki).

Właściwy Kanał Elbląski – łączący jezioro Druzno z jeziorem Szeląg – posiada całkowitą długość 83,3 km, w tym 43,82 km przypada na kanał sztuczny, a 39, 48 km stanowią jeziora. Wraz z odgałęzieniami długość całej drogi wodnej wynosi aż 144,3 km. Znaczna jej część przebiega przez wyjątkowo urokliwe okolice. Najwspanialszą perełką tej jednej z dwóch tego typu dróg wodnych na świecie jest 5 pochylni, dzięki którym statek pokonuje około 2 km po suchym lądzie, a które to mają za zadanie pokonanie olbrzymiej różnicy poziomu wód wynoszącej około 100 m na przestrzeni 9,6 km. Na świecie zbudowano jedynie dwa kanały, w których wykorzystano system pochylni. Kanał Elbląski jest unikatem w skali światowej, ponieważ druga podobna droga wodna – Kanał Morissa (New Jersey, USA) – nie jest od długiego czasu czynna. Kolejną kwestią godną podkreślenia jest fakt, iż budowniczy Kanału Elbląskiego – inż. Steenke – zastosował oryginalne rozwiązania techniczne, odbiegające od tych znanych z Kanału Morrisa. Dzięki swym unikatowym urządzeniom hydrotechnicznym Kanał został uznany w 1978 r. za zabytek kultury materialnej podlegający ścisłej ochronie prawnej.

Czwartą pochylnią płynąc od strony Elbląga jest pochylnia Kąty. Różnica poziomów wynosi tu około 18 m, a jej całkowita długość – 404 m (przy różnicy wysokości 18,88 m). Tyle też metrów statek pokonuje po suchym lądzie przeciągany linami po szynach. Już na przełomie XVIII i XIX w. Dwory Fryderyka I i Fryderyka II rozważały możliwość wodnego połączenia do celów gospodarczych Prus Wschodnich z Morzem Bałtyckim. Idea powstania kanału, który miałby stanowić dogodne połączenie komunikacyjno-handlowe terenów leżących nad jeziorami (w głębi lądu) z Morzem Bałtyckim, była żywa jeszcze dużo wcześniej. Pamiętać bowiem należy, iż tereny te od czasu II pokoju toruńskiego aż do końca XVIII w. znalazły się na terenie tzw. Prus Książęcych jako lenno Rzeczpospolitej. Brakowało jednak w tym czasie poważnego inwestora. Rozbiory Rzeczypospolitej sprawiły, że tereny te znalazły się we władaniu Prus.

Historia Kanału Elbląskiego sięga roku 1825, kiedy to elbląscy deputowani do Landtagu Prowincji Pruskiej podnieśli na posiedzeniu problem budowy kanału na trasie od jeziora Jeziorak do jeziora Druzno. Wskazywali oni na duże korzyści ekonomiczne tej inwestycji.

Sprawą nie podlegającą dyskusji jest to, iż decyzja o budowie kanału, która zapadła nie wcześniej niż w 1837 roku, wiązała się z wyasygnowaniem ogromnych środków na budowę kanału i wypływała z faktu uznania przez państwo pruskie potrzeby uruchomienia tej drogi wodnej zważywszy na niewątpliwe korzyści natury ekonomicznej. Mniej więcej około 1837-1840 r. odbyła się audiencja u króla Prus Fryderyka Wilhelma III (panujący w latach 1797-1840). Była to narada o charakterze techniczno-ekonomicznym. George Jacob Steenke uczestniczył w niej w charakterze referenta. Tymi, którzy ostatecznie przekonali króla i otworzyli królewską kasę byli prezydent Prowincji Pruskiej von Schön, minister królestwa von Heydt, urzędnicy Zarządu Ziem Prowincji Pruskiej z Królewca, ale również projektanci – w tym G. J. Steenke. Wybierając się w podróż Kanałem Elbląskim nie należy zapomnieć o wzięciu ze sobą lornetki i aparatu fotograficznego. Tereny te bowiem są bardzo atrakcyjne nie tylko z uwagi na unikalne walory techniczne samego Kanału, ale słyną również z walorów czysto przyrodniczych, a Jezioro Drużno przez które przebiega tor wodny, uznawane jest za jedną z największych baz lęgowych ptactwa wodnego w Polsce. Można tu spotkać około 200 gatunków ptaków, a okolica jest miejscem „pielgrzymek” ornitologów niemal z całej Europy.

Znajdź nas na Facebooku!

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

realizacji usług turystycznych

  • rozpatrywanie wniosków.

Komu możemy przekazać dane?

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.