logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl
Rosja 2018-04-19T20:36:15+00:00

RUCH BEZWIZOWY – OBWÓD KALININGRADZKI

KALININGRAD – BEZ W I Z – ZEZWOLENIA !!!

Dokumenty wymagane do małego ruchu granicznego:

 • ksero dowodu osobistego/ dwustronnie / poświadoczne notarialnie ( koszt ok 7,5 zł )
 • Jeżeli dowód osobisty wydany jest przed upływem 3 lat od złożenia wniosku należy pobrać zaświadczenie z urzędu miasta, gminy potwierdzające zameldowanie min. 3 lata na terenie objętym małym ruchem granicznym oraz dodatkowo ksero dowodu osobistego/ dwustronnie / poświadoczne notarialnie ( koszt ok 7,5 zł )
 • 1 zdjęcie kolorowe – paszportowe
 • paszport
 • wniosek oraz pozostałe dokumnety wypełniamy na miejscu w naszym biurze.

Pierwsze zezwolenie wydawane na 2 lata. Po upływie 2 lat kolejne zezwolenie wydawane jest na okres 5 lat.
Uwaga zezwolenia wydawane jest na okres 2 lub 5 lat ale nie dłużej niż ważnośc paszportu.

WSZYSTKIE FORMALNOŚĆI WIZOWE W ELBLĄGU

Wizy do Obwodu Kaliningradzkiego, Moskwy, Petersburga – cała Rosja,
WIZY- KALININGRAD, ROSJA, BIAŁORUŚ. BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR- ELBLĄG

Wizy- profesjonalna, szybka obsługa wyjeżdżających prywatnie, turystycznie, służbowo (indywidualnie lub grupowo),

WIZY – wielokrotnego lub  jednokrotnego przekroczenia granicy.

MINIMUM FORMALNOŚCI. WYPEŁNIAMY WNIOSKI NA MIEJSCU.

1_9

 • wieloletnie doświadczenie,
 • wiedza na temat procedur konsularnych,
 • pomoc w wypełnieniu wniosku wizowego w  biurze,
 • możliwość przesłania paszportu prze klienta pocztą kurierską,
 • dogodne położenie, CENTRUM ELBLĄGA ul.1 Maja 14
Aby otrzymać wizę na wjazd do Federacji Rosyjskiej należy przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek wizowy – pomożemy Państwu wypełnić w biurze
 2. Paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy.
 3. Jedną aktualną , kolorową fotografię.

Biuro Podróży . VARIUSTUR   Elbląg ul.1Maja 14
Tel. 55/ 239- 43-35 biuro@variustur.pl

RODZAJE WIZ

VOUCHER – to imienny dokument wystawiany przez biura podróży, potwierdzający zarezerwowane usługi.
1-krotna lub 2-krotna do 30 dni jest wydawana na podstawie vouchera. Voucher mogą wystawiać tylko rosyjskie firmy turystyczne oraz hotele, które zarejestrowały się w MSZ FR i otrzymały numer referensu.
1-krotna lub 2-krotna jest wydawana na podstawie kserokopii wizy docelowej (jeżeli taka wiza jest wymagana) lub kserokopii biletu. Wiza tranzytowa umożliwia tranzyt przez terytorium Rosji w ciągu 10 dni w każdą stronę.
Uwaga! Konsulat FR w Gdańsku odmawia wydania wiz tranzytowych przez obwód Kaliningradzki. Proponujemy w takich przypadkach wyrobienie wizy turystycznej 1- lub 2-krotnej w cenie specjalnej.
(służbowa) 1-krotna, 2-krotna lub wielokrotna na 30, 90, 180 lub 365 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia Departamentu Federalnych Służb Migracyjnych FR. Wymagany jest oryginał zaproszenia (żółty druk ze znakami wodnymi).
(służbowa) 1-krotna lub 2-krotna do 90 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia od rosyjskiej firmy-partnera. Wymagany jest oryginał zaproszenia na papierze firmowym firmy rosyjskiej zgodny ze wzorem wymaganym przez Konsulat FR w Gdańsku .
Uwaga! Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 10 dni kalendarzowych.
1-krotna do 30 dni, 2-krotna do 90 dni lub wielokrotna do 365 dni jest wydawana na podstawie następujących dokumentów:
zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy (np. z ZMPD);
ksero umowy o pracy;
ksero licencji firmy;
ksero poprzedniej wizy (w przypadku wizy wielokrotnej).
Uwaga! Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 10 dni kalendarzowych.
1-krotna lub 2-krotna do 90 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia od obywatela Rosji, zaproszenie wystawia Departament Federalnych Służb Migracyjnych FR .Wymagany jest oryginał zaproszenia.
W przypadku, jeżeli dziecko ma własny paszport: trzeba wypełnić wniosek,
wiza turystyczna, tranzytowa,
otrzymanie wizy biznesowej dla dziecka jest możliwe jedynie przy jednoczesnym wpisaniu jego danych w trakcie zamawiania dla jednego z rodziców zaproszenia z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

W przypadku, jeżeli dziecko jest wpisane w paszporcie rodzica:
dane dziecka trzeba wpisać do wniosku rodzica (zostaną one umieszczone na wizie rodzica),
załatwienie wizy dla dziecka nie zwiększa kosztów wizy rodzica.

Wiza do obwodu Kaliningradzkiego:od dnia 01.06.2007 jest wydawana zgodnie z wymogami dotyczącymi wizy do Rosji (np. jak do Moskwy).

Wniosek wizowy, zaproszenia, vouczery – szybko i sprawnie wszystkie formalności w Variustur.

WYMAGANE DOKUMENTY MOŻNA WYSŁAĆ PRZESYŁKĄ.

Biuro Podróży VARIUSTUR

ul. 1 Maja 14 82-300 Elbląg

tel: 55 239 43 35 biuro@variustur.pl

Dodatkowo oferujemy wycieczki lub tylko rezerwację noclegów, biletów lotniczych, przewodników -całą obsługę podróży służbowych.

Znajdź nas na Facebooku!

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

realizacji usług turystycznych

 • rozpatrywanie wniosków.

Komu możemy przekazać dane?

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.