Wycieczka Rowerowa po Biebrzańskim Parku Narodowym – Tykocin — Goniądz — Woźnawieś — Wizna — Tykocin 4 Dni

/Wycieczka Rowerowa po Biebrzańskim Parku Narodowym – Tykocin — Goniądz — Woźnawieś — Wizna — Tykocin 4 Dni
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

Wycieczka Rowerowa po Biebrzańskim Parku Narodowym – Tykocin — Goniądz — Woźnawieś — Wizna — Tykocin 4 Dni

2018-06-07T11:46:18+00:00
Kategoria: Turystyka aktywna, Wycieczki dla seniorów
Kierunek wyjazdu: Polska
Transport: Autokar
Ilość dni: 4 DNI

Długość całkowita (około): 241 km

1. DZIEŃ  Tykocin — Goniądz (około 56 km)
2. DZIEŃ  Goniądz — Woźnawieś (około 55 km)
3. DZIEŃ  Woźnawieś — Wizna (około 81 km)
4. DZIEŃ  Wizna — Tykocin (około 49 km)

Data rozpoczęcia wycieczki na zapytanie 🙂 Istnieje możliwość łączenia tras, przedłużania lub skracania długości wyprawy! Zainteresowanych prosimy o kontakt!

Przebieg trasy
Trasa rozpoczyna się w Tykocinie, i pierwszego dnia biegnie w poprzek dolnego basenu rzeki, Carską Drogą, która wiedzie przez całą, bagienną dolinę Biebrzy do Goniądza. Drugiego dnia – przecina północną część Parku i pozwala na poznanie Bagien Biebrzańskich basenu środkowego i górnego. Dzień trzeci – to przejazd zachodnim, wyniesionym brzegiem rzeki z widokami na całą, majestatyczną dolinę rzeki, z tysiącami ptaków, meandrami i żerującymi łosiami. W ostatnim dniu, czwartym – przejazd z Wizny do Tykocina drogami biegnącymi przez dawne gospodarstwo łąkarskie położone w dolinie Narwi.

Stopień trudności trasy: łatwy
Niewielkie przewyższenia, nawierzchnia asfaltowa lub dobrze utrzymane drogi szutrowe.

Interesujące miejsca na trasie:

Tykocin: miasteczko, którego historia rozpoczyna się najprawdopodobniej w XI wieku, a pierwsze wzmianki w źródłach pisanych pochodzą z 1414 roku. Prawa miejskie zostały nadane Tykocinowi w 1425 roku. Najprawdopodobniej Tykocin powstał w miejscu przeprawy przez Narew dla skrócenia szlaku handlowego prowadzącego z Połocka i Wilna w kierunku Poznania i Krakowa. W Tykocinie znajduje ponad 100 zabytkowych obiektów, z najstarszym w Polsce zespołem urbanistycznym charakterystycznym dla miasteczka żydowskiego.

Goniądz: miasteczko z XIV wieku, z zabytkowymi kościołami Św. Agnieszki i kaplicą pw. Św Floriana. W Goniądzu znajduje się jeden z ładniejszych punktów widokowych na dolinę Biebrzy.

Osowiec-Twierdza: osada, w której znajduje się carska twierdza z XIX wieku.

Wizna: wieś Wizna, której historia datuje się na XI wiek. Obecnie zachował się w Wiźnie kościół św. Jana Chrzciciela z około 1525 roku (wysadzony przez Niemców w 1944 roku; odbudowany w latach 1950 — 1959), barokowa dzwonnica z około 1650 roku, cmentarz katolicki z początku XIX wieku, cmentarz żydowski, zamczysko w Wiźnie z pozostałościami wałów grodu wczesnopiastowskiego z XI wieku, grodu książąt mazowieckich z XIII wieku oraz zamku z XV wieku.

Biebrza: Długość Biebrzy nie jest jakaś oszałamiająca — to około 170 kilometrów. Ale unikalność tej rzeki polega na jej dzikości; na zachowaniu do dnia dzisiejszego tak bardzo naturalnego charakteru. Pradolina Biebrzy ma olbrzymią zdolność retencyjną — porównywalną z największymi w kraju zbiornikami wodnymi — czyli jest w stanie magazynować ogromne masy wody. A wynikiem tej zdolności są największe w Polsce bagna — Bagna Biebrzańskie.

To, już bardzo rzadkie w Europie środowisko z wieloma, rzadkimi gdzie indziej zbiorowiskami roślinnymi. Dolina Biebrzy jednak jest przede wszystkim unikalnym w skali Europejskiej miejscem występowania ptaków — i to jeżeli chodzi o liczbę gatunków jak i ich liczebności. Wiosną Biebrza to – bez żadnej przesady — ptasi raj! Dolina Biebrzy jest interesująca z każdej strony — z zachodniego brzegu można podziwiać piękną panoramę rzeki, z meandrami, rozlewiskami, żerującymi łosiami i przelatującymi ptakami. Będąc na Biebrzy od wschodu — nie widzi się rzeki. To kraina łosia, turzycowisk i lasów, porastających mineralne wyniesienia, naniesione przez rzekę przez tysiące lat. Biebrza to miejsce występowania przeszło 250 gatunków ptaków, wielu gatunków ssaków (łoś, wilk, ryś, jeleń, sarna, bóbr, wydra), wielu stanowisk gdzie indziej bardzo rzadkich gatunków roślin. To przyrodnicza perła, unikalna i niezwykle cenna! Praktycznie rzeka Biebrza na całej swojej długości leży na terenie największego w Polsce Parku Narodowego.

ŚWIADCZENIA :

 • noclegi w pokojach dwuosobowych w pensjonatach/hotelach ze śniadaniami.
 • możliwość odświeżenia się przed podróżą powrotną,
 • przejazd busem 9 os. lub 19 osobowym oraz transport rowerów i przewóz bagażu pomiędzy hotelami.
 • opieka lokalnego przewodnika rowerowego  na miejscu.
 • ubezpieczenie NNW i KL

DODATKOWO PŁATNE :

 • napojów do obiadokolacji.
 • dopłaty do pokoju 1 os. (ok. 640 zł/os.)
 • biletów wstępu do zwiedzanych obiektów .

UWAGA !

 • Minimalna wielkość grupy – 7 osób .
 • Istnieje możliwość wynajęcia roweru oraz sakw. W razie takiej potrzeby – prosimy o kontakt.
 • Uwaga: Prosimy o dokonywanie rezerwacji minimalnie na 7 dni przed planowanym terminem imprezy — chociaż im wcześniej, tym lepiej. Zawsze będziemy informować o postępach. W przypadku zbyt krótkiego czasu od momentu rezerwacji — przygotowanie wycieczki może się okazać niemożliwe.
 • Wszystkie organizowane przez nas imprezy mogą podlegać modyfikacjom — prosimy o kontakt — dołożymy wszelkich starań, żeby znaleźć najbardziej optymalne i satysfakcjonujące Państwa rozwiązania

Znajdź nas na Facebooku!

Nasz profil w Google+

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacjiusług turystycznych
 • prowadzenia działań marketingowych
 • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.