Długość całkowita (około): 241 km

1.Dzień: Tykocin — Goniądz (około 56 km)
3.Dzień: Goniądz — Woźnawieś (około 55 km)
3.Dzień: Woźnawieś — Wizna (około 81 km)
4.Dzień: Wizna — Tykocin (około 49 km)

Data rozpoczęcia wycieczki na zapytanie :) Istnieje możliwość łączenia tras, przedłużania lub skracania długości wyprawy! Zainteresowanych prosimy o kontakt!

Przebieg trasy
Trasa rozpoczyna się w Tykocinie, i pierwszego dnia biegnie w poprzek dolnego basenu rzeki, Carską Drogą, która wiedzie przez całą, bagienną dolinę Biebrzy do Goniądza. Drugiego dnia – przecina północną część Parku i pozwala na poznanie Bagien Biebrzańskich basenu środkowego i górnego. Dzień trzeci – to przejazd zachodnim, wyniesionym brzegiem rzeki z widokami na całą, majestatyczną dolinę rzeki, z tysiącami ptaków, meandrami i żerującymi łosiami. W ostatnim dniu, czwartym – przejazd z Wizny do Tykocina drogami biegnącymi przez dawne gospodarstwo łąkarskie położone w dolinie Narwi.

Stopień trudności trasy: łatwy
Niewielkie przewyższenia, nawierzchnia asfaltowa lub dobrze utrzymane drogi szutrowe.

Interesujące miejsca na trasie:

Tykocin: miasteczko, którego historia rozpoczyna się najprawdopodobniej w XI wieku, a pierwsze wzmianki w źródłach pisanych pochodzą z 1414 roku. Prawa miejskie zostały nadane Tykocinowi w 1425 roku. Najprawdopodobniej Tykocin powstał w miejscu przeprawy przez Narew dla skrócenia szlaku handlowego prowadzącego z Połocka i Wilna w kierunku Poznania i Krakowa. W Tykocinie znajduje ponad 100 zabytkowych obiektów, z najstarszym w Polsce zespołem urbanistycznym charakterystycznym dla miasteczka żydowskiego.

Goniądz: miasteczko z XIV wieku, z zabytkowymi kościołami Św. Agnieszki i kaplicą pw. Św Floriana. W Goniądzu znajduje się jeden z ładniejszych punktów widokowych na dolinę Biebrzy.

Osowiec-Twierdza: osada, w której znajduje się carska twierdza z XIX wieku.

Wizna: wieś Wizna, której historia datuje się na XI wiek. Obecnie zachował się w Wiźnie kościół św. Jana Chrzciciela z około 1525 roku (wysadzony przez Niemców w 1944 roku; odbudowany w latach 1950 — 1959), barokowa dzwonnica z około 1650 roku, cmentarz katolicki z początku XIX wieku, cmentarz żydowski, zamczysko w Wiźnie z pozostałościami wałów grodu wczesnopiastowskiego z XI wieku, grodu książąt mazowieckich z XIII wieku oraz zamku z XV wieku.

Biebrza: Długość Biebrzy nie jest jakaś oszałamiająca — to około 170 kilometrów. Ale unikalność tej rzeki polega na jej dzikości; na zachowaniu do dnia dzisiejszego tak bardzo naturalnego charakteru. Pradolina Biebrzy ma olbrzymią zdolność retencyjną — porównywalną z największymi w kraju zbiornikami wodnymi — czyli jest w stanie magazynować ogromne masy wody. A wynikiem tej zdolności są największe w Polsce bagna — Bagna Biebrzańskie.

To, już bardzo rzadkie w Europie środowisko z wieloma, rzadkimi gdzie indziej zbiorowiskami roślinnymi. Dolina Biebrzy jednak jest przede wszystkim unikalnym w skali Europejskiej miejscem występowania ptaków — i to jeżeli chodzi o liczbę gatunków jak i ich liczebności. Wiosną Biebrza to – bez żadnej przesady — ptasi raj! Dolina Biebrzy jest interesująca z każdej strony — z zachodniego brzegu można podziwiać piękną panoramę rzeki, z meandrami, rozlewiskami, żerującymi łosiami i przelatującymi ptakami. Będąc na Biebrzy od wschodu — nie widzi się rzeki. To kraina łosia, turzycowisk i lasów, porastających mineralne wyniesienia, naniesione przez rzekę przez tysiące lat. Biebrza to miejsce występowania przeszło 250 gatunków ptaków, wielu gatunków ssaków (łoś, wilk, ryś, jeleń, sarna, bóbr, wydra), wielu stanowisk gdzie indziej bardzo rzadkich gatunków roślin. To przyrodnicza perła, unikalna i niezwykle cenna! Praktycznie rzeka Biebrza na całej swojej długości leży na terenie największego w Polsce Parku Narodowego.

ŚWIADCZENIA :

 • noclegi w pokojach dwuosobowych w pensjonatach/hotelach ze śniadaniami.
 • możliwość odświeżenia się przed podróżą powrotną,
 • przejazd busem 9 os. lub 19 osobowym oraz transport rowerów i przewóz bagażu pomiędzy hotelami.
 • opieka lokalnego przewodnika rowerowego  na miejscu.
 • ubezpieczenie NNW i KL

Dodatkowo płatne

 • napojów do obiadokolacji.
 • dopłaty do pokoju 1 os. (ok. 640 zł/os.)
 • biletów wstępu do zwiedzanych obiektów .

UWAGA

 • Minimalna wielkość grupy – 7 osób .
 • Istnieje możliwość wynajęcia roweru oraz sakw. W razie takiej potrzeby – prosimy o kontakt.
 • Uwaga: Prosimy o dokonywanie rezerwacji minimalnie na 7 dni przed planowanym terminem imprezy — chociaż im wcześniej, tym lepiej. Zawsze będziemy informować o postępach. W przypadku zbyt krótkiego czasu od momentu rezerwacji — przygotowanie wycieczki może się okazać niemożliwe.
 • Wszystkie organizowane przez nas imprezy mogą podlegać modyfikacjom — prosimy o kontakt — dołożymy wszelkich starań, żeby znaleźć najbardziej optymalne i satysfakcjonujące Państwa rozwiązania
Wyślij ofertę do znajomych!