Wizy Rosja

/Wizy Rosja
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl
Wizy Rosja 2022-07-13T13:31:30+00:00

WIZY ROSYJSKIE DLA OBYWATELI RP

TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTRZYMANIA WIZY

Szybko i wygodnie załatwisz wizy do Rosji Kaliningradu.Wizy do Rosji Biuro Podróży Variustur. Wycieczki i wizy do Rosji.Wszystko w jednym miejscu.

Pośredniczymy w załatwieniu voucheru, zaproszenia do wizy turystycznej oraz  biznesowej wielokrotnej rocznej tzw. multi wiza.

Aby otrzymać wizę na wjazd do Federacji Rosyjskiej należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • Wniosek wizowy – pomożemy Państwu wypełnić (na każdą osobę, łącznie z dziećmi, które posiadają swój paszport).
  • Paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy. W paszporcie powinny być co najmniej 2 czyste strony
  • Jedną aktualną fotografię kolorową o wymiarach 3 x 4 cm .
  • Oryginał zaproszenia na wjazd do Federacji Rosyjskiej, wydanego przez Departament Służby Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, przez przedstawicielstwa MSZ Rosji w podmiotach Federacji Rosyjskiej lub przez terenowe organy spraw wewnętrznych (OWIR – wydział wiz i rejestracji cudzoziemców) – do otrzymania zwykłej wizy. Paszport z ważną wizą na wjazd do kraju graniczącego z Rosją ( na trasie podróży do Rosji) lub z wizą państwa docelowego (jeżeli taka wiza jest wymagana),
  • bilety na środek transportu z potwierdzoną datą wyjazdu z Rosji – do otrzymania wizy tranzytowej.
  • Ubezpieczenie medyczne  na okres wizy, o którą sie ubiegamy.

Pośredniczymy w załatwieniu voucheru, zaproszenia do wizy turystycznej oraz  biznesowej wielokrotnej rocznej tzw. multi wiza.

Szybko i wygodnie załatwisz wizy do Rosji Kaliningradu.Wizy do Rosji Biuro Podróży Variustur. Wycieczki i wizy do Rosji.Wszystko w jednym miejscu.

Wizy do Rosji są wydawane przez Konsulaty Federacji Rosyjskiej.

Konsulat w Warszawie obsługuje mieszkańców województwa: mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie;
Konsulat w Poznaniu obsługuje mieszkańców województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, lubuskie;
Konsulat w Gdańsku obsługuje mieszkańców województwa: kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko – mazurskie;
Konsulat w Krakowie obsługuje mieszkańców województwa: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie.

WAŻNE INFORMACJE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH DO ROSJI

Zgodnie z obowiązującymi w Rosji przepisami, każdy obcokrajowiec podlega obowiązkowi rejestracji.
Przy przekroczeniu granicy każdy otrzymuje od rosyjskiego celnika KARTĘ MIGRACYJNĄ, która jest niezbędna do zakwaterowania w hotelu i dokonania rejestracji.
Rejestracji należy dokonać w ciągu 72 godzin (w ciągu 3 dni roboczych) od momentu przekroczenia granicy.
W przypadku zamieszkania w hotelu, sanatorium, domu wczasowym, pensjonacie, ośrodku dla młodzieży, na kempingu, lub w bazie turystycznej ta instytucja ma obowiązek dokonać rejestracji.

W następujących przypadkach:
a) posiadania wizy biznesowej, jeżeli siedziba firmy, która wystawiła zaproszenie nie znajduje się w miejscowości pobytu,
b) posiadania wizy turystycznej,
c) zamieszkania u osoby prywatnej,
rejestracji można dokonać na poczcie w całym kraju, wysyłając listem zawiadomienie do Federalnych Służb Migracyjnych.
Do tego potrzebne są kserokopie pierwszej strony paszportu, wizy i karty migracyjnej.
Na poczcie trzeba wypełnić w dwóch egzemplarzach druk migracyjnego powiadomienia, który można kupić na poczcie lub pobrać na www.fmsrf.ru/news.asp?id=51 i złożyć go w okienku u pracownika poczty, zapłacić za usługę, otrzymać pokwitowanie przesyłki i odcinek powiadomienia z pieczątką poczty (data złożenia).
Przebywając w kilku miejscowościach na terenie Rosji, rejestrację trzeba zrobić w każdej z nich.
Przed wyjazdem z Rosji koniecznie trzeba oddać na poczcie odcinek powiadomienia migracyjnego. Dane te zostaną przekazywane do ogólnego rejestru celników.

ROSJA – WIZA TURYSTYCZNA NA VOUCHER
1-krotna lub 2-krotna do 30 dni jest wydawana na podstawie vouchera. Voucher mogą wystawiać tylko rosyjskie firmy turystyczne oraz hotele, które zarejestrowały się w MSZ FR i otrzymały numer referensu.

ROSJA – WIZA TRANZYTOWA
1-krotna lub 2-krotna jest wydawana na podstawie kserokopii wizy docelowej (jeżeli taka wiza jest wymagana) lub kserokopii biletu. Wiza tranzytowa umożliwia tranzyt przez terytorium Rosji w ciągu 10 dni w każdą stronę.
Uwaga! Konsulat FR w Gdańsku odmawia wydania wiz tranzytowych przez obwód Kaliningradzki. Proponujemy w takich przypadkach wyrobienie wizy turystycznej 1- lub 2-krotnej w cenie specjalnej.

ROSJA – WIZA BIZNESOWA
(służbowa) 1-krotna, 2-krotna lub wielokrotna na 30, 90, 180 lub 365 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia Departamentu Federalnych Służb Migracyjnych FR. Wymagany jest oryginał zaproszenia (żółty druk ze znakami wodnymi).
(służbowa) 1-krotna lub 2-krotna do 90 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia od rosyjskiej firmy-partnera. Wymagany jest oryginał zaproszenia na papierze firmowym firmy rosyjskiej zgodny ze wzorem wymaganym przez Konsulat FR w Gdańsku .
Uwaga! Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 10 dni kalendarzowych.

ROSJA – WIZA DLA KIEROWCY
1-krotna do 30 dni, 2-krotna do 90 dni lub wielokrotna do 365 dni jest wydawana na podstawie następujących dokumentów:
zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy (np. z ZMPD);
ksero umowy o pracy;
ksero licencji firmy;
ksero poprzedniej wizy  (w przypadku wizy wielokrotnej).
Uwaga! Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 10 dni kalendarzowych.

ROSJA – WIZA PRYWATNA
1-krotna lub 2-krotna do 90 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia od obywatela Rosji, zaproszenie wystawia Departament Federalnych Służb Migracyjnych FR .Wymagany jest oryginał zaproszenia.

ROSJA – WIZA DLA DZIECI
W przypadku, jeżeli dziecko ma własny paszport: trzeba wypełnić wniosek,
wiza turystyczna, tranzytowa,
otrzymanie wizy biznesowej dla dziecka jest możliwe jedynie przy jednoczesnym wpisaniu jego danych w trakcie zamawiania dla jednego z rodziców zaproszenia z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

W przypadku, jeżeli dziecko jest wpisane w paszporcie rodzica:
dane dziecka trzeba wpisać do wniosku rodzica (zostaną one umieszczone na wizie rodzica),
załatwienie wizy dla dziecka nie zwiększa kosztów wizy rodzica.

Wiza do obwodu Kaliningradzkiego:od dnia 01.06.2007 jest wydawana zgodnie z wymogami dotyczącymi wizy do Rosji (np. jak do Moskwy).

paszport
paszporty zagraniczne

Wniosek wizowy, zaproszenia, vouchery – szybko i sprawnie wszystkie formalności w Variustur.

WYMAGANE DOKUMENTY MOŻNA WYSŁAĆ PRZESYŁKĄ.

Biuro Podróży VARIUSTUR
ul. 3 Maja 15
82-300 Elbląg

tel: 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

Dodatkowo oferujemy:
wycieczki lub tylko rezerwację noclegów, biletów lotniczych, przewodników – całą obsługę podróży służbowych lub turystycznych.

Znajdź nas na Facebooku!

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

realizacji usług turystycznych

  • rozpatrywanie wniosków.

Komu możemy przekazać dane?

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.