Wizy Białoruś

/Wizy Białoruś
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl
Wizy Białoruś 2021-10-06T10:34:52+00:00

Podstawowe dokumenty potrzebne do uzyskania wizy:

 • Paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty zakończenia wizy, z min. 2 wolnymi stronami obok siebie
 • KOMPUTEROWO wypełniony kwestionariusz wizowy
 • 1 zdjęcie biometryczne (kolorowe, aktualne, na wprost gdzie twarz zajmuje 70-80 % zdjęcia)
 • Dokument, na podstawie którego będzie wydana wiza
 • Ubezpieczenie na czas wizy
 • Ksero paszportu drugiego rodzica dla osoby niepełnoletniej podróżującej z jednym z rodziców lub samodzielnie
 • Dokument poświadczający utratę lub zwolnienie z obywatelstwa białoruskiego w przypadku zmiany obywatelstwa

Rodzaje wiz:

I. Wiza turystyczna do 10 dni:
Na podstawie vouchera (potwierdzonego przez stronę białoruską i na podstawie opłaconej rezerwacji hotelu).

II. Wiza prywatna:
a) jednokrotna do 30 dni – na podstawie skanu zaproszenia obywatela Białorusi i skanu jego paszportu,
b) wielokrotna – na podstawie oryginału zaproszenia wydanego przez Departament ds. Obywatelstwa i Migracji MSW Białorusi w miejscu zamieszkania obywatela Białorusi. W zaproszeniu musi być podane: nazwisko, imię, data urodzenia, adres zamieszkania, i telefon osoby zapraszającej i osoby zapraszanej, cel podróży, termin, ilość dni pobytu i ilośc wjazdów. Lub zaproszenie obywatela Białorusi podpis, którego będzie poświadczony przez konsula Białoruskiego (również w przypadku zaproszenia dziecka, małżonka, rodziców, brata, siostry, dziadków)

 • Ksero 31 i 33 strony paszportu obywatela Białorusi
 • Zobowiązanie osoby zapraszającej o ponoszeniu kosztów utrzymania i rejestracji
 • We wniosku wypełnić: punkt 21 nazwisko osoby zapraszającej, punkt 22 adres tej osoby.

III.  Wiza służbowa:

a) jednokrotna i dwukrotna do 30 dni
Na podstawie skanu zaproszenia od partnera Białoruskiego (druk dostepny w biurze Holidays)

b) wielokrotna

 • Na podstawie oryginału zaproszenia od partnera Białoruskiego (druk dostępny w biurze Holidays)
 • Wyciąg (oryginał) z Jednolitego Państwowego Rejestru osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych odnośnie zapraszającej organizacji białoruskiej,
 • Oryginał Kontraktu o współpracy między białoruskim a polskim partnerem,
 • Zaświadczenie polskiej firmy, że osoba ubiegająca sie o wizę jest zatrudniona w polskiej firmie, która zawarła w/w kontrakt
 • We wniosku wypełnić: punkt 21 nazwa firmy na Białorusi, punkt 22 adres tej firmy

IV. Wiza dla kierowcy: (docelowa)

 • Podanie adresowane do konsulatu (na papierze firmowym) z firmy polskiej z prośbą o wystawnie wizy
 • Zaświadczenie ze stowarzyszenia – ZMPD
 • Ksero licencji
 • Ksero umowy o pracę
 • Ksero poprzedniej wizy (w przeciwnym razie wiza będzie wydana na 365 dni ale z łącznym pobytem na 90 dni)

V. Wiza tranzytowa:
Kopia wizy państwa docelowego

Z opłat wizowych są zwolnione:
a) dzieci poniżej 6 roku życia,
b) u
czniowie, studenci, doktoranci i towarzyszący im nauczyciele, którzy podróżują w celu podjęcia studiów na wyższej uczelni lub udziału w szkoleniach,
c) n
aukowcy, wyjeżdżający w celu prowadzenia badań naukowych,
d) w
indywidualnych przypadkach uczestnicy imprez o charakterze kulturalnym, naukowo-technicznym, sportowym po przedłożeniu potwierdzających to dokumentów, jeśli przybycie na terytorium Białorusi wiąże się ze wspieraniem zainteresowań kulturalnych, interesów w dziedzinie polityki zagranicznej, polityki współpracy rozwojowej lub w innych społecznie ważnych dziedzinach,
e) o
soby wyjeżdżające do chorych bliskich krewnych na podstawie zaświadczenia lekarskiego,
f) o
soby wyjeżdżające na pogrzeb bliskich krewnych na podstawie aktu zgonu.

Znajdź nas na Facebooku!

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

realizacji usług turystycznych

 • rozpatrywanie wniosków.

Komu możemy przekazać dane?

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.