WIZY DO ROSJI – KALININGRADU

/WIZY DO ROSJI – KALININGRADU
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl
WIZY DO ROSJI – KALININGRADU 2020-09-16T14:24:08+00:00

WIZY DO ROSJI - KALININGRADU

paszport

WSZYSTKIE FORMALNOŚCI WIZOWE W ELBLĄGU.

Wizy turystyczne do Kaliningradu.

Z dniem 1 lipca 2019 Polacy chcący odwiedzić obwód kaliningradzki będą mogli skorzystać z elektronicznych wiz turystycznych. Dzięki nim będziemy mogli podróżować do tego regionu Rosji bez żadnych dodatkowych opłat.

Władze Federacji Rosyjskiej objęły nowymi przepisami aż 50 państw. Wśród narodów, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego pozwolenia na wjazd znaleźli się także Polacy. Przed wyjazdem trzeba jednak załatwić formalności.

Wiza wydana na nowych zasadach jest ważna przez 30 dni. Jednak wizyta w obwodzie kaliningradzkim nie może trwać dłużej niż 8 dni.

Wizę elektroniczną dla wjazdu do obwodu kaliningradzkiego mogą otrzymać obywatele wymienionych niżej państw: Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chiny (w tym Tajwan), Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Japonia, Katar, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuwejt, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Macedonia Północna, Malezja, Malta, Meksyk, Monako, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, San-Marino, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowienia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, Włochy.

Potrzebujemy wypełniony wniosek, ubezpieczenie oraz ważny paszport.
Informacje potrzebne do wniosku:
– skan lub fotografia paszportu (strona ze zdjęciem)
– adres zamieszkania
– adres miejsca pracy – nazwa zakładu, stanowisko, numer telefonu
(jeżeli jesteś emerytem, rencistą nie podawaj danych miejsca – zakładu pracy)
– zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
(twarz na zdjęciu powinna mieć co najmniej 60% powierzchni zajmującej zdjęcie)


Wizy do Obwodu Kaliningradzkiego, Moskwy, Petersburga – cała Rosja.

WIZY – wielokrotnego lub jednokrotnego przekroczenia granicy.

Wizy – profesjonalna, szybka obsługa wyjeżdżających prywatnie, turystycznie, służbowo (indywidualnie lub grupowo),

MINIMUM FORMALNOŚCI!

30 dni przed wyjazdem należy dostarczyć do Biura Podróży VARIUSTUR dokumenty niezbędne do uzyskania wizy:
1) prawidłowo wypełniony, wydrukowany i podpisany osobiście wniosek wizowy – pomagamy wypełnić
2) 1 zdjęcie (zgodne z wymogami Ambasady Federacji Rosyjskiej dostępnymi na stronie www.rusemb.pl – wymiar 3,5 x 4,5 cm, biometryczne – twarz na wprost, kolorowe, na białym tle, nie starsze niż 6 miesięcy)
3) paszport ważny minimum pół roku od zakończenia ważności wizy, posiadający minimum 2 wolne strony.

Nasze zalety:

  • wieloletnie doświadczenie,
  • wiedza na temat procedur konsularnych,
  • pomoc w wypełnieniu wniosku wizowego w biurze,
  • możliwość przesłania paszportu przez klienta pocztą kurierską,
  • dogodne położenie, CENTRUM ELBLĄGA ul. 1 Maja 14
paszporty zagraniczne2
paszporty zagraniczne

Biuro Podróży VARIUSTUR   Elbląg ul. 1 Maja 14
Tel. 55 / 239 43 35 biuro@variustur.pl

WIZY DO ROSJI – KALININGRADU, WIZY DO ROSJI – KALININGRADU. WIZY DO ROSJI – KALININGRADU.
WIZY DO KALININGRADU, WIZY DO KALININGRADU. WIZY DO KALININGRADU. WIZY DO KALININGRADU.
VISUM FÜR RUSSLAND – KALININGRAD, VISUM FÜR RUSSLAND – KALININGRAD, VISUM FÜR RUSSLAND
VISAS TO RUSSIA – Kaliningrad, VISAS TO RUSSIA – Kaliningrad, VISAS TO RUSSIA – Kaliningrad

Tours nach Kaliningrad, Tours nach Kaliningrad, Reisen nach Russland, Reisen nach Russland, Reisen nach Russland
Tours to Kaliningrad, Tours to Kaliningrad, Trips to Russia, Trips to Russia, Tours to Kaliningrad, Trips to Russia

Znajdź nas na Facebooku!

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

realizacji usług turystycznych

  • rozpatrywanie wniosków.

Komu możemy przekazać dane?

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.