GDAŃSK 1 DZIEŃ

/GDAŃSK 1 DZIEŃ
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

GDAŃSK 1 DZIEŃ

2019-03-22T15:38:37+00:00
Ilość dni: 1 DZIEŃ. Termin do uzgodnienia. Wyślij zapytanie: biuro@variustur.pl

GDAŃSK WYCIECZKI

GDAŃSK WYCIECZKI

1. DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 08:00. Przejazd do Gdańska, zwiedzanie Centrum Edukacji Archeologicznej – Błękitny Lew . Ośrodek ten powstał w jednym w Gdańsku spichlerzu z całkowicie zachowaną, oryginalną XVII – wieczną konstrukcją drewnianą. Do wyboru jedna z poniższych lekcji

1. KTO MIESZKAŁ W DAWNYM GDAŃSKU – II klasa

Legendarne początki Gdańska. Święty Wojciech i Tysiąclecie Gdańska. Gdańsk wczesnośredniowieczny – gród i jego mieszkańcy. Najstarsze zawody – rzemieślnicy różnych profesji: kowal, garbarz, szewc itd. Lekcję mogą zakończyć zajęcia plastyczne (rysowanie) pod opieką nauczyciela.

2. TAJEMNICE BURSZTYNU – III klasa

Powstanie i właściwości bursztynu – legendy i fakty. Bursztyn jako element świata natury (inkluzje) i świata kultury (amulety, handel). Na zakończenie spotkania – rysowanie lub wycinanki.

Następnie rejs pirackim galeonem na trasie Gdańsk-Westerplatte-Gdańsk, obiad, zwiedzanie słodkiej manufaktury cukierków, w programie: pokaz produkcji słodyczy wraz z degustacją. Dla każdego uczestnika paczuszka cukierków (60gr). Przyjazd do miejsca zbiórki.

ŚWIADCZENIA:
 transport autokarem , busem lub minibusem

 bilety wstępu

obiad jednodaniowy

 rejs statkiem pirackim

opieka pilota

lokalny przewodnik

opiekunowie Gratis

– ubezpieczenie NNW 5000 zł

Znajdź nas na Facebooku!

Nasz profil w Google+

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.