LIDZBARK WARMIŃSKI – STOCZEK KLASZTORNY – ŚWIĘTA LIPKA – KRUTYŃ – RYN – GIŻYCKO – MAMERKI

/LIDZBARK WARMIŃSKI – STOCZEK KLASZTORNY – ŚWIĘTA LIPKA – KRUTYŃ – RYN – GIŻYCKO – MAMERKI
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

LIDZBARK WARMIŃSKI – STOCZEK KLASZTORNY – ŚWIĘTA LIPKA – KRUTYŃ – RYN – GIŻYCKO – MAMERKI

2019-03-22T13:47:19+00:00
Ilość dni: 2 DNI. Termin do uzgodnienia. Wyślij zapytanie: biuro@variustur.pl

WYCIECZKA DO LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO – STOCZEK KLASZTORNY – ŚWIĘTA LIPKA – KRUTYŃ – RYN – GIŻYCKO – MAMERKI

Wycieczka do Lidzbarka Warmińskiego i nie tylko z Biurem Podróży Variustur

1. DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki  przejazd i wycieczka do Lidzbarka Warmińskiego : Zamek Biskupów Warmińskich- jeden z najlepiej zachowanych gotyckich zamków w Polsce, Perła Warmii, przedzamcze -Hotel Krasicki***- najlepszy w Polsce, Europie i na Świecie! – w konkursie światowego stowarzyszenia hoteli uzyskał główne nagrody w kategorii „Architektura i design” (18.01.2012), zwiedzanie zabytkowych wnętrz hotelu -Ignacy Krasicki – gospodarz Warmii, ”książę poetów polskich” poprzez swoją aktywną działalność sprawił, iż Lidzbark stał się ośrodkiem kultury, sztuki i oświaty polskiej. Dziś tradycje te kontynuuje Hotel Krasicki będący miejscem, gdzie przeszłość spotyka się ze współczesnością, Stoczek klasztorny- sanktuarium maryjne, izba pamięci poświęcona w całości Prymasowi Tysiąclecia Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu internowanemu w Stoczku przejazd do Świętej lipki – jeden z najwspanialszych barokowych zespołów architektonicznych w Polsce: kościół, krużganki, prezentacja organów z ruchomymi figurkami, przejazd do Krutyni, Integracyjna kolacja, nocleg.
2. DZIEŃ
Śniadanie przejazd do Rynu – zamek krzyżacki zaadaptowany na hotel****,Giżycko- Twierdza Boyen – fortyfikacja zbudowana w połowie XIX wieku za czasów króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV, zlokalizowana w doskonałym strategicznie miejscu, na szerokim przesmyku między jeziorami Niegocin i Kisajno, który stanowił najdogodniejsze miejsce do przekroczenia linii Wielkich Jezior Mazurskich  obiad, Mamerki- „Miasto Brygidy”- Muzeum II Wojny w Schronach Centrum Dowodzenia i Łączności Niemieckich Wojsk Lądowych (OKH) 1940-1944r odtworzone wnętrza (600m kw), podziemny tunel oraz replika fragmentu Bursztynowej Komnaty, Muzeum Kanału Mazurskiego w tym replika legendarnej łodzi podwodnej U-boot (25m/6m), Tajne Bronie III Rzeszy,Leśniewo –monumentalna, ogromna śluza z nazistowskim godłem niedokończonego Kanału Mazurskiego ( mającego połączyć Mazury z Bałtykiem),powrót na miejsce zbiórki.

ŚWIADCZENIA:
– transport autokarem busem lub minibusem
– 1 nocleg, pokoje 2 – 3 osobowe z łazienkami
– wyżywienie wg programu
– integracyjna kolacja
– bilety wstępu
– obsługa przewodnika
– opieka pilota
– ubezpieczenie NNW

WYCIECZKA DO LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO – STOCZEK KLASZTORNY – ŚWIĘTA LIPKA – KRUTYŃ – RYN – GIŻYCKO – MAMERKI

Znajdź nas na Facebooku!

Nasz profil w Google+

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.