WIZY DO ROSJI - KALININGRADU

WIZY DO KALININGRADU W ELBLĄGU.
WIZY DO ROSJI – KALININGRADU.
Szybko i sprawnie wszystkie formalności załatwisz w naszym biurze.

Dokumenty:

 • paszport ważny min 1 rok czasu
 • 2 x zdjęcie kolorowe paszportowe

 

 

ZEZWOLENIA KALININGRAD /czasowo zawieszone do odwołania

Dokumenty wymagane do małego ruchu granicznego:

 • ksero dowodu osobistego/ dwustronnie / poświadczenie notarialnie ( koszt ok 7,5 zł )
 • Jeżeli dowód osobisty wydany jest przed upływem 3 lat od złożenia wniosku należy pobrać zaświadczenie z urzędu miasta, gminy potwierdzające zameldowanie min. 3 lata na terenie objętym małym ruchem granicznym oraz dodatkowo ksero dowodu osobistego/ dwustronnie / poświadoczne notarialnie ( koszt ok 7,5 zł )
 • 1 zdjęcie kolorowe – paszportowe
 • paszport
 • wniosek oraz pozostałe dokumnety wypełniamy na miejscu w naszym biurze.

Pierwsze zezwolenie wydawane na 2 lata. Po upływie 2 lat kolejne zezwolenie wydawane jest na okres 5 lat.
Uwaga zezwolenia wydawane jest na okres 2 lub 5 lat ale nie dłużej niż ważnośc paszportu.

paszport
paszporty zagraniczne

WSZYSTKIE FORMALNOŚCI WIZOWE W ELBLĄGU.

Wizy do Obwodu Kaliningradzkiego, Moskwy, Petersburga – cała Rosja,
WIZY- KALININGRAD, ROSJA, BIAŁORUŚ. BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR- ELBLĄG

Wizy- profesjonalna, szybka obsługa wyjeżdżających prywatnie, turystycznie, służbowo (indywidualnie lub grupowo),

WIZY – wielokrotnego lub  jednokrotnego przekroczenia granicy.

MINIMUM FORMALNOŚCI. WYPEŁNIAMY WNIOSKI NA MIEJSCU.

Nasze zalety :

 • wieloletnie doświadczenie,
 • wiedza na temat procedur konsularnych,
 • pomoc w wypełnieniu wniosku wizowego w  biurze,
 • możliwość przesłania paszportu prze klienta pocztą kurierską,
 • dogodne położenie, CENTRUM ELBLĄGA ul.1 Maja 14
paszporty zagraniczne2

TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTRZYMANIA WIZY
Aby otrzymać wizę na wjazd do Federacji Rosyjskiej należy przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek wizowy – pomożemy Państwu wypełnić w biurze
 2. Paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy.
 3. Jedną aktualną , kolorową fotografię.

Biuro Podróży . VARIUSTUR   Elbląg ul.1Maja 14
Tel. 55/ 239- 43-35 biuro@variustur.pl

WIZY DO ROSJI – KALININGRADU, WIZY DO ROSJI – KALININGRADU. WIZY DO ROSJI – KALININGRADU.
WIZY DO KALININGRADU, WIZY DO KALININGRADU. WIZY DO KALININGRADU. WIZY DO KALININGRADU.
VISUM FÜR RUSSLAND – KALININGRAD, VISUM FÜR RUSSLAND – KALININGRAD, VISUM FÜR RUSSLAND
VISAS TO RUSSIA – Kaliningrad, VISAS TO RUSSIA – Kaliningrad, VISAS TO RUSSIA – Kaliningrad

Tours nach Kaliningrad, Tours nach Kaliningrad, Reisen nach Russland, Reisen nach Russland, Reisen nach Russland
Tours to Kaliningrad, Tours to Kaliningrad, Trips to Russia, Trips to Russia, Tours to Kaliningrad, Trips to Russia