WIZY DO ROSJI – KALININGRADU

/WIZY DO ROSJI – KALININGRADU
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl
WIZY DO ROSJI – KALININGRADU 2019-08-02T13:47:33+00:00

WIZY DO ROSJI - KALININGRADU

paszport

WSZYSTKIE FORMALNOŚCI WIZOWE W ELBLĄGU.

Wizy turystyczne do Kaliningradu.

Z dniem 1 lipca 2019 Polacy chcący odwiedzić obwód kaliningradzki będą mogli skorzystać z elektronicznych wiz turystycznych. Dzięki nim będziemy mogli podróżować do tego regionu Rosji bez żadnych dodatkowych opłat.

Władze Federacji Rosyjskiej objęły nowymi przepisami aż 50 państw. Wśród narodów, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego pozwolenia na wjazd znaleźli się także Polacy. Przed wyjazdem trzeba jednak załatwić formalności.

Wiza wydana na nowych zasadach jest ważna przez 30 dni. Jednak wizyta w obwodzie kaliningradzkim nie może trwać dłużej niż 8 dni.

Wizę elektroniczną dla wjazdu do obwodu kaliningradzkiego mogą otrzymać obywatele wymienionych niżej państw: Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chiny (w tym Tajwan), Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Japonia, Katar, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuwejt, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Macedonia Północna, Malezja, Malta, Meksyk, Monako, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, San-Marino, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowienia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, Włochy.

Potrzebujemy wypełniony wniosek, ubezpieczenie oraz ważny paszport.
Informacje potrzebne do wniosku:
– skan lub fotografia paszportu (strona ze zdjęciem)
– adres zamieszkania
– adres miejsca pracy – nazwa zakładu, stanowisko, numer telefonu
(jeżeli jesteś emerytem, rencistą nie podawaj danych miejsca – zakładu pracy)
– zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
(twarz na zdjęciu powinna mieć co najmniej 70% powierzchni zajmującej zdjęcie)


Wizy do Obwodu Kaliningradzkiego, Moskwy, Petersburga – cała Rosja.

WIZY – wielokrotnego lub jednokrotnego przekroczenia granicy.

Wizy – profesjonalna, szybka obsługa wyjeżdżających prywatnie, turystycznie, służbowo (indywidualnie lub grupowo),

MINIMUM FORMALNOŚCI!

30 dni przed wyjazdem należy dostarczyć do Biura Podróży VARIUSTUR dokumenty niezbędne do uzyskania wizy:
1) prawidłowo wypełniony, wydrukowany i podpisany osobiście wniosek wizowy – pomagamy wypełnić
2) 1 zdjęcie (zgodne z wymogami Ambasady Federacji Rosyjskiej dostępnymi na stronie www.rusemb.pl – wymiar 3,5 x 4,5 cm, biometryczne – twarz na wprost, kolorowe, na białym tle, nie starsze niż 6 miesięcy)
3) paszport ważny minimum pół roku od zakończenia ważności wizy, posiadający minimum 2 wolne strony.

Nasze zalety:

  • wieloletnie doświadczenie,
  • wiedza na temat procedur konsularnych,
  • pomoc w wypełnieniu wniosku wizowego w  biurze,
  • możliwość przesłania paszportu prze klienta pocztą kurierską,
  • dogodne położenie, CENTRUM ELBLĄGA ul. 1 Maja 14
paszporty zagraniczne2
paszporty zagraniczne

Biuro Podróży VARIUSTUR   Elbląg ul. 1 Maja 14
Tel. 55 / 239 43 35 biuro@variustur.pl

WIZY DO ROSJI – KALININGRADU, WIZY DO ROSJI – KALININGRADU. WIZY DO ROSJI – KALININGRADU.
WIZY DO KALININGRADU, WIZY DO KALININGRADU. WIZY DO KALININGRADU. WIZY DO KALININGRADU.
VISUM FÜR RUSSLAND – KALININGRAD, VISUM FÜR RUSSLAND – KALININGRAD, VISUM FÜR RUSSLAND
VISAS TO RUSSIA – Kaliningrad, VISAS TO RUSSIA – Kaliningrad, VISAS TO RUSSIA – Kaliningrad

Tours nach Kaliningrad, Tours nach Kaliningrad, Reisen nach Russland, Reisen nach Russland, Reisen nach Russland
Tours to Kaliningrad, Tours to Kaliningrad, Trips to Russia, Trips to Russia, Tours to Kaliningrad, Trips to Russia

Znajdź nas na Facebooku!

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.