WIZY DO ROSJI – KALININGRADU

/WIZY DO ROSJI – KALININGRADU
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl
WIZY DO ROSJI – KALININGRADU 2018-04-19T20:36:09+00:00

WIZY DO ROSJI - KALININGRADU

WIZY DO KALININGRADU W ELBLĄGU.
WIZY DO ROSJI – KALININGRADU.
Szybko i sprawnie wszystkie formalności załatwisz w naszym biurze.

Dokumenty:

 • paszport ważny min 1 rok czasu
 • 2 x zdjęcie kolorowe paszportowe

 

 

ZEZWOLENIA KALININGRAD /czasowo zawieszone do odwołania

Dokumenty wymagane do małego ruchu granicznego:

 • ksero dowodu osobistego/ dwustronnie / poświadczenie notarialnie ( koszt ok 7,5 zł )
 • Jeżeli dowód osobisty wydany jest przed upływem 3 lat od złożenia wniosku należy pobrać zaświadczenie z urzędu miasta, gminy potwierdzające zameldowanie min. 3 lata na terenie objętym małym ruchem granicznym oraz dodatkowo ksero dowodu osobistego/ dwustronnie / poświadoczne notarialnie ( koszt ok 7,5 zł )
 • 1 zdjęcie kolorowe – paszportowe
 • paszport
 • wniosek oraz pozostałe dokumnety wypełniamy na miejscu w naszym biurze.

Pierwsze zezwolenie wydawane na 2 lata. Po upływie 2 lat kolejne zezwolenie wydawane jest na okres 5 lat.
Uwaga zezwolenia wydawane jest na okres 2 lub 5 lat ale nie dłużej niż ważnośc paszportu.

paszport
paszporty zagraniczne

WSZYSTKIE FORMALNOŚCI WIZOWE W ELBLĄGU.

Wizy do Obwodu Kaliningradzkiego, Moskwy, Petersburga – cała Rosja,
WIZY- KALININGRAD, ROSJA, BIAŁORUŚ. BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR- ELBLĄG

Wizy- profesjonalna, szybka obsługa wyjeżdżających prywatnie, turystycznie, służbowo (indywidualnie lub grupowo),

WIZY – wielokrotnego lub  jednokrotnego przekroczenia granicy.

MINIMUM FORMALNOŚCI. WYPEŁNIAMY WNIOSKI NA MIEJSCU.

Nasze zalety :

 • wieloletnie doświadczenie,
 • wiedza na temat procedur konsularnych,
 • pomoc w wypełnieniu wniosku wizowego w  biurze,
 • możliwość przesłania paszportu prze klienta pocztą kurierską,
 • dogodne położenie, CENTRUM ELBLĄGA ul.1 Maja 14
paszporty zagraniczne2

TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTRZYMANIA WIZY
Aby otrzymać wizę na wjazd do Federacji Rosyjskiej należy przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek wizowy – pomożemy Państwu wypełnić w biurze
 2. Paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy.
 3. Jedną aktualną , kolorową fotografię.

Biuro Podróży . VARIUSTUR   Elbląg ul.1Maja 14
Tel. 55/ 239- 43-35 biuro@variustur.pl

WIZY DO ROSJI – KALININGRADU, WIZY DO ROSJI – KALININGRADU. WIZY DO ROSJI – KALININGRADU.
WIZY DO KALININGRADU, WIZY DO KALININGRADU. WIZY DO KALININGRADU. WIZY DO KALININGRADU.
VISUM FÜR RUSSLAND – KALININGRAD, VISUM FÜR RUSSLAND – KALININGRAD, VISUM FÜR RUSSLAND
VISAS TO RUSSIA – Kaliningrad, VISAS TO RUSSIA – Kaliningrad, VISAS TO RUSSIA – Kaliningrad

Tours nach Kaliningrad, Tours nach Kaliningrad, Reisen nach Russland, Reisen nach Russland, Reisen nach Russland
Tours to Kaliningrad, Tours to Kaliningrad, Trips to Russia, Trips to Russia, Tours to Kaliningrad, Trips to Russia

 

Znajdź nas na Facebooku!

Nasz profil w Google+

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacjiusług turystycznych
 • prowadzenia działań marketingowych
 • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.