WIZY ROSYJSKIE DLA OBYWATELI RP

TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTRZYMANIA WIZY

Szybko i wygodnie załatwisz wizy do Rosji Kaliningradu.Wizy do Rosji Biuro Podróży Variustur. Wycieczki i wizy do Rosji.Wszystko w jednym miejscu.

Pośredniczymy w załatwieniu voucheru, zaproszenia do wizy turystycznej oraz  biznesowej wielokrotnej rocznej tzw. multi wiza.

Aby otrzymać wizę na wjazd do Federacji Rosyjskiej należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek wizowy – pomożemy Państwu wypełnić (na każdą osobę, łącznie z dziećmi, które posiadają swój paszport).
 • Paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy. W paszporcie powinny być co najmniej 2 czyste strony
 • Jedną aktualną fotografię kolorową o wymiarach 3 x 4 cm .
 • Oryginał zaproszenia na wjazd do Federacji Rosyjskiej, wydanego przez Departament Służby Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, przez przedstawicielstwa MSZ Rosji w podmiotach Federacji Rosyjskiej lub przez terenowe organy spraw wewnętrznych (OWIR – wydział wiz i rejestracji cudzoziemców) – do otrzymania zwykłej wizy. Paszport z ważną wizą na wjazd do kraju graniczącego z Rosją ( na trasie podróży do Rosji) lub z wizą państwa docelowego (jeżeli taka wiza jest wymagana),
 • bilety na środek transportu z potwierdzoną datą wyjazdu z Rosji – do otrzymania wizy tranzytowej.
 • Ubezpieczenie medyczne  na okres wizy, o którą sie ubiegamy.

Pośredniczymy w załatwieniu voucheru, zaproszenia do wizy turystycznej oraz  biznesowej wielokrotnej rocznej tzw. multi wiza.

Szybko i wygodnie załatwisz wizy do Rosji Kaliningradu.Wizy do Rosji Biuro Podróży Variustur. Wycieczki i wizy do Rosji.Wszystko w jednym miejscu.

Wizy do Rosji są wydawane przez Konsulaty Federacji Rosyjskiej.

Konsulat w Warszawie obsługuje mieszkańców województwa: mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie;
Konsulat w Poznaniu obsługuje mieszkańców województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, lubuskie;
Konsulat w Gdańsku obsługuje mieszkańców województwa: kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko – mazurskie;
Konsulat w Krakowie obsługuje mieszkańców województwa: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie.

WAŻNE INFORMACJE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH DO ROSJI

 • Zgodnie z obowiązującymi w Rosji przepisami, każdy obcokrajowiec podlega obowiązkowi rejestracji.
 • Przy przekroczeniu granicy każdy otrzymuje od rosyjskiego celnika KARTĘ MIGRACYJNĄ, która jest niezbędna do zakwaterowania w hotelu i dokonania rejestracji.
 • Rejestracji należy dokonać w ciągu 72 godzin (w ciągu 3 dni roboczych) od momentu przekroczenia granicy.
 • W przypadku zamieszkania w hotelu, sanatorium, domu wczasowym, pensjonacie, ośrodku dla młodzieży, na kempingu, lub w bazie turystycznej ta instytucja ma obowiązek dokonać rejestracji.

          W następujących przypadkach:

 1. posiadania wizy biznesowej, jeżeli siedziba firmy, która wystawiła zaproszenie nie znajduje się w miejscowości pobytu,
 2. posiadania wizy turystycznej,
 3. zamieszkania u osoby prywatnej,

rejestracji można dokonać na poczcie w całym kraju, wysyłając listem zawiadomienie do Federalnych Służb Migracyjnych.
Do tego potrzebne są kserokopie pierwszej strony paszportu, wizy i karty migracyjnej.
Na poczcie trzeba wypełnić w dwóch egzemplarzach druk migracyjnego powiadomienia, który można kupić na poczcie lub pobrać na www.fmsrf.ru/news.asp?id=51 i złożyć go w okienku u pracownika poczty, zapłacić za usługę, otrzymać pokwitowanie przesyłki i odcinek powiadomienia z pieczątką poczty (data złożenia).
Przebywając w kilku miejscowościach na terenie Rosji, rejestrację trzeba zrobić w każdej z nich.
Przed wyjazdem z Rosji koniecznie trzeba oddać na poczcie odcinek powiadomienia migracyjnego. Dane te zostaną przekazywane do ogólnego rejestru celników.

ROSJA – WIZA TURYSTYCZNA NA VOUCHER
1-krotna lub 2-krotna do 30 dni jest wydawana na podstawie vouchera. Voucher mogą wystawiać tylko rosyjskie firmy turystyczne oraz hotele, które zarejestrowały się w MSZ FR i otrzymały numer referensu.

ROSJA – WIZA TRANZYTOWA
1-krotna lub 2-krotna jest wydawana na podstawie kserokopii wizy docelowej (jeżeli taka wiza jest wymagana) lub kserokopii biletu. Wiza tranzytowa umożliwia tranzyt przez terytorium Rosji w ciągu 10 dni w każdą stronę.
Uwaga! Konsulat FR w Gdańsku odmawia wydania wiz tranzytowych przez obwód Kaliningradzki. Proponujemy w takich przypadkach wyrobienie wizy turystycznej 1- lub 2-krotnej w cenie specjalnej.

ROSJA – WIZA BIZNESOWA
(służbowa) 1-krotna, 2-krotna lub wielokrotna na 30, 90, 180 lub 365 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia Departamentu Federalnych Służb Migracyjnych FR. Wymagany jest oryginał zaproszenia (żółty druk ze znakami wodnymi).
(służbowa) 1-krotna lub 2-krotna do 90 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia od rosyjskiej firmy-partnera. Wymagany jest oryginał zaproszenia na papierze firmowym firmy rosyjskiej zgodny ze wzorem wymaganym przez Konsulat FR w Gdańsku .
Uwaga! Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 10 dni kalendarzowych.

ROSJA – WIZA DLA KIEROWCY
1-krotna do 30 dni, 2-krotna do 90 dni lub wielokrotna do 365 dni jest wydawana na podstawie następujących dokumentów:
zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy (np. z ZMPD);
ksero umowy o pracy;
ksero licencji firmy;
ksero poprzedniej wizy  (w przypadku wizy wielokrotnej).
Uwaga! Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 10 dni kalendarzowych.

ROSJA – WIZA PRYWATNA
1-krotna lub 2-krotna do 90 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia od obywatela Rosji, zaproszenie wystawia Departament Federalnych Służb Migracyjnych FR .Wymagany jest oryginał zaproszenia.

ROSJA – WIZA DLA DZIECI
W przypadku, jeżeli dziecko ma własny paszport: trzeba wypełnić wniosek,
wiza turystyczna, tranzytowa,
otrzymanie wizy biznesowej dla dziecka jest możliwe jedynie przy jednoczesnym wpisaniu jego danych w trakcie zamawiania dla jednego z rodziców zaproszenia z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

W przypadku, jeżeli dziecko jest wpisane w paszporcie rodzica:
dane dziecka trzeba wpisać do wniosku rodzica (zostaną one umieszczone na wizie rodzica),
załatwienie wizy dla dziecka nie zwiększa kosztów wizy rodzica.

Wiza do obwodu Kaliningradzkiego:od dnia 01.06.2007 jest wydawana zgodnie z wymogami dotyczącymi wizy do Rosji (np. jak do Moskwy).

paszport
paszporty zagraniczne

Wniosek wizowy, zaproszenia, vouczery – szybko i sprawnie wszystkie formalności  w  Variustur.

WYMAGANE DOKUMENTY MOŻNA WYSŁAĆ PRZESYŁKĄ.

Biuro Podróży VARIUSTUR

ul. 1 Maja 14     82-300 Elbląg

tel: 55 239 43 35          biuro@variustur.pl

Dodatkowo oferujemy :
wycieczki lub tylko  rezerwację noclegów, biletów lotniczych, przewodników -całą obsługę podróży służbowych lub turystycznych.