KOWNO – WILNO – TROKI. UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE ŚW. JOZAFAT KUNCEWICZ

/KOWNO – WILNO – TROKI. UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE ŚW. JOZAFAT KUNCEWICZ
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

KOWNO – WILNO – TROKI. UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE ŚW. JOZAFAT KUNCEWICZ

2020-02-11T15:06:41+00:00
Kategoria: Wycieczki, Pielgrzymki
Kierunek wyjazdu: Litwa
Transport: Autokar
Ilość dni: 3 DNI. Termin do uzgodnienia. Wyślij zapytanie: biuro@variustur.pl

Wilno, Kowno – Wilno – Troki, Uroczystości Odpustowe Św. Jozafat Kuncewicz, Pielgrzymka Wilno, Pielgrzymka Litwa

Cerkiew i klasztor Bazylianów w Wilnie zostały wzniesione w 1514 roku z fundacji księcia Konstantego Ostrogskiego w podzięce za zwycięstwo polskie nad Moskwą w bitwie pod Orszą. Według tradycji, na miejscu zajmowanym dziś przez cerkiew zostali straceni męczennicy wileńscy (Antoniusz, Jan i Eustachy), których los upamiętnia tablica pamiątkowa na jej ścianie oraz mocno zdewastowany fresk z ich postaciami. Wewnątrz obraz Św. Jozafata Kuncewicza, który w cztery lata po święceniach kapłańskich, został przełożonym unickiego kościoła Świętej Trójcy w Wilnie oraz przełożonym tamtejszego monasteru, w którym wówczas było 60 zakonników. Podczas pobytu w Witebsku, arcybiskup Jozafat został zamordowany 12 września 1621 r., a ciało wrzucono do Dźwiny. Po kilku dniach je wydobyto i przewieziono do katedry w Połocku a od roku 1949 znajdują się w bazylice Św. Piotra w Rzymie. Beatyfikował go papież Urban VIII w roku 1643, natomiast kanonizował papież Pius IX w roku 1867

1. DZIEŃ
Wyjazd z Pieniężna godz. 4:00. Przejazd przez Ornetę, Dobre Miasto, Olsztyn godz. 5:30, możliwość wsiadania: Kętrzyn, Giżycko, Wydminy. Olecko ….Przyjazd do Kowna – to międzywojenna stolica Litwy, zobaczymy: Stare Miasto z największym na Litwie Placem Ratuszowym, z Ratuszem zwanym „Białym Łabędziem”, gimnazjum, gdzie mieszkał i nauczał Adam Mickiewicz, seminarium duchowne, Dom Perkuna, Kościół Witolda, katedrę św. Piotra i Pawła z obrazami Michała Andriollego, ul. Wileńską – reprezentacyjną ulicę kowieńskiej Starówki oraz miejsce, gdzie Wilia wpada do Niemna; kościół św. Michała Archanioła. Przejazd do Wilna na zakwaterowanie, obiad w porze kolacji, nocleg. Możliwość wyjścia do pobliskiej Narodowej Litewskiej Filharmonii- dodatkowo płatne, wcześniejsze zgłoszenia.
2. DZIEŃ

8.00 śniadanie / stół szwedzki. Godzina 11:00. Odpust – uroczysta Msza Św. w Cerkwi św. Trójcy w Wilnie. Celabra sprawowana przez Biskupów, ojców zakonnych i księży z różnych krajów (Litwa, Polska, Ukraina, Łotwa, Estonia…). Wilno, zwiedzanie miasta, Antokol, gdzie zwiedzimy Kościół św. Piotra i Pawła, dalej przejedziemy na Cmentarz na Rosie, miejsce ostatniego spoczynku wielu zasłużonych Polaków, miejsce, gdzie we wspólnym grobowcu leży matka i serce syna J. Piłsudskiego. Spacer w obrębie Starego Miasta, Ostra Brama, Kościół św. Teresy, Cerkiew św. Ducha, Cerkiew i Klasztor Bazylianów, gdzie więziony był m.in. Adam Mickiewicz, Plac Ratuszowy, Dzielnica Żydowska, Kościół Św. Trójcy, Św. Ducha gdzie zobaczymy m.in.  obraz  „ Jezu ufam Tobie”, budynek Uniwersytetu Wileńskiego, Pałac Prezydencki, Katedra św. Stanisława. Dzielnica Zarzecze ta często porównywana do paryskiego Monmartru lub do dawnej kopenhaskiej Kristianii, gdyż Zarzecze – to „republika” artystów. Dzielnica ma własny hymn, konstytucję, prezydenta, premiera, ambasadorów, biskupa oraz swojego patrona – Anioła Zarzecza z brązu. Obiad w porze kolacji, nocleg. Obiad w porze kolacji, nocleg.
3. DZIEŃ
Śniadanie / stół szwedzki. Wyjazd do Trok, które są jednym z najpiękniej położonych miast Litwy. Ma to związek z osobliwym ukształtowaniem terenu, malowniczością dolin, wąwozów, lasów oraz jezior, które tworzą wspaniały pejzaż, dzięki czemu uznawane są też często za perełkę w koronie Litwy. Spacer przez miasto, zwiedzimy kościół Nawiedzenia NMP ufundowany przez księcia Witolda z obrazem słynącym z cudów Matki Boskiej Trockiej – wspólna modlitwa. Był to drugi wizerunek Matki Bożej koronowany papieskim koronami na ziemiach ówczesnej Rzeczypospolitej. Obraz pochodzi z II połowy XVI wieku. Dalej zobaczymy Kienesę świątynię Karaimów, oraz charakterystyczne domy mieszkalne. Przejście po drewnianym moście na  wyspę, gdzie zwiedzimy zamek Wielkich Książąt Litewskich na jeziorze Galve, wzniesiony z kamieni polnych i cegieł. Bilet wstępu dodatkowo płatny – senior 3,5 , dorosły 7 €. Czas wolny – degustacja potraw karaimskich (rosół + 2  kibiny), płatne we własnym zakresie. Przy zamówieniu grupowym 5 €.
Powrót do miejsca zbiórki.

ŚWIADCZENIA:
– transport autokarem: video, klimatyzacja, cafe – bar, wc / na trasie przejazdu kawa, herbata gratis /
– noclegi w hotelu 3* pok. 2,3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
– wyżywienie w/g programu, pilot, lokalny przewodnik, ubezpieczenie KL 20 000 Euro NNW 20 000 zł.
Opieka duchowa oraz Msze Święte – miejsca odprawiania mszy do uzgodnienia.

DODATKOWO PŁATNE: dopłata do pokoju 1-osobowego 150 zł

Zachęcamy do wspólnego Pielgrzymowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilno
Kowno – Wilno – Troki
Uroczystości Odpustowe Św. Jozafat Kuncewicz
Pielgrzymka Wilno
Pielgrzymka Litwa

Znajdź nas na Facebooku!

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.