Obserwacje Ptaków – Polska ściana wschodnia

/Obserwacje Ptaków – Polska ściana wschodnia
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl

Obserwacje Ptaków – Polska ściana wschodnia

2019-03-20T15:47:41+00:00
Kategoria: Wycieczki, Turystyka przyjazdowa/ incoming
Kierunek wyjazdu: Polska
Transport: Autokar
Ilość dni: 9 DNI. Termin do uzgodnienia. Wyślij zapytanie: biuro@variustur.pl

Obserwacje Ptaków – Polska ściana wschodnia

Obserwacje Ptaków

1.DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki przejazd do Przemyśla do hotelu obiadokolacja nocleg
2.DZIEŃ
Śniadanie Całodzienna ptasia wyprawa w okolice miejscowości Muczne. Gniazdują tutaj pluszcze, pliszki górskie, drozdy obrożne, a w okolicznych buczynach muchołówki małe i białoszyje. Poszukiwania śladów obecności wilków. Wieczorem wyprawa na puszczyki, puszczyki uralskie i sóweczki obiadokolacja nocleg w hotelu.
3.DZIEŃ
Śniadanie Przejazd do Zwierzyńca, po drodze obserwacje: kolonii lęgowej żołn, ptaków zamieszkujących parki pośród starych dębów i lip w zabytkowym parku w Sieniawie, a następnie ptaków wodnych i związanych z zadrzewieniami nadwodnymi na stawach w Chmielku i Tarnawatce (bąka, bączka, remiza, dziwonii, błotniaków stawowych) obiadokolacja  w hotelu  Zwierzyńcu nocleg.
4.DZIEŃ
Śniadanie Przejazd doliną Bugu do Chełma. Spotkanie z błotniakami łąkowymi i być może kobuzami. Obserwacje rybitw czarnych, rybitw białowąsych i zielonek gniazdujących nad jeziorem Husynne. Wieczorna wyprawa na Bagno Serebryskie w poszukiwaniu wodniczek, brzęczek, kulików wielkich, derkaczy i pokrzewek jarzębatych obiadokolacja Nocleg w Chełmie.
5.DZIEŃ
Śniadanie Całodzienny przejazd do Białowieży z przystankami na obserwacje ptaków drapieżnych (kobczyków, bielików) oraz wąsatek gniazdujących w trzcinowiskach na stawach w Mostach. Po południu poszukiwanie i obserwacje  ptaków na piaszczystych wydmach w okolicy rezerwatu Kózki: lerek, świergotków polnych, dudków oraz zimorodków obiadokolacja Nocleg w Białowieży.
6.DZIEŃ
Śniadanie Poranna wizyta w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. Szansa na obserwacje dzięciołów białogrzbietych i trójpalczastych oraz muchołówek białoszyich i małych. Kontynuacja poszukiwania puszczańskich i obserwacja ptaków w Parku Pałacowym i okolicach Białowieży, m.in.: dzięciołów zielonosiwych, dzięciołów średnich, strumieniówek, krętogłowów, derkaczy, brzęczek. Wieczorem wyprawa na sóweczkę obiadokolacja nocleg.
7.DZIEŃ
Śniadanie Przejazd nad Biebrzę z przystankami nad Zbiornikiem Siemianówka, stawach w Dojlidach i Jeziorem Zygmuntowskim na obserwacje kolonii lęgowych śmieszek, łabędzi krzykliwych, perkozów rdzawoszyich, zauszników, pliszek cytrynowych, orlików grubodziobych, rybołowów i polujących bielików. W okolicy Tykocina obserwacje żołn. Nocleg w Goniądzu.
8.DZIEŃ
Śniadanie Całodniowa eksploracja Basenu Południowego doliny Biebrzy w poszukiwaniu ptaków oraz łosi. Szansa na obserwacje podróżniczków, pliszek cytrynowych, orlików krzykliwych, żurawi, bocianów czarnych, wodniczek, sów błotnych obiadokolacja nocleg.
9.DZIEŃ
Śniadanie przejazd i powrót do  miejsca zbiórki.

ŚWIADCZENIA:
Transport minibusem , busem lub autokarem
Zakwaterowanie w pokojach 2 lub 3-osobowych w hotelach i pensjonatach
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
Opiekę przewodnika i lokalnych przewodników w Białowieskim PN i Biebrzańskim PN
Ubezpieczenie: NNW

DODATKOWO PŁATNE:
Biletów wstępu do Białowskiego PN (6 PLN), Biebrzańskiego PN (6 PLN) i Bieszczadzkiego PN (6,8 PLN)

UWAGA!
minimalna Liczba uczestników 7  osób

Znajdź nas na Facebooku!

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacjiusług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.